3.4.2019 klo 13:31
Uutinen

Eduskuntavaalien aika on nyt – Tässä ovat Keski-Suomen Yrittäjien jäsenehdokkaat

Keski-Suomen Yrittäjät ovat komeasti edustettuna tulevissa eduskuntavaaleissa.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä, joten on korkea aika esitellä Keski-Suomen Yrittäjien jäsenistöstä nousseet eduskuntavaaliehdokkaat. Näissä vaaleissa Keski-Suomen Yrittäjien jäsenistä on ehdolla 12 yrittäjää, jotka edustavat neljää eri puoluetta tai poliittista liikettä.

Tavoitimme Keski-Suomen Yrittäjien jäsenehdokkaat ja esitimme kaikille kolme kysymystä, joiden vastaukset on kaikkien ehdokkaiden osalta koottu tämän jutun yhteyteen. Ehdokkaat on listattu aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.

Seija El Sayed, Liike Nyt, ehdokasnumero 150

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Kaikkien ihmisten pitää saada osallistua päätöksenteon valmisteluun ja sitä kautta päätöksentekoon. Tämä on Liike Nytin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Liian pieni porukka tekee tällä hetkellä meitä kaikkia koskevat päätökset. Päättäjien pitää paremmin tietää, miten päätökset vaikuttavat kuntalaisiin ja yrittäjiin.

Liike Nytin tiekarttaäänestyksessä yrittäjyyden osalta kahden kärjeksi nousi selkeästi, yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen ja yrittäjän uuden alun helpottaminen yritystoiminnassa. Näitä kahta olemme sitoutuneet edistämään.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Turhien normien ja säädösten purku on todella tärkeää. Asukkaiden sujuvaa arkea ja yrittäjien kehittymistä jarrutetaan turhalla byrokratialla. Maakunnallisen yhteistyön edistäminen on välttämätöntä. Meidän tulee pitää huolta siitä, että koko maakunta kehittyy ja voi hyvin. Jyväskylä on tärkeä veturin roolissa, mutta se ei riitä, että pelkästään siellä asukasmäärät kasvavat ja olosuhteet ovat hyvät. Samaa kehitystä pitää saada myös reuna-alueille.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Liikenneyhteyksien parantaminen on ehdoton ykkönen ja itse nostaisin kaksoisraiteen kärkeen. Hyvillä liikenneyhteyksillä helpotetaan yritysten toimintaa ja parannetaan yleisestikin Keski-Suomen saavutettavuutta.

Kauko Isomäki, Perussuomalaiset, ehdokasnumero 137

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Selkeä ykkösvaaliteemani on, että aktiivimalli pitäisi saada peruttua. Olen yrittäjänä nähnyt, että se ei vain yksinkertaisesti toimi kenellekään. Omassa yrityksessänikin on käynyt aktiivimallilaisia, jotka ovat yli 50-vuotiaita ja kun heille pitäisi keksiä päiväksi tai kahdeksi töitä, niin melko mahdoton tehtävä on kyseessä.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Alkaville yrittäjille arvolisäveroraja pitäisi saada ylös 30000€ kohdalle ja siitä liukuen sinne 50000€ paikkeille. Näin mahdollistetaan se, että alkavan yrittäjän on mahdollista saada rakennettua yrityksen alkutaipaleella liikevaihtoa ja liukuman myötä he eivät myöskään pysäytä yrityksen kehitystä, kun 30000€ liikevaihto lähenee. Lisäksi lähtisin kehittämään yksinyrittäjien sosiaaliturvaa. On täysin kohtuutonta, että yksinyrittäjällä ei ole käytännössä varaa sairastua lainkaan.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Tottakai toivon, että Hippos 2020 -hanke lähtisi normaalisti käyntiin. Kyseessä on koko maakunnan vetovoiman kannalta todella merkittävä hanke. Lähtökohtana on kuitenkin oltava se, että enempää veronmaksajien rahoja hankkeeseen ei enää tarvitsisi suunnata. Koko maakunnan kannalta tärkeää olisi myös saada lisää määrärahoja tieverkon kunnostukseen. Varsinkin sivutiet ovat paikoitellen todella heikossa kunnossa. Kaksoisraide on tottakai myös merkittävä maakunnallinen hanke.

