14.2.2024 klo 08:56
Uