8.10.2019 klo 16:32
Uutinen

Brexit vaikuttaa yrittäjän verotukseen – varauduthan seurauksiin

Brexit lähestyy. Jos EU ja Iso-Britannia eivät pääse erosta sopimukseen, edessä on kova brexit ilman sopimuksia. Siihen yrittäjän kannattaa varautua.

Iso-Britannian ero EU:sta tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävän kaupankäynnin verotukseen sekä tulliasioihin. Yrittäjän kannattaa ottaa selvää, vaikuttaako ero yrityksen verotukseen ja mitä toimenpiteitä brexit mahdollisesti edellyttää.

– Sopimuksettoman brexitin varalta hyvä tapa lähestyä asiaa on ottaa selvää säännöistä ja menettelytavoista, joita sovelletaan EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa, veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä muistuttaa.

Ero ilman sopimusta – seuraukset yrityksille verotuksessa ja tulliasioissa tavarakaupassa

Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio. Kaikki EU:n ja Britannian välillä liikkuva tavara on tulliselvitettävä.

Tavaroiden hankinta Britanniasta

Mikäli yrityksesi tuo tavaroita Britanniasta Suomeen, arvonlisäverotuksessa kyse on tavaran maahantuonnista. Jos yrityksesi on arvonlisäverovelvollinen, sen täytyy oma-aloitteisesti ilmoittaa ja maksaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallintoon sekä antaa tulli-ilmoitus Tullille.

Maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu eli tullauspäätöksen tullauspäivän mukaiselle kalenterikuukaudelle.

Arvonlisäveron maksamisvelvoitteen ja veron vähentämisen ajankohdat ovat yhtenevät. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, veroa ei jää maksettavaksi.

Mikäli yrityksesi ei ole arvonlisäverovelvollinen, Tulli perii maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Tavaroiden myynti Britanniaan

Jos yrityksesi myy tavaroita Suomesta Britanniaan, kyseessä on arvonlisäverotuksessa tavaran vienti. Vientikauppa on EU-maan alueella tapahtuvaa tavarakauppaa, joka on säädetty verottomaksi. Myyjän on kaikissa vientitilanteissa liitettävä kirjanpitoonsa selvitys siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle.

Ero ilman sopimusta – seuraukset yrityksille palvelujen ulkomaankaupassa

Palvelujen myyntiä Suomen ja Britannian välillä ei enää käsitellä EU:n sisäisenä palvelukauppana. Palvelujen myynti EU:n ulkopuolelle verotetaan arvonlisäverolain myyntimaasäännösten mukaan. Jos palvelu katsotaan myydyksi EU:n ulkopuolella, arvonlisäverokohtelu täytyy selvittää siitä maasta, jossa palvelu on myyty.

Palvelujen myynnit EU:n ulkopuolelle ilmoitetaan alv-ilmoituksella kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”. Yhteenvetoilmoitusta ei tarvitse antaa.

Alv-numeroiden tarkistaminen ja ulkomaalaispalautusten hakeminen

Britanniassa toimivien liikekumppanien VAT-numeroiden voimassaolon tarkistamista ei voi enää tehdä, kun Britannia on eronnut EU:sta.

Eron jälkeen yritys ei voi enää tehdä arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemusta sähköisesti ALVEU-palvelusta, vaan hakemus on tehtävä suoraan Britanniaan.

Lisätietoja löydät Verohallinnon ja Tullin sivuilta

Lue lisää Brexitistä >>

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi