Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Image of human hand pointing at touchscreen with business document
20.12.2022 klo 07:30
Uutinen

Data-analyysia yritysten ja opiskelijoiden yhteistyönä

Yritys-opiskelijayhteistyö on tärkeä keino opiskelijoille oppia työelämän toimintatapoja ja soveltaa omaa osaamistaan. Se on samalla yrityksille mahdollisuus kehittää organisaation osaamista. Yksi yhteistyön tavoista on Hämeen ammattikorkeakoulun Design Factoryn data-analytiikan projektit, joihin erilaisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan jälleen alkuvuodesta.

Keskustelut seuraavista data-analytiikkaprojekteista kiinnostuneiden yritysten kanssa alkavat tammikuussa, joten vielä ehtii ottamaan yhteyttä. Varsinainen projekti on käynnissä maaliskuun puolivälistä toukokuun ensimmäiselle viikolle.

Projektin kesto on kahdeksan viikkoa. Se noudattaa muotoiluajattelua, lähtien liikkeelle liiketoiminnan ymmärtämisestä. Aluksi tutustutaan yrityksen kehityskohteeseen, jota halutaan parantaa data-analytiikan avulla. Näitä kohteita voivat olla ovat esimerkiksi toimittajien toimitusvarmuuden vertailu, varaston arvo suhteessa toimituksiin tai vaikka ennakoitavissa oleva jätekertymä taloyhtiöissä. Kehityskohde sanoitetaan ratkaistavaksi haasteeksi ja määritellään siihen liittyvä ja käytettävissä oleva data, jonka avulla haaste pyritään ratkaisemaan. Usein yritys toimittaa datan Excel-tiedostona, joka sisältää esimerkiksi varastokirjauksia tai osoitekohtaisia jätekertymiä.

Seuraavaksi on vuorossa datan analyysien ja visualisointien ideointi, joiden pohjalta toteutetaan prototyyppejä eli mallikappaleita ratkaisusta. Näitä malleja testataan henkilöillä, jotka tulisivat kehitettävää analytiikkaratkaisua hyödyntämään, kuten esimerkiksi toimitusjohtajalla, tuotantopäälliköllä tai palvelupäälliköllä. Prototyypin tarkoitus on havainnollistaa ratkaisua ja saada käyttäjältä palautetta, jotta varmistetaan ratkaisun hyödyllisyys. Tässä usein huomataan, ettei ensimmäinen idea ollutkaan paras mahdollinen, vaan sitä on kehitettävä edelleen.

Joskus joudutaan palaamaan uudelleen datan tarkasteluun: onko se relevanttia, onko siinä virheitä, pitääkö sitä siivota tai täydentää? Vaikka muotoiluajattelun konsepti on suoraviivainen, joudutaan joskus palaamaan ihan alkuun tarkastelemaan liiketoimintaa, jotta ymmärretään paremmin ratkaistavaa haastetta. Usein data-analytiikkaprojektit ovat onnistuneempia, kun aluksi tähdätään nopeisiin kokeiluihin ja oppimiseen.

Anne-Mari Järvenpää
lehtori
Jari Jussila
johtaja, HAMK Design Factory