22.5.2022 klo 18:58
Uutinen

Edunvalvontatyö vaikuttavinta liikkumisessa

Tampereen kaupunkiseudun edunvalvontatyössä on saatu aikaan vaikutuksia etenkin liikkumisessa, todettiin seutuhallituksen kokouksessa maaliskuun lopulla. Kokous totesi, että kaupunkiseutu on entistä saavutettavampi, kiitos raitiotien, lähijunan sekä lentoliikenteen kehityksen.

Seutuhallitus käsitteli maaliskuun kokouksessaan vuonna 2019 kirjattujen hallitusohjelmatavoitteiden toteutumista. Erityisesti asiaa tarkasteltiin kolmen tavoitteeksi kirjatun suuremman teeman osalta. Ne ovat:

1. Suurten kaupunkiseutujen aseman vahvistaminen

2. Kaupunkiseudun sisäisen, kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen

3. Tutkimuksen, kulttuurin, osaamisen ja kansainvälistymisen edistäminen

Teemoista erityisesti ensimmäinen vaatii vielä työtä, sillä suurten kaupunkiseutujen asema ei ole kummoisesti hallitusohjelman kautta vahvistunut. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat MAL-sopimus menettelyt ovat jopa laajentuneet ja kattavat nyt neljän suuren kaupunkiseudun lisäksi myös kolme pienempää kaupunkiseutua. Suurena kaupunkiseutuna Tampereen seudun aseman ei siis voi sanoa parantuneen. Myöskään kansallinen kaupunkistrategia ei ole onnistunut suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen korostamisessa.

Liikenteessä onnistumisia

Saavutettavuustavoitteissa on onnistuttu selvästi paremmin. Suurten kaupunkiseutujen erityishaasteet on tunnistettu ja otettu huomioon esimerkiksi Väylän investointisuunnitelmissa. Erityisesti Tampereen kaupunkiseudun sisäinen saavutettavuus on parantunut. Tähän on useampiakin syitä.

– Raitiotieliikenne ja uusi M-lähijunaliikenne ovat käynnistyneet. Raitiotietä ja lähijunaliikennettä myös edistetään seudulla erittäin aktiivisesti. Myös pääradan kehittäminen etenee, vaikkakin hitaasti ja paloittain, ja nopealle Suomi-radalle valmistellaan ratalinjausvaihtoehtoja, kommentoi seutujohtaja Päivi Nurminen.

Myös lentoliikenteen kehitys Pirkanmaalla näyttää nyt myönteiseltä. Siinä otettiin iso harppaus eteenpäin viime joulukuussa, kun AirBaltic ilmoitti perustavansa Tampere-Pirkkalan lentoasemalle ensimmäisen kotikenttänsä Baltian ulkopuolella. Kyseisen yhtiön lisäksi kentällä toimivat myös Ryanair, SAS sekä Finnair. Myös Valtatien 3 kehittäminen on edennyt, ja valtatie 9 on Väyläviraston investointiohjelmassa ykkösprioriteettien joukossa.

Valmistautuminen uuteen hallitusohjelmaan käynnissä

 Seutuhallitus kävi kokouksessa myös lähetekeskustelun vaikuttamisesta uuden hallituksen ohjelmatavoitteisiin. Tavoitteissa painotettiin kestävää siirtymää ja digitalisaatiota poikkileikkaavina tavoitteina. Muut teemat liittyivät liikkumiseen, teollisuuteen, osaamisen, ympäristöön ja kaupunkipolitiikkaan. Uutena teemana keskusteluun nostettiin hyvinvointi. Tavoitteiden valmistelu jatkuu yhdessä muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa. Uudet hallitusohjelmatavoitteet on tarkoitus hyväksyä seutuhallituksessa kesän jälkeen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 10.5.2022