Nuorten, eli 15–19-vuotiaiden työntekijöiden tapaturmien määrä on kasvussa, kertoo Tapaturmakeskuksen tilasto.
Nuorten, eli 15–19-vuotiaiden työntekijöiden tapaturmien määrä on kasvussa, kertoo Tapaturmakeskuksen tilasto. Kuva: Getty Images

Ehkäise kesätyöntekijän tapaturmat – Lue Yrittäjien asiantuntijan vinkit perehdyttämiseen

Tilasto kertoo, että kesätyöntekijöiden tapaturmat ovat olleet kasvussa koronavuosien jälkeen.

Nuorten, eli 15–19-vuotiaiden työntekijöiden tapaturmien määrä on kasvussa, kertoo Tapaturmakeskuksen tilasto. Koronavuosina luvut laskivat selvästi, kun kesätyöpaikkojen määrä väheni.

Nuorille sattuu TVK:n mukaan kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) keskimäärin noin 1 400 tapaturmaa. 

TVK:n tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2022 kesältä. Tuolloin tapaturmien määrä oli suurin kuuteen vuoteen.

– Tilastojen perusteella kesäkuukausien jokaisena päivänä sattuu tapaturma 16 nuorelle työntekijälle. Valtaosa niistä on onneksi lieviä ja vaatii vain muutaman päivän sairasloman, mutta myös vakavampia, yli viikon sairaslomaa vaativia tapaturmia sattuu kesäisin sadoille, Fennian johtaja Minna Niemi kertoo.

Laadi ohjeistukset koneiden käytöstä

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg painottaa perehdyttämisen merkitystä.

– Kesätyöntekijä kannattaa perehdyttää yhtä huolellisesti kuin muutkin työntekijät, vaikka hän olisikin töissä vain määräaikaisesti. Monelle nuorelle kesätyö voi olla ensimmäinen työpaikka ja siksi on tärkeää, että työssä huomioitavat asiat käydään huolellisesti läpi.

Rytkönen korostaa perehdytyksessä sitä, että nuorelle kerrotaan selvästi, kenen puoleen voi kääntyä, jos työhön liittyen nousee esiin ongelmia.

Lähes puolet vahingoista sattuu esineitä käsitellessä sekä käsikäyttöisiä työkaluja ja koneita käytettäessä. Miehille tapaturmia sattuu noin kaksi kertaa useammin kuin naisille.

– Keskeistä on jo ennen työn aloittamista kartoittaa mahdolliset työkoneisiin ja laitteisiin, työtapoihin sekä työympäristöön liittyvät keskeiset asiat sekä laatia näitä koskevat ohjeistukset. Näin myös perehdytys on työntekijöiden aloittaessa helpompaa.

Ilmapiirillä tärkeä merkitys

Tapaturmat sattuvat joko töitä tehdessä tai kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Tapaturmia sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa nousevat eniten esille muun muassa vuokratyö, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Näillä aloilla kesätyötehtävät ovat usein fyysistä työtä, jossa käytetään työkoneita. Teollisuuden ja kaupan puolella moni haaveri aiheutuu painavien taakkojen nostamisista ja kompastumisista.

Rytkönen-Sandberg pitää myös työpaikan yleisen ilmapiirin kehittämistä tärkeänä vahinkojen ehkäisemisessä. 

– Työpaikalla on tärkeää luoda sellainen ilmapiiri, että uudet työntekijät kokevat itsensä tervetulleeksi ja kokevat, että he voivat kysyä ja kääntyä muiden puoleen, missä tahansa tilanteessa. Perehdytystä ei pidä siis jättää vain yhden henkilön vastuulla, vaan osallistaa koko työyhteisö tarkoituksenmukaisella ja kannustavalla tavalla.

Kesätyöntekijöiden sairaslomista koituu myös kustannuksia. Vaikka tapaturman hoitaminen korvataan työtapaturmavakuutuksesta, nuoren poissaolosta aiheutuvat työjärjestelyt ja tuuraukset voivat aiheuttaa lisäkustannuksia. Lomakauden keskellä saattaa olla vaikea löytää tuuraajaa loukkaantuneelle työntekijälle.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen