BRAND toimitilat
Kuva: BRAND toimitilat
3.1.2024 klo 07:30
Uutinen

Brändimielikuva vahvistuu toimitiloissa

BRAND toimitilat on rakentanut muuttovalmiita, toiminnallisia ja visuaalisesti näyttäviä toimitiloja jo kahdeksan vuoden ajan. Toimitusjohtaja Jouko Pannulan mukaan toimitilat vaikuttavat voimakkaasti myös yrityksestä syntyvään työnantajamielikuvaan.

Ensivaikutelma brändin rakentajana

Yrityksen brändi rakentuu markkinointiviestinnän lisäksi monesta asiasta. Brändimielikuvaa voidaan viedä haluttuun suuntaan esimerkiksi toimitilaratkaisuilla.

–  Rakennuksen julkisivu ja se, millainen ensivaikutelma sisään astuessa syntyy ovat tärkeitä brändimielikuvan rakentajia. Ulkoapäin rakennus toimii yrityksen käyntikorttina, BRAND toimitilojen toimitusjohtaja Jouko Pannula sanoo.

BRAND toimitilat rakentaa ja vuokraa muuttovalmiita toimitiloja, joiden suunnittelussa asiakkaan brändi-ilme on mukana jo projektin alkuvaiheesta lähtien. Yrityksessä työskentelee graafinen suunnittelija, joka huolehtii, että brändi näkyy sekä yrityksen sisä- että ulkotiloissa esimerkiksi brändivärien tai muiden visuaalisten ratkaisujen avulla.

– Toimitilojen brändäys tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja mallinnamme kaiken 3D-suunnittelun avulla, jotta voimme varmistua, että lopputuote näyttää samalta kuin suunnitelmassa.

Toiminnallisuuden kautta parempaa kassavirtaa

Hyvän toimitilan kriteerit ovat sidoksissa asiakkaan liiketoimintaan. Vaikka brändiin ja visuaaliseen ilmeeseen kiinnitetään paljon huomiota, tilojen toiminnallisuudesta ei tule tinkiä. 

– Tilojen suunnittelu lähtee liikkeelle asiakasyrityksen toiminnasta ja sen päälle lähdetään tekemään rakennus. Pyrimme parantamaan yrityksen tuotannon kulkua, varaston kiertoa tai tuomaan lisäarvoa kaupalliseen kierrokseen. Tavoitteenamme on pyrkiä parantamaan asiakasyrityksen kassavirtaa toimitilaratkaisujen avulla, Jouko kertoo. 

Suunnittelussa on tärkeää huomioida myös rakennuksen elinkaari. Tilojen tulee olla muunneltavissa ajan saatossa. Lisäksi rakennuksen sijoittelussa tontille otetaan huomioon logistiikka ja raskaan kaluston tarpeet, vaikkei se olisi vielä suunnitteluhetkellä ajankohtaista. Näin varmistetaan myös toimitilojen jälleenmyyntiarvon säilyminen, mikäli asiakasyritys muuttaa.

Rakennuksen elinkaaren pidentämisen lisäksi ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden huomioiminen ovat osa modernia toimitilarakentamista.

– Energiaan, hiilijalanjälkeen ja ympäristöarvoihin liittyvät asiat vaikuttavat myös rakennuksen arvoon ja käyttökustannuksiin. Valtaosa rakennuksistamme sertifioidaan ympäristösertifikaateilla, Jouko sanoo. 

Osaava henkilöstö kasvun mahdollistajana

Toimitiloilla on valtava merkitys myös työnantajamielikuvaan. Ammattitaitoiset työntekijät ovat tänä päivänä kiven alla, mikä on saanut yritykset panostamaan myös toimitiloihin ja taukotilojen viihtyvyyteen.

– Henkilöstöön panostetaan, eikä se ole mikään ihme. Ammattitaitoista henkilöstöä on todella vaikea saada, ja yrityksen toimitila ovat todella merkittävässä roolissa, kun mietitään työpaikan houkuttelevuutta. Osaava henkilökunta on sellainen kilpailuetu, josta yritykset haluavat pitää kiinni.

Vaikka korkojen nousu koettelee rakennusalaa, BRAND toimitilat jatkaa tasaista kasvua. Joukon mukaan menestyksen salaisuutena on toimiva tuote sekä asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen omaan henkilökuntaan panostaminen.

– Teemme todella paljon töitä sen eteen, että asiakastyytyväisyys olisi 100 %. Suuri osa hankkeistamme tulee nykyään referenssien kautta. Meillä on aivan älyttömän hyvä ja sitoutunut henkilöstö. Yksi tärkeimmistä arvoistamme on se, että töihin on kiva tulla. Uskomme, että kun saamme pidettyä kiinni siitä ja asiakastyytyväisyydestä, pysymme myös muissa tavoitteissamme, Jouko päättää.

Teksti: Elli-Noora Nieminen

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 16.12.2023