Enemmistö taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että ei ole perusteltua rajoittaa yksityisten tuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuva: Pixhill
17.12.2021 klo 07:35
Uutinen

Ekonomistien selvä enemmistö ei rajoittaisi yksityisten sote-roolia – ”Kirittää julkista”

Ekonomistien selvä enemmistö ei halua vähentää yksityisten palveluntuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä ilmenee Ekonomistikoneen tuoreista vastauksista.

63 prosenttia Ekonomistikone.fissä vastanneista taloustieteilijöistä on sitä mieltä, että ei ole perusteltua vähentää yksityisten tuottajien roolia julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

11 prosenttia vastaajista pitää perusteltuna yksityisen sektorin roolin rajoittamista. Vastaajista 28 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään.

– Yksityinen tuotanto kirittää julkista, jonne on muuten vaikea luoda riittävästi kannustimia tuottavuuden parantamiseen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju perustelee kommentissaan.

Yli kolmannes (36 prosenttia) ekonomisteista kaipaa lisää kilpailua myös julkisten toimijoiden välille. Asiasta epävarmoja oli noin kolmannes (32 prosenttia) ja eri mieltä 12 prosenttia. Viidenneksellä ei ollut asiaan mielipidettä.

– Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on näyttöä erityisesti siitä, että kilpailu julkisten toimijoiden välillä on hyödyllistä. Toisaalta Suomesta evidenssiä ei vielä ole, joten lisää tutkimusta tarvitaan. Kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei julkisten toimijoiden välistä kilpailua kannata nykytiedon valossa lähteä kieltämään, professori Kaisa Kotakorpi kirjoittaa vastauksessaan.

Ekonomistit eivät usko tammikuun vaaleissa valittavilla aluevaltuustoilla olevan hyviä kannustimia ja vaikutusmahdollisuuksia tehostaa ja parantaa alueiden toimintaa. Tätä mieltä on 52 prosenttia vastaajista. Aluevaltuustojen kannustimiin ja vaikutusmahdollisuuksiin uskoo vain kaksi prosenttia taloustieteilijöistä.

Ekonomistikone.fi on akateeminen asiantuntijapaneeli, johon on kutsuttu 90 suomalaista taloustieteilijää. Paneeli selvittää, mitä suomalaiset taloustieteilijät ajattelevat taloustieteen ja -politiikan aiheista.

Toimitus
Toimitus