Katja Isomöttönen, Kokoomus, ehdokasnumero 107

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Perhevapaauudistus on itselläni varsin selkeä kantava teema. Lasten ja nuorten asiat, perhevapaauudistus ja näiden lisäksi olen pitänyt viime aikoina varsin paljon ääntä paikallisen sopimisen lisäämisestä tässä meidän alueellamme.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Oma vahvuuteni on työhistoriassani. Tällä hetkellä toimin palveluseteliyrittäjänä, mutta aiemmin olen toiminut pienissä yrityksissä, jotka toimivat matkailun, kulttuurin ja luonnon parissa. Näen, että siellä saralla on meidän alueemme tulevaisuus. Kansanedustajana haluaisin olla edistämässä erityisesti luontomatkailun markkinointia, koska pieni yritys ei itse pysty välttämättä sijoittamaan siihen riittävästi. Tämä taas edistäisi koko Keski-Suomen vetovoimaisuutta.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Matkailumarkkinointiin liittyy kiinteästi myös esteettömyys ja saavutettavuus. Tieverkko tulee kunnostaa ja sitä tulee entisestään myös kehittää. Myös kaksoisraide Tampereelta Jyväskylään on tärkeä saavutettavuuden kannalta.

Olli-Pekka Jalkanen, Keskusta, ehdokasnumero 38

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Alueellinen tasa-arvo asumisen, elämisen ja yrittämisen näkökulmasta.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Infran kehittäminen on erityisen tärkeää yrittäjien näkökulmasta. Tieverkoston kehittäminen ja kunnostus edistävät yrittäjyyden olosuhteita Keski-Suomessa ja siihen meidän tulee panostaa. Tämä sisältää tottakai yhtälailla suuret valtatiet kuin alemman tieverkostonkin. Paikallinen sopiminen työllistämistä helpottavana keinona varsinkin pienissä yrityksissä on myös sellainen teema, jota ei voi liikaa alleviivata.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Tiehankkeet ovat äärimmäisen toivottavia ja niihin tulisi saada tarvittava rahoitus. Näiden lisäksi myös tietoverkkoasiat ovat sellaisia, jotka pitäisi saada kuntoon koko maakunnassa.

Anne Kalmari, Keskusta, ehdokasnumero 39

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Ykkösvaaliteemani on, että luonnonvaroja voitaisiin jatkossakin käyttää. Suomalaisten hyvinvointi syntyy siitä, että pystymme käyttämään metsiä kestävästi ja saamme vietyä kiertotaloutta eteenpäin. Olen aina puolustanut puhdasta ruokaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Mitään ei tapahdu, jos mitään ei yritä. Suomen nousu lähtee yrittäjistä.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Aion edistää paikallista sopimista, aion edistää tie- ja tietoverkkojen kunnostamista sekä olla osaltani karsimassa turhaa byrokratiaa.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Tuplaraide Tampereelta Jyväskylään ja tieverkon kunnostus.

Maarit Kiiskinen, Keskusta, ehdokasnumero 41

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Vahva talous. Me suomalaiset olemme kansainvälisissä tilastoissa innovaatioissa ja tuotekehityksessä aivan maailman huippua, mutta kaupallistamisen osalta olemme todella kaukana kärjestä. Tämä taas väistämättä heijastuu suoraan kansantalouteen. Osaamme tuottaa arvoa, mutta emme osaa kotiuttaa sitä takaisin kansantalouteen euroina. Myynti ja markkinointi ovat sellaisia teemoja, joita meidän tulee oppia. Tämä luonnollisesti edellyttää myös entistä helpompia ja nopeampia polkuja kansainvälistymiseen.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Kansainvälistymispolut ovat sellainen konkreettinen asia, jonka haluan saattaa kuntoon. Lisäksi myös biotalouden ja koulutusosaamisen viennin kehittäminen ovat sellaisia asioita, joissa meillä Keski-Suomessa on valtavasti potentiaalia. Se vain pitäisi saada käyttöön ja tätä haluan olla edistämässä.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Itse haluan katsoa asioita hieman laajemmasta perspektiivistä. Haluan miettiä, mitä Suomi tarvitsee ja Keski-Suomi tulee siinä mukana. Myynnin ja markkinoinnin kuntoon saattaminen ovat sellaiset teemat, jotka ovat mielestäni ensisijaisia koko Suomen menestymisen kannalta. Meidän on ensisijaisesti laitettava voimavaroja myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen koko maassa. Koulutus on tässä merkittävässä roolissa kaikilla tasoilla.

Emilia Koikkalainen, Kokoomus, ehdokasnumero 108

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Itselleni tärkeitä teemoja ovat työelämän tasa-arvoisuus, vastuullisuus ja yritteliäisyys. Näiden teemojen alle menevät sitten yksityiskohtaisemmat tavoitteeni. SY:n vaaliohjelma on minusta erinomainen!

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Meidän tulisi saada Keski-Suomeen lisää osaajia. Sama ongelma on toki muuallakin Suomessa, mutta emme voi jäädä tässä asiassa ikään kuin paitsioon myöskään täällä Keski-Suomessa. Sukupolven- ja omistajavaihdosten helpottaminen on myös oleellinen tavoite. Meidän tulee saada olemassa oleville yrityksille jatkajia, kun edellisten omistajat siirtyvät syystä tai toisesta sivuun. Tätä prosessia tulisi nopeuttaa ja helpottaa kaikilta osin.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Kokonaisuudessaan Keski-Suomessa on parannettava tieliikenneinfraa. Tämä koskee yhtälailla nelostietä ja pienempiä teitä. Esimerkiksi meillä Keurusseudulla poikittaisliikenne on sellainen teema, jossa edelleen olisi huimasti petrattavaa ja kehitettävää. Haluan myös turvata sen, että tieverkon kehittämiseen suunnatut rahat jakautuvat tasaisesti koko maakunnan alueelle.

Pertti Lehtomäki, Keskusta, ehdokasnumero 44

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Vaaliteemani liittyvät pitkälti yrittämiseen ja pk-yritysten edunvalvontaan, jotka ovat omalla listallani aivan siellä kärkipäässä. Voin sanoa, että muutkin ajamani asiat jollain tapaa nivoutuvat näiden aiheiden ympärille.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Omalla 45 vuoden yrittäjäkokemuksellani voin sanoa, että pk-yritykset pitävät Suomea pystyssä. Jos pk-yritykset voivat huonosti, silloin koko valtakunta voi huonosti. Pk-yrityksissä on tällä hetkellä 1,4 miljoonaa työpaikkaa ja sinne ovat myös uudet työpaikat pääsääntöisesti syntyneet viimeisen 15 vuoden aikana. Itse tulisin ajamaan vahvasti esimerkiksi verotukseen liittyviä asioita, jotta pk-yritysten toimintaedellytyksiä saataisiin entisestään kehitettyä.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Olen ikäni ollut metsäkoneyrittäjä, jonka vuoksi metsän merkitys on lähellä sydäntäni. Pk-yritykset toimittavat puun metsästä suoraan tehtaalle ja onkin todella erikoista, että käymme tiettyjen puolueiden taholta neljän vuoden välein keskustelua siitä, että hakataanko meillä kestävästi metsää vai ei. Tällainen keskustelu voi pahimmillaan jopa pysäyttää isojen puualan toimijoiden saapumiseen Suomeen. Alempiasteinen tieverkko on myös merkittävässä roolissa, jotta esimerkiksi metsäkoneyrittäjillä on hyvät edellytykset harjoittaa ammattiaan.

Tommi Lunttila, Kokoomus, ehdokasnumero 111

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Vaaliteemoissani keskityn erityisesti työhön ja yrittämiseen liittyviin kysymyksiin. Haluan olla luomassa Suomesta paremman maan elättää itsensä omalla työllä ja toisaalta luoda työn vastaanottamisesta aina kannattavimman vaihtoehdon. Vain yrittämisen kannustavuutta parantamalla voimme turvata palvelut myös tulevaisuudessa.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Keski-Suomen täytyy olla nyt ja tulevaisuuudessa kasvava ja haluttava maakunta tehdä työtä ja yrittää. Haluan tehdä työtä sen eteen, että Keski-Suomi pysyy koulutuksen ja osaamisen kärkimaakuntana, jotta saamme tänne tulevaisuudessa alansa huippuosaajat niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin osalta. Meidän pitää panostaa luontaisiin kasvualoihin ja olla kannustava uusille yrittäjille ja uudenlaiselle toiminnalle.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Keski-Suomea on viime vuosien aikana kehitetty kohti biotalouden mallimaakuntaa ja tämä onnistuessaan tuo merkittävästi mahdollisuuksia. Maakunnan kasvava yritystoiminta tarvitsee riittävän ja hyväkuntoisen tieverkoston. Maakunnan päätiestön ja etenkin alempiluokkaisen liikenneverkon kunto on heikentynyt huolestuttavasti ja korjausvajeen paikaaminen tarvitsee merkittävän lisäpanostuksen. Keski-Suomen saavutettavuus täytyy turvata myös raide- ja lentoliikennettä kehittämällä.

Mika Nousiainen, Liike Nyt, ehdokasnumero 149

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Laitetaan ensin meidän suomalaisten perusasiat kuntoon ja autetaan sitten muita jos siihen on varaa ja mahdollisuus, mutta ei velaksi.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Meillä on paljon työttömänä hyvin ammatti-ihmisiä, ketkä voisivat työllistää itsensä oman yrityksen kautta. Yrittäjyydessä on oma riskinsä ja siksi sitä alkuvaiheen kynnystä pitäisi helpottaa. Oma ehdotukseni on, että tehdään alv – vapaus 75 000 € asti (ehdotettu 30 000 € on hyvä lähtökohta, mutta se on vain pieni tekohengitys vähäksi aikaa). Tämä helpottaisi olennaisesti pienyritysten alkuunpääsyä ja selviytymistä ns. kuolemanlaaksosta, joka alkuvaiheen jälkeen yleensä monia yrityksiä uhkaa.

Toinen asia työntekijän palkkaus. Moni pienyrittäjä ajaa itsensä äärirajoille työtaakan vuoksi. Monta kertaa yrittäjä pelkää palkata 1. työntekijää vaikka hän apua tarvitsisikin. Työntekijän palkkaus voi olla pienen yrityksen kompastuskivi tai vaihtoehtoisesti pelastus. Ehdotan, ettäotetaan käyttöön alle 3 hengen yrityksissä palkkausmalli, missä yrittäjä saa työntekijämaksut takaisin. Tämä helpottaisi olennaisesti uuden työntekijän palkkausta ja samalla myös vähentäisi työttömyyttä.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Vähäosaisten ja vanhusten perusasioiden kuntoon laitto sekä tieverkoston kunnostaminen.

Reetta Nummelin, Kokoomus, ehdokasnumero 112

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Yrittäjyys ja työllistäminen, sekä niiden merkityksen korostaminen yhteiskuntamme hyvinvoinnille.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Haluan tuoda esille yrittäjyyden merkitystä meidän kaikkien hyvinvoinnille ja yleisesti lisätä yrittäjyysmyönteisyyttä. Työllistämisen helpottaminen on myös selkeä tavoitteeni, mikäli kansanedustajaksi pääsen. Keski-Suomen osalta on tottakai pyrittävä nostamaan alueen yrityksiä entistä enemmän esiin ja sitä kautta myös tuettava alueen yrityksiä.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Keski-Suomesta tulee olla hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle. Keski-Suomen huokuttelevuus lisääntyy, mikäli meiltä on mahdollista käydä töissä myös oman maakunnan ulkopuolella. Mahdollisimman nopea junayhteys Etelä-Suomeen on erittäin tärkeä kehityshanke koko maakunnalle.

Terhi Simonen-Jokinen, Kokoomus, ehdokasnumero 114

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Yritteliäs ja elinvoimainen maaseutu on itselläni selkeä ykkönen.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Yrittäjyyden edellytyksien parantaminen monelta kantilta. Esimerkiksi valokuitu- ja tietoverkkoasiat ovat sellaisia, jotka tulee saada kuntoon koko maakunnassa. Vahva kuntatalous on niin ikään myös yrittäjien etu, eikä siitä pidä lähteä tinkimään.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Tietoliikenne on sellainen teema, joka tulisi saada kuntoon koko Keski-Suomessa. Valokuituhanke tulisi saada kattamaan koko maakunnan. Näiden lisäksi tieverkoston kehitys on sellainen selkeä kiinnekohta itselleni. Nelostie on jo saatu liikahtamaan eteenpäin, mutta Keski-Suomen tieverkon kunnostus ja kehittäminen yleisemminkin on erittäin tärkeää.

Tarja Uusipaasto, Keskusta, ehdokasnumero 48

Mikä on ykkösvaaliteemasi?

Olen kovin huolissani siitä, että me suomalaiset olemme ulkoistaneet välittämisen ja huolenpidon; joku muu, yleensä valtio, kunta tai seurakunta, pitäköön huolen vanhuksista, lapsista, vähäosaisista. Mitä suurempi kaupunki, sitä vähemmän välittämistä, sitä enemmän syrjäytymistä. Siksi ykkösteemani on #välittämisenvaltakunta. Haastan suomalaiset osallistumaan, huolehtimaan ja välittämään kanssaihmisistään. Uskon, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Siksi me yrittäjät olemme tärkeässä roolissa hyvinvoinnin luojina, työpaikkojen tarjoajina.

Jos sinut valitaan eduskuntaan, miten aiot edistää keskisuomalaisten yritysten menestymistä?

Olen jo pitkään ihaillut Muuramen mallia – tapaa toimia yhdessä niin, että sekä yritykset että kunta kehittyvät ja kasvavat. Uskon, että Muuramen mallin monistaminen, kehittämis- ja investointirahoituksen suuntaaminen yhteistyötä tekeviin yrityksiin tuottaa parhaan sadon. Muutenkin kehittämisrahoitusta on jatkettava ja rahoitusta suunnattava paitsi Jyväskylän Yliopistoon ja Ammattikorkeakouluun myös yksityisten ”pellepelottomien” tuotteiden kehittämiseen ja markkinointiin.

Mikä tai mitkä ovat Keski-Suomen kannalta tärkeimmät edistettävät teemat tai hankkeet tulevalla edustajistokaudella?

Yrittäjyys, työpaikat ja taloudellisen kasvun luominen. Eläkeläisköyhyyden helpottaminen takuueläkkeitä nostamalla ja luopumalla taitetusta indeksistä. Nuorten kannustaminen aktiiviseen elämään; työhön, harrastuksiin ja perheen perustamiseen