15.10.2018 klo 20:57
Uutinen

Carita Orlando ehdolla toiselle kaudelle Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Helsingin Yrittäjät ehdottavat Carita Orlandoa Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle. Yrittäjäjärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan liittokokouksessa Turussa 19.10.2018.

Carita Orlando on hoitanut ensimmäisen kaksivuotiskautensa aikana Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan tehtävät esimerkillisellä tavalla. Hän on sitoutunut varapuheenjohtajan tehtävän hoitamiseen ja perehtyy huolellisesti Suomen Yrittäjien luottamuselimissä käsiteltäviin asioihin. Hän on aktiivinen keskustelija yrittäjien edunvalvontakysymyksissä myös järjestön ulkopuolella.

Caritan vahvasta sitoutumisesta kertoo myös se, että hän on käynyt varapuheenjohtajakaudellaan mielellään puhumassa ja tutustumassa aluejärjestöihin sekä paikallisyhdistyksiin eri puolella Suomea. Lisäksi hän on ollut kysytty esitelmöitsijä ja panelisti järjestön ulkopuolella.

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Helsingin Yrittäjät toteavat, että Carita on vastuullinen ja rohkea, toiset huomioiva joukkuepelaaja, jonka kaltaista yrittäjien edunvalvojaa tarvitaan edelleen Suomen Yrittäjien puheenjohtajistossa.

– Olen todella motivoitunut jatkamaan yrittäjien edunvalvojana. Vaikuttamistyö on hidasta ja paljon on vielä tekemättä. Pitkäjänteinen veropolitiikka, työllistämisen helpottaminen, sujuva liikenne ja sääntelyn purkaminen vaatii jatkuvaa vaikuttamista niin kaupunkien ja kuntien kuin valtion suuntaan, toteaa Carita.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi Carita on Pääkaupunkiseudun Yrittäjien puheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen ja Finnveran hallintoneuvoston jäsen.

Varapuheenjohtajaksi pyrkii kuusi yrittäjää eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta – Näin valitaan

Carita Orlandon lisäksi Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajuutta tavoittelevat Jaakko Männistö Varsinais-Suomen Yrittäjistä, Minna Nissilä Hämeen Yrittäjistä, Antti Rantalainen Suomen Taloushallintoliitosta, Nina Rasola Etelä-Savon Yrittäjistä ja Petri Salminen Keski-Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajien määrä päätetään liittokokouksessa. Äänivaltaiset osallistujat ehdottavat kokouksessa henkilöitä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi. Ehdotus ei vaadi kannatusta. Sääntöjen mukaan varapuheenjohtajia valitaan vähintään yksi ja enintään neljä. Valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Tehtävässä voi olla korkeintaan kolme kaksivuotiskautta.

Lisätietoja:
Varapuheenjohtaja Päivi Repo, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, p. 050 544 6912
Puheenjohtaja Mari Laaksonen, Helsingin Yrittäjät, p. 040 578 0189
Carita Orlando, p. 040 544 5519

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.