17.9.2019 klo 10:55
Uutinen

BluePlan hyvällä kasvupolulla

Miten valjastaa yli 30 Vuoden kokemus koneturvallisuudesta, kappaleenkäsittelytuotannosta, konetoimituksista ja koneiden automatisoinneista.

Jari Saarola on aikaisemmassa elämässään nähnyt lähes jokaisen teollisuuden alan eri toiminnot, käynyt sadoissa eri tuotantolaitoksissa. Automatisoinut tuotantolinjoja, tehostanut tuotantoja, ratkonut digitalisaation myötä tuotantolinjoille tulevia vaatimuksia Ajatus oma yrityksen perustamisesta oli kytenyt pitkään. Enää tarvitsisi liikeidean, miten valjastaa oma kokemus ja kaikki se tietotaito, mitä vuosienvarrella oli karttunut. Vuoden 2016 lopulla tuli otollinen tilaisuus perustaa BluePlan, Koneturvallisuuden asiantuntijapalveluja teollisuuteen tarjoava yritys.

Mitä sitten koneturvallisuus on?

Koneturvallisuus tarkoittaa koneen teknisiin rakenteisiin, toimintoihin ja varusteisiin sisältyviä ominaisuuksia, joilla suunnittelija ja valmistaja tekevät koneen soveltuvaksi tarkoitettuun käyttöön, eikä se tällaisessa käytössä aiheuta tapaturman vaaraa, eikä terveyden haittaa. Käyttöön sisältyy myös turvallisuus tilanteissa, joissa kone rikkoontuu ennakoitavalla tavalla. Euroopan unionin alueella koneturvallisuuslainsäädäntö perustuu konedirektiiviin. (Lähde: Wikipedia)

Konedirektiivi (CE-merkintä) velvoittaa laitteen valmistajia, laitteiden maahantuojia ja pitää myös sisällään omaan käyttöön valmistetut koneet. Työnantajien velvoitteet on määritelty käyttöasetuksessa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403 ja tämä velvoittaa työnantajaa ylläpitämään käytössä olevien työvälineiden ja -työkoneiden turvallisuustasoa ajankohdan vaatimusten mukaisena. Jari Saarola toteaakin: ”Vanhakaan kone ei saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen. Työtapaturmat ovat ikäviä kaikille osapuolille ja niissä on usein mukana piirre, että työntekijä on pyrkinyt välttämään koneen pysäytystä/pysähtymistä mahdollisessa häiriötilanteessa. Nämä vaarat on poistettavissa.

Markkinarako löytyi ja BluePlan on ollut hyvällä kasvupolulla. Kysyntä vaativalla koneturvallisuuden alalla tuntuu vain kasvavan, toteaa kansainvälisen TϋV Nord koneturvallisuussertifikaatin omaava Saarola.

Yritykset panostavat työntekijöidensä turvallisuuteen, se on imagokysymys ja osoittaa myös, että työntekijät ovat tärkeitä yritykselle. BluePlan on ollut mm. turvallistamassa Meyer Turku telakan uusia tuotantolinjoja ja auttaa monia paikallisiakin yrityksiä ratkomaan koneturvallisuuden haasteensa. Telakalla toimimme yhdessä isojen konetoimittajien kanssa: Gräbener (Saksa), Pemamek, Tecoi(Espanja), Algol, Pesmel jne.. ”Nämä projektit ovat olleet haastavia ja ovat tuoneet hyvää ns poikkitieteellistä lisäkokemusta eri suojaustoteutuksista/-menetelmistä”, Saarola toteaakin.

Omaa maahantuontia löytyy innovatiivisissa joustavista törmäyssuojista, sekä konesuojista, mutta leipä ansaitaan tekemällä Suomen tehtaissa käynnissä olevat vanhemmat koneet turvallisimmiksi ja näin eri tehtaiden välinen ”riski-indeksi” tasoittuu. Yrityksen kasvunäkymät ovat hyvät ja tavoite on edelleen sama, mikä yritystä perustettaessa: ”Olla Suomen johtava koneturvallisuuteen keskittyvä yritys. Kaikki Koneturvallisuuteen tarvittavat tuotteet ja palvelut on saatavissa yhdeltä toimijalta. Tätä meidän Asiakkaat arvostajat.”