12.6.2017 klo 16:01
Uutinen

Digiopisto toi digitaidot yrittäjän arkeen

Helsingin Yrittäjien Digiopisto-hanke on lähes kahden vuoden ajan auttanut pk-yrittäjiä kehittämään digitaitojaan. Heinäkuussa päättyvä Digiopisto on tarjonnut tietoa, taitoja, työkaluja ja verkostoja nopeasti muuttuvassa sähköistyvässä työmaailmassa.

Helsingin Yrittäjien kaksivuotisen Digiopiston päätavoitteet ovat olleet yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtäaikainen edistäminen digitalisoituvassa ympäristössä. Parin vuoden aikana hankkeessa on järjestetty useita koulutuksia, yksilösparrauksia, workshopeja ja suurempia seminaareja, joissa yhteensä lähes 500 osallistujalle on tarjottu tietoa ja tukea digiaskeleen ottamiseen.

– Kokemukset hankkeen aikana ovat osoittaneet, että pienten yritysten joukossa on suuri tarve niin digitaalisuuden kuin työhyvinvointia tukevan tiedon ja osaamisen saamiseen, kertoo hankevastaava Ritva Rajander-Juusti.

Hankkeessa on huomattu, että nämä kaksi teemaa, uudet digitaidot ja hyvinvointi, ovat hyvin sidoksissa toisiinsa. Osallistujat kokivat hyvinvointiteemaisista koulutuksista selvää myönteistä vaikutusta erityisesti työssä jaksamiseen, työssä pysymiseen ja jopa itsensä ja muiden johtamiseen.

– Osalle pk-yrittäjistä digitalisaatio on näyttäytynyt hieman peikkona. Siksi hankkeessa on annettu käytännönläheisiä toimintatapoja ja rohkaistu yrittäjiä etenemään pienin askelin digiviidakossa. On ollut hieno huomata, miten osallistujat ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön uusia työkaluja sekä verkostoituneet muiden osaajien kanssa, hankekoordinaattori Susanna Ypyä kiteyttää hankkeen onnistumisia.

– Olemme painottaneet myös, miten tärkeää on huolehtia kaiken kehityksen keskellä yrityksen tärkeimmästä voimavarasta eli yrittäjästä itsestään, Ypyä jatkaa.

Kertyneitä kokemuksia tullaan hyödyntämään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Digiopiston teemat otetaan osaksi Helsingin Yrittäjien tapahtuma- ja koulutustarjontaa. Hankkeesta saadun palautteen valossa tärkeitä teemoja yrittäjille ovat muun muassa sosiaalisen median ja sen eri työkalujen hyödyntämismahdollisuudet, myynti- ja markkinointi, verkkokauppa sekä pilvipalveluiden hyödyntäminen. Näistä aiheista yrittäjäjärjestö pyrkii viestimään ja kouluttamaan jatkossakin.

ESR-rahoitteiseen Digiopisto-hankkeeseen osallistuminen on ollut yrittäjille ja yritysten työntekijöille maksutonta. Sisällön toteuttajina on Helsingin Yrittäjien lisäksi ollut valikoitu kohderyhmä kumppaneita, joiden ydinosaaminen on digitaalisessa tietotaidossa, sen tulevaisuuden ennakoinnissa ja sen vaikutuksissa koko yrityksen työhyvinvointiin.

Lisätietoja:

Ritva Rajander-Juusti, hankevastaava
p. 044 305 1067, ritva.rajander-juusti @ yrittajat.fi

Susanna Ypyä, hankekoordinaattori
p. 050 557 4200, susanna.ypya @ yrittajat.fi