3.3.2021 klo 17:32
Uutinen

Ei kuntaa ilman yrityksiä – eikä lehteä ilman päätoimittajaa

Yrittäjäjärjestön vaaliviesti on Ei kuntaa ilman yrityksiä. Se on erittäin osuva, sillä huhtikuun kuntavaaleissa päätetään, millaiset edellytykset Pirkanmaan kunnilla on ylläpitää ja kehittää omaa elinvoimaansa ja miten yrittäjien näkemykset otetaan huomioon päätöksenteossa. Yrittäjäjärjestössä uskomme vahvasti siihen, että kun kunnassa toimivat yritykset voivat hyvin, myös kunta ja kuntalaiset voivat hyvin – ja sama tietysti myös kääntäen. Riippuvuussuhde on vääjäämätön.

Pirkanmaan Yrittäjät on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, eikä luonnollisestikaan aseta ehdokkaita tulevissa vaaleissa. Sen sijaan olemme kannustaneet kaikkia jäsenyrittäjiämme lähtemään ehdolle vaaleihin, heidän puoluekannastaan riippumatta. Yrittäjä on tottunut päätöksentekijä, joka osaa katsoa kokonaisuuksia ja uskaltaa toimia. Vain tekemällä päätöksiä – vaikeitakin, kunta voi kehittyä. Emme myöskään suosi yksittäisiä ehdokkaita tahi puolueita, mikä on myös selitys siihen, miksi Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtajana toimin nyt tilapäisesti tämän lehden vastaavana päätoimittajana. Aviisin vakituinen päätoimittaja kun on itse ehdolla vaaleissa.

Tulevat valtuutetut eivät ole helpon paikan edessä. Koronakriisi, sote-uudistus, väestön vanheneminen ja kuntatalouden kurjuus, kuntien työllisyyskokeilut ja monipaikkaisuuden lisääntyminen vaikuttavat väistämättä alue- ja paikallistalouteen myös Pirkanmaalla. En usko, että on olemassa kuntaa, jonka toimintaa edellä mainitut asiat eivät pakottaisi uudistamaan. Yrittäjäjärjestönä osallistumme aktiivisesti keskusteluun näin kuntavaalien alla, jotta niin ehdokkaat puoluekantaan katsomatta kuin äänestäjätkin ymmärtäisivät entistä paremmin, että kunta ei pärjää ilman menestyviä yrityksiä. Yritykset luovat kuntiin työtä, turvaavat kaupallisten palveluiden saatavuuden ja tuovat verotuloja ja näin ollen rakentavat elinvoimaista kuntaa.

Meillä Pirkanmaalla tilanne on siinä mielessä hyvä, että olemme jo vuosia tehneet työtä kuntasektorin ja paikallisen yrityskentän yhteistyön kehittämiseksi. Tästä hyvä esimerkki on Yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailu, johon vuodesta toiseen lähes kaikki Pirkanmaan kunnat osallistuvat. Se on toiminut hyvänä kirittäjänä ja vahvistanut yrittäjien ja kunnan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Koronakriisi on entisestään alleviivannut yritysten ja kuntien toimivan yhteistyön merkitystä, ja tämä oli nähtävissä myös elinvoimakuntakilpailun tuloksissa eri puolilta Pirkanmaata. Erityisen ilahduttavaa oli, että poikkeustilanne ei lamaannuttanut toimijoita, vaan päinvastoin kunnissa ideoitiin uudenlaisiakin keinoja tukea paikallista yrittäjyyttä. Tämänkaltaiselle yhteistyölle riittää taatusti kysyntää myös tulevaisuudessa.