13.3.2017 klo 12:36
Uutinen

Early Warning -palvelu auttaa eteläsavolaisia

Etelä-Savossa aloitetaan Early Warning (EW) -palvelun tarjoaminen mikro- ja pk-yrityksille. EW-palvelussa on tarkoitus tunnistaa yrityksen ongelmat ja löytää keinot niiden korjaamiseen ajoissa. Yritys on talousvaikeuksissa jo silloin, kun se ei pysty maksamaan laskujaan ja velvoitteitaan ajallaan vaan joutuu sopimaan maksuajoista uudelleen. Kun talousvaikeuksiin puututaan riittävän varhain, niiden laajeneminen voidaan usein välttää jo pienillä korjaavilla toimenpiteillä. Näin voidaan ehkäistä yrityksen toiminnan turha lopettaminen tai konkurssi sekä pelastaa työpaikkoja.

Palvelu sisältää erilliset erityisneuvonnan ja uudistamisen palvelut. Erityisneuvonta on tarkoitettu yrityksille, jotka eivät ole talousvaikeuksissa, mutta jotka eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan. Uudistaminen on puolestaan tarkoitettu talousvaikeuksissa oleville yrityksille, joilla on vielä toivoa tervehtyä taloudellisesti.

EW-Palvelussa asiantuntija käy läpi yrityksen tilanteen, tunnistaa ongelmat sekä tarjoaa ohjeita, vaihtoehtoisia toimintatapoja ja työkaluja yritykselle tilanteen korjaamiseksi. Yritys saa toimintasuunnitelman konkreettisista toimenpiteistä, jotka toteuttamalla se voi saavuttaa tavoitteensa. Tämän jälkeen yritys voi hankkia lisäpalvelua erillisellä hinnalla.

Palvelun jalkauttamiseen Itä-Suomen mikro- ja pk-yrityksille on käynnistetty hanke, joka kestää 30.6.2018 asti. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa erityisneuvonnan palvelu 600 yritykselle ja uudistamisen palvelu 200 yritykselle. Erityisneuvonnan palvelu maksaa yritykselle 30 € + alv ja uudistaminen maksaa yritykselle 120 € + alv. Yritys voi saada hankkeen aikana yhden kerran joko erityisneuvonnan tai uudistamisen palvelun. Tämän jälkeen yrityksellä on mahdollisuus saada lisäpalvelua erillisellä hinnalla.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii Etelä-Savossa yhteistyökumppanina EW-palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Apua tarvitseva yritys voi ottaa yhteyttä Miksein yritysneuvoja Heli Hirvoseen tai Kirsi Mättölään, jotka ohjaavat yrityksen tarvittaessa sertifioitujen asiantuntijoiden luokse.

Heli Hirvonen, yritysneuvoja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 619, heli.hirvonen@mikseimikkeli.fi
Kirsi Mättölä, yritysneuvoja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 606, kirsi.mattola@mikseimikkeli.fi

Itä-Suomen hankkeen asiantuntijat: