28.5.2017 klo 05:33
Uutinen

Barometri vahvistaa: Myös Satakunnassa selkeää kasvua

Tuoreen barometrin mukaan kotimaan pk-yritykset jatkoivat erinomaista kasvuaan maaliskuussa. Yritysten liikevaihto oli maaliskuussa 12,1 % parempi kuin edellisvuonna.

Suomen Yrittäjät

Satakunnassa kasvu on ollut alkuvuonna selkeästi parempaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, toteaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Kasvu näkyi myös työttömien määrän vähenemisenä, sillä Satakunnassa oli huhtikuun lopussa 1560 työtöntä vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Työttömyys oli laskenut Satakunnassa suhteellisesti enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Myös kaupan- ja palveluiden alalla on jo kasvua havaittavissa. Tämä näkyy ravintoloiden lisääntymisenä ja uusien liikeideoiden käyttöönotossa. Digitaalisuuden käytön lisäys näkyy nyt myös pk- sektorilla kaikilla lähes kaikilla toimialoilla.

Talenom: Erityisesti rakentaminen ja teollisuus kasvoivat

Talenomin barometrin mukaan tammi–maaliskuussa kotimaan liikevaihto kasvoi 13,4 %. Maaliskuussa toimialoista erityisesti rakentaminen ja teollisuus kasvoivat merkittävästi viime vuodesta: rakennusala ylsi peräti 34,7 %:n kasvulukemaan, samalla kun teollisuus paransi 24,0 %

Myös kaupan ala ja palvelut paransivat edellisvuodesta. Palvelujen liikevaihto kasvoi 12,5 %, kun taas kauppa nosti liikevaihtoaan 4,1 %. Sekä rakentaminen että teollisuus olivat parhaita kasvutoimialoja myös kolmen kuukauden tarkastelujaksolla.

Tammi-maaliskuussa rakennusala kasvoi edellisvuodesta 24,9 % ja teollisuus 18,3 %. Palvelujen liikevaihto parani 13,8 %, kun taas kaupan alan kasvu oli maltillisempaa: 3,7 %. Maaliskuussa kaikki tarkasteltavat alueet ylsivät yli kymmenen prosentin kasvuun. Liikevaihdon muutos vuoden 2016 maaliskuusta oli Uudellamaalla +14,5 %, Pirkanmaalla 11,4 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,4 %. Tammi-maaliskuussa pk-yritysten liikevaihto kasvoi Uudellamaalla 16,9 %, Pirkanmaalla 7,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 12,6 % edellisvuoteen verrattuna

Barometrin tehnyt Talenom on tilitoimistopalveluita ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Sillä on 545 työntekijää 25 paikkakunnalla.