Covid-19-epidemian suojautumisen kustannuksien korvaaminen yksityisille palveluntuottajille

Kanta-Hämeen kuntien edustajat sekä Hyvinvointiala HALI ry ovat sopineet 29.10.2021 Covid-19-epidemian aiheuttamien ylimääräisten kustannusten korvaamisesta Kanta-Hämeen kunnissa vuonna 2021.

Tuottajien laskut palveluiden tilaajille kuntiin ja kuntayhtymiin tulee toimittaa mahdollisimman pian. Koronan valtioavustushakemuksen ensimmäinen kierros sulkeutuu 12.11.2021 klo 16.15. Seuraava kierros tullaan aukaisemaan vasta vuoden 2022 alkupuolella. Suojavarustekorvauksien eriä voi hakea ainoastaan kerran vuonna 2021.

Valtioneuvosto antoi 11.10.2021 asetuksen valtionavustuksesta Covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin. Yksityisen ostopalvelu- ja palvelusetelituottajien ylimääräiset kustannukset korvataan tämän asetuksen 10 §:n ja tarvittaessa 11 §:n perusteella.

Ensimmäisessä valtionavustuksen hakukierroksessa 15.10.–12.11.2021 korvataan kustannuksia kahdella eri menettelyllä; kuntien kustannuksia rokotuksista, testauksesta, jäljittämisestä ja koronapotilaiden hoidosta korvataan yksikköhintaperusteisesti ajalta 1.1.2021 – 30.8.2021 ja muita kustannuksia, kuten yksityisten suojavarustekustannuksia, korvataan asukaslukuperusteisen ja harkinnanvaraisen menettelyn kautta koko vuotta 2021 koskien.

Kanta-Hämeessä kuntien korvauksissa yksityisille noudatetaan tammikuussa 2021 vuoden 2020 osalta sovittua laskennallista menettelyä, jossa korvausta suoritetaan hoito- tai hoivapäivien tai kotiin vietävissä palveluissa käyntimäärien perusteella. Vuonna 2020 voimassa ollutta korvaustasoa alennetaan 15 %:lla johtuen siitä, että käytettävien tarvikkeiden ja aineiden hinnat ovat olleet arvion mukaan laskusuunnassa.

Alla on esitetty yhteenveto palvelukohtaisista korvauksista vuonna 2021 Korvaukset on ilmoitettu alv 0 %, joten niihin tulevat lisättäväksi arvonlisäverot, jos tuotteet on jouduttu ostamaan arvonlisäverollisina:

Kustannus esitetty hoitovuorokaudelta tai kotiin vietävissä palveluissa käyntikohtaisesti. Henkilökohtaisen avun osalta korvaus on prosenttiosuus kuntien maksamien laskujen loppusummasta.

  • Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asumispalvelu 1,10 (alv 0)
  • Vaikeavammaisten ympärivuorokautinen palvelu 2,10 (alv 0)
  • Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu 1,10 (alv 0)
  • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ympärivuorokautinen asumispalvelu 0,75 (alv 0)
  • Kehitysvammaisten tuettu asuminen 0,85 (alv 0)
  • Kotiin vietävät palvelut (ml. ikääntyneiden ja mt –asiakkaiden tuettu asuminen) 0,60 per käynti (alv 0)
  • Lastensuojelu laitoshoito 0,50 (alv 0)
  • Henkilökohtainen apu 2,7 % kuntien maksamien laskujen loppusummasta

Palveluntuottaja ei voi kuitenkaan laskuttaa enempää kuin todelliset kustannukset. Palveluntuottaja liittää laskuun selvityksen ja laskelman hoivayksikön todellisista kustannuksista. Jos laskennallinen malli tuottaa merkittävästi alemman korvauksen kuin todelliset kustannukset, voi tuottaja laatia laskun ylimääräiset hankinnat osoittavien ostolaskujen perusteella (laskun liite).

Lisätietoja:
Aino Närkki
Johtava asiantuntija, elinkeinoasiat
Hyvinvointialan HALI ry
gsm +358 400 436438