20.6.2022 klo 10:00
Uutinen

Vaikuttajavaliokunta muistuttaa – Ei hyvinvointia ilman yrityksiä

Yritysten menestyminen mahdollistaa terveen talouden, kohtuullisen verotuksen ja asukkaille tarjottavat palvelut. Pirkanmaan kunnissa ja hyvinvointialueella tehtävillä päätöksillä voidaan parhaimmillaan poistaa yrittäjyyden esteitä, edistää investointeja ja houkutella uusia yrityksiä alueelle.

Päätöksillä tai päättämättömyydellä voidaan myös luoda esteitä. Jos pk-yritykset eivät pärjää, alueelta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja. Kuntien oma yhtiötoiminta puolestaan voi pahimmillaan pienentää verotuloja ja estää alueella toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttajavaliokunta.

Nyt olisi esimerkiksi jo kova kiire pohtia, mitä tehdään tämän vuoden lopussa päättyville sote-yritysten sopimuksille. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 ensimmäisenä päivänä.

– Miten turvataan se, että asukas saa katkeamatta myös 1.1.2023 jälkeen tarvitsemansa palvelun, ja se että meillä on vielä tällöinkin olemassa sote-yrityksiä tarvittavia palveluita tarjoamassa?, Pirkanmaan Yrittäjien vaikuttajavaliokunnan puheenjohtaja Jari Haapaniemi kysyy.

Kunnan on keskityttävä yleiseen elinvoimaan soten poistuttua. Nyt on aidosti mietittävä, mitä on tehtävä uudella tavalla. Tulevaisuudessa kunnissa yksissä käsissä ovat elinkeinopolitiikka, yritystoiminnan paikallinen kehittäminen, osaamisen kehittäminen paikallisten oppilaitosten avulla ja työvoimapolitiikka. Yrittäjälle yrityspalvelut ovat peruspalvelua ja myös lupien sujuvuus on tärkeää, koska odottaminen maksaa, valiokunta muistuttaa alueen päättäjiä.

Työllisyyspalvelut siirtyvät TE-toimistoista kunnille vuonna 2024, mutta yrittäjien luottamus kuntiin työllisyydenhoidossa ei ole kovin korkealla – ainakaan vielä. Yrittäjien kuntabarometrin mukaan jopa 42 prosenttia yrityksistä arvioi, että kunnat kykenevät hoitamaan työllisyyttä vain kohtalaisesti. Yrittäjäkenttä pitääkin tarpeellisena valjastaa työllisyyspalveluissa käyttöön entistä laajemmin yksityisen sektorin osaamista ja vahvistaa kuntien ja yritysten yhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömien kannalta nähdään hankalaksi, että sosiaalipalvelut ovat jatkossa hyvinvointialueilla.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 14.6.2022

Kuva: Pixabay / Sammy-Sander

Maria Virtanen
Maria Virtanen