17.5.2023 klo 08:00
Uutinen

CARE and CULTURE Oy ⭐ Espoon Yrittäjien Viikon vieras

Espoon Yrittäjien Viikon vieras -sarja esittelee upeita espoolaisia jäsenyrityksiä ja -yrittäjiä. Viikon vieraana on CARE and CULTURE Oy:n toimitusjohtaja Eija Wellman, joka tekee eri kulttuureista tulevien terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten osaamisen kartoituksia. Hän myös kouluttaa ja opastaa sote-alan esimiehiä ja henkilöstöä toimimaan monikulttuurisissa työyhteisöissä. Eija on kirjoittanut kirjan ”Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä”.

Yrittäjän nimi

Eija Wellman

Yrittäjänä vuodesta 2016

Olen ollut toiminimi yrittäjänä vuodesta 2016 lähtien terveydenhuollon opettajan työn rinnalla. Perustin osakeyhtiön kesällä 2022 toiminnan laajentuessa selkeästi. Toimin tällä hetkellä yrityksen toimitusjohtajana ja työntekijänä.

Yhteystiedot

👉️ Verkkosivut: www.careandculture.fi
🌐 Linkedin: www.linkedin.com/in/eija-wellman-0239b293
📧 e-mail: eija@careandculture.fi
📞 puh. +385442434644
📍 Osoite: Pitkänkalliontie 5-7 B 19, 02170 Espoo

Yrityksen toimiala

Sosiaali- ja terveysalan koulutus:

Eri kulttuureista tulevien terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten osaamisen kartoitukset

  • Onnistunutta rekrytointia varten tarvittavat toimenpiteet ja prosessin hallinta.
    Suomalaisen työlainsäädännön tuntemus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Esimiesten ja henkilöstön konsultointi ja koulutus

  • Työyhteisö, johon kuuluu toisista maista tulevien työntekijöiden johtaminen. Suomalaiseen työyhteisöön sopeutuminen. Eri maiden kulttuuripiirteiden tuntemus. Suomen terveydenhoitoon liittyvien säädösten tunteminen.

Yrityksen tarina

Olen toiminut pitkään sairaanhoitajana Suomessa ja ulkomailla (Ruotsi, Britannia) hyvin erilaisilla osastoilla. Myöhemmin pyrin Tampereen yliopistoon suorittaakseni siellä terveydenhuollon maisterin tutkinnon, koska toimin terveydenhuollon opettajana. Opiskelu tapahtui pääosin Suomessa, mutta Englannissa ollessani valmistelin opinnäytetyötäni. Gradun aiheena oli suomalaisten sairaanhoitajien sopeutuminen brittiläiseen hoitotyöhön sekä hoitajien kulttuurisen pätevyyden kehittyminen työskentelyn aikana. Opettaessani eri maista tulevia hoitotyön opiskelijoita, koin tarvitsevani syventäviä opintoja työni tueksi. Hakeuduin suorittamaan eurooppalaisen maisterin tutkinnon Italiassa Venetsiassa sijaitsevalla Euroopan keskusyliopistossa (EIUC) suuntautumislinjana ihmisoikeudet.

Tutkinnon suoritettuani palasin takaisin Suomeen terveydenhuollon opettajan tehtäviin. Koska terveydenhuollon tehtäviin tarvittiin hoitajapulan vuoksi uusia työntekijöitä työtä riitti jatkuvasti.
Kansainvälisen kokemukseni vuoksi minulle tarjottiin pääkouluttajan tehtävää rekrytoitaessa ensimmäisiä sairaanhoitajia Filippiineiltä Suomeen. Koska projekti oli suunniteltu varsin hyvin; valinta ja osa opetuksesta tapahtui Filippiineillä. Rekrytoitavat olivat suorittaneet Filippiineillä yliopistotasoisen alemman korkeakoulututkinnon ja opiskelijoiden kielitaito oli hyvä. Opiskelu jatkui heti Suomeen tultua. Vain yksi opiskelijoista joutui keskeyttämään opinnot. Kaikki muut sijoittuivat heti valmistuttuaan työelämään. Ensimmäisen ryhmän koulutuksen jälkeen, meille saapui vielä kolme ryhmää lisää.

Kansainvälisten työtehtävien lisääntyessä minua pyydettiin kirjoittamaan kirja aiheesta. Kirjassa käsitellään hoitotyötä eri maista kotoisin olevien potilaiden osalta, mutta myös hoitohenkilöstön osalta. Kirja toimii oppikirjana ja on nimeltään ”Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä”.

Kirjan kirjoittamisen ja luentopyyntöjen jälkeen oli aika perustaa oma yritys. Yritysmuoto oli aluksi toiminimi, mutta toiminnan monipuolistumisen vuoksi firmasta tuli osakeyhtiö vuonna 2022. Tällä hetkellä osaamisen kartoitus ja toisaalta eri kulttuurista tulevan työntekijän sijoittuminen työyhteisöön ovat tulleet ajankohtaisiksi. Näihin aiheisiin paneudun yrityksessäni. Tästä aiheesta olen luennoinut mm. sairaanhoitajapäivillä, sairaaloissa ja avoterveydenhoidossa. Yritys CARE and CULTURE tarvittaessa voi luoda työyhteisön tarpeen mukaan koulutustapahtumia ja osaamisen kartoituksia eri kulttuureista tuleville ammattilaisille ja räätälöidä jatko- ja lisäkoulutuksia tarpeen mukaan.

Tavallinen työpäivä

Työpäiväni ovat hyvin erilaisia. Jos minulla ei ole eri kulttuureista tulevien ammattilaisten osaamisen kartoituksia tai henkilöstökoulutuksia, teen suunnittelu ja markkinointityötä. Silloin työpäiväni yleensä alkaa sähköpostien lukemisella ja niihin vastaamisilla. Olen yhteydessä eri organisaatioihin soittamalla tai s-posteja lähettämällä. Tarvittaessa teen asiakkaille tarjouksia koulutuksista.

Ammattilaisten osaamisen kartoituspäivät ovat hyvin tiiviitä. Kartoitukset alkavat tutustumalla osallistujien osaamiseen hoitotyössä. Sen jälkeen seuraamme osallistujien ”käden taitojen” kokeita. Kartoituksiin kuuluvat esim. aseptiikka, tekniset taidot, anatomian tuntemus eri hoidollisissa toimenpiteissä. Myös teoria -tehtäviä eri hoidon alueilta annetaan osallistujille. Kartoituspäivien lopuksi tehdään arviointia osallistujien osaamisesta ja myöhemmin yhteenvetojen perusteella voidaan henkilöitä suositella lisäkoulutuksiin tai mahdollisesti erilaisiin työtehtäviin.

Henkilöstökoulutuksia räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olen paljon yhteydessä koulutuksen tilaajan kanssa ennen koulutusten alkamista. Kyselen mihin asioihin kukin asiakas/ työyhteisö haluaa enemmän paneutua ja missä asioissa esiintyy mahdollisia ongelmia. Koulutuspäivät voivat koostua lyhyistä johdantoluennoista päivän aiheeseen. Henkilöstö pääsee osallistumaan keskusteluihin ja mahdollisiin ongelmakohtien parannusehdotuksien tekemiseen päivän aikana. Jos henkilöstö koostuu eri maista tulleista henkilöistä, pyritään miettimään esim. eroja työtavoissa ja sitä mikä on paras tapa suomalaisille asiakkaille, siten hoidon laatu säilyisi korkeana.

Mikä on se yrittämisen taito, jossa olen hyvä ja pystyn erottautumaan?

Minulla on monen vuoden työkokemus (n. 20 vuotta) ja syvällinen koulutus monikulttuurisen hoitotyön eri aihealueilla. Olen myös työskennellyt kansainvälisissä projekteissa ja työryhmissä, joissa on kehitetty malleja työperäiseen maahanmuuttoon Pohjoismaissa.

Olen myös kirjoittanut kirjan ”Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä”, joka on käytössä monessa oppilaitoksessa ja työyhteisöissä. Kirjassa käsitellään Suomen suurimpia etnisiä ryhmiä, joiden terveys- ja sairauskäsitykset sekä eroavat suomalaista käsityksistä ja hoidoista. Juuri tällaista kirjaa en ole vielä löytänyt Suomesta.


Viikon vieras on Espoon Yrittäjien esittelysarja, jossa nostamme esiin upeita jäsenyrittäjiämme ja pääsemme kurkistamaan erilaisten yrittäjien arkeen kysymysten kautta.
Haluaisitko sinä olla meidän Viikon vieras?
Voit tiedustella vapaita paikkoja maililla: anni.onnela@yrittajat.fi

Etkö ole vielä Espoon Yrittäjien jäsen? Liity mukaan >

💎 Katso kaikki Espoon Yrittäjien Viikon vieras -esittelyt täältä >