7.8.2017 klo 13:16
Uutinen

Business Finlandin pitää palvella laajempaa pk-yritysten joukkoa

Uuden Business Finlandin pitää pystyä kattamaan vieläkin suurempi yritysjoukko kuin nykyisin. Pienten ja keskisuurten vientiyritysten määrä pitäisi pystyä kaksinkertaistamaan, toteaa Suomen Yrittäjät.

Suomen Yrittäjät on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon Business Finlandista, joka laittaa Tekesin ja Finpron saman katon alle. Ne tarjoavat investointeihin, innovaatiorahoitukseen, vientiin ja matkailun edistämiseen liittyviä palveluita.

Uuden organisaation on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 alussa.

Business Finlandin (BF) onnistuminen on todella tärkeää Suomen kilpailukyvyn ja yritysten kansainvälistymisen kannalta. Suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisaste on tärkeimpiä kilpailijamaitamme alempi, SY muistuttaa lausunnossaan.

Export Finlandin, Invest Finlandin ja Visit Finlandin tehtävät eivät muutu, mutta niiden tapa organisoida ja tuottaa palvelut yhtenäistyy.

Suomen Yrittäjät katsoo, että organisaatiomuutos voi tehostaa yrityksille suunnattuja innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita.

”Potentiaalia on runsaasti”

Yrittäjäkentässä on runsaasti potentiaalia ja tehokkaasti toimiva julkinen palvelukoneisto on yksi avaintekijä yrityksen menestyksessä.

– Pk-yritysbarometrin mukaan noin 65000 pk-yritystä harjoittaa vientiä tai muuta kansainvälistä toimintaa. Valtaosa näistä toimii ilman Team Finland -palveluita, muistuttavat toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja varatoimitusjohtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjien lausunnossa.

Team Finland -verkostoon kuuluvat Tekesin ja Finpron yksiköiden lisäksi myös muun muassa Patentti- ja rekisterihallitus, SuomenTeollisuussijoitus, kansainväliset kauppakamarit ja VTT.

Yrityslähtöistä toimintaa

Suomen Yrittäjät katsoo, että Business Finlandin lähtökohtana on yrityslähtöisyys. Se edellyttää muun muassa päätöksenteon nopeutta, viranomaisten roolin läpinäkyvyyttä ja turhan byrokratian välttämistä.

Business Finlandin toiminnan painopisteeksi pitää valita pienet yritykset. Niillä on suurin potentiaali synnyttää uusia työpaikkoja, mutta resurssiensa ohuuden vuoksi ne tarvitsevat julkisten organisaatioiden tukea.

SY edellyttää, että viraston asiakasrakenne otetaan huomioon uudessa organisaatiossa. On tärkeää, että pienten yritysten tarpeet ja olosuhteet välittyvät Business Finlandin päätöksentekoon myös hallintoedustuksen kautta, muun muassa BF:n kokonaisuutta valvoviin neuvottelukuntiin.

Resursseista huolehdittava

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että on huolehdittava BF:n resurssien riittävyydestä. On selvää, että päällekkäisiä resursseja pitää karsia, mutta toisaalta pitää olla valmius panostaa lisää toisaalle.

”Monen kilpailijamaamme vienninedistämisresurssit ovat merkittävästi suuremmat kuin Suomella”, SY toteaa lausunnossaan.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi