18.4.2018 klo 12:12
Uutinen

Digitaalisen myynnin ja markkinoinnin koulutuskokonaisuus alkaa Lapissa

Verkkomyynnin ja digimarkkinoinnin tarve on huomattu monessa yrityksessä, mutta keinojen, näkemyksen ja osaamisen puute voivat olla esteenä toimeen ryhtymiselle.

Lapin, Hämeen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa alkaa ensi syksynä ensimmäistä kertaa Digitekijä Fast Track –koulutuskokonaisuus. Erikoistumiskoulutus on suunniteltu sellaisten yritysten tarpeeseen, jotka suunnittelevat siirtävänsä myyntiään ja markkinointiaan verkkoon tai ovat sinne jo joiltain osin siirtyneet.

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat 30 opintopisteen laajuisia, ja opinnot kestävät noin vuoden. Verkko- ja muita monimuoto-opiskelun tapoja hyödynnetään monipuolisesti, minkä ansiosta opiskelu onnistuu hyvin työn ohessa.

Huomionarvoista opiskelussa on, että jokainen opiskelija voi ottaa alusta alkaen oman työnantajansa tai yrityksensä kehittämiskohteekseen. Liikkeelle lähdetään yrityksen strategiasta ja muutoksen johtamisesta ja koulutus etenee digitaalisen myynnin osa-alueisiin. Opiskelun aikana syntyviä tuloksia on mahdollista soveltaa ja ottaa saman tien käyttöön yrityksessä.

Opiskelijoita otetaan eri puolelta Suomea yhteensä 40, ja he tulevat edustamaan monia eri toimialoja.

– Opiskelijoiden virtuaalinen verkosto on arvokas asia osallistujille, sillä oman työpaikan tai yrityksen haasteita on hedelmällistä ratkoa toisten, samassa tilanteessa olevien kollegoiden kanssa, kertoo koulutuksesta vastaava Mika Saloheimo Lapin ammattikorkeakoululta.

Verkossa, paikan päällä, työn ohessa

Opiskelukavereita pääsee halutessaan tapaamaan myös kasvotusten muutaman kerran vuodessa. Lähijaksoille voi osallistua joko Hämeenlinnassa, Tampereella, Turussa tai Lapissa. Lähipäiville on aina mahdollista osallistua myös verkon välityksellä.

– Kokoonnummeko Pohjois-Suomen porukalla Torniossa vai Rovaniemellä riippuu siitä, miten ryhmän enemmistö sijoittuu ja miten asiasta ryhmän kesken sovitaan. Ammattikorkeakoululle tällä ei ole merkitystä, koska toimimme liiketalouden alalla joka tapauksessa kummassakin kaupungissa, Mika Saloheimo tarkentaa.

OKM tukee digikehitystä yrityksissä

Koulutuksen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) käynnistämä ja rahoittama suunnitteluhanke, johon osallistuivat lähes kaikki liiketaloutta opettavat ammattikorkeakoulut. Työelämän tarpeiden selvitystyön ja yhteissuunnittelun tuloksena syntyi kolme eri sisältöistä koulutuskokonaisuutta, joissa kaikissa on tavoitteena parantaa yritysten valmiuksia hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoimintansa parantamisessa.

Digitekijä Fast Track painottuu näistä nimenomaan digitaalisen myyntiin ja markkinointiin. Koulutusta on jo pilotoitu pääkaupunkiseudulla ja siellä on vastaava koulutus parhaillaan käynnissä. Nyt koulutusta on tarjolla on Pohjois-Suomessa.

– Ammattikorkeakoulujen kyky saada nopealla aikataululla tarjolle laadukkaita ja ajankohtaisia koulutuskokonaisuuksia perustuu hyvään keskinäiseen yhteistyöhön, jota olemme tehneet aina. Tätäkään koulutuskokonaisuutta ei olisi yksikään AMK saanut näin hienona toteutuksena yksin aikaan.

OKM rahoittaa koulutusta osaltaan, mutta – toisin kuin tutkintoon tähtäävissä koulutuksissa – ei kata opiskelukustannuksia opiskelijoiden puolesta kokonaan, vaan osallistumismaksuna peritään 950 euroa opiskelijaa kohden.

Lisätietoja
lehtori Mika Saloheimo, 040 648 2465, mika.saloheimo@lapinamk.fi
Lue lisää Lapin AMKin sivuilta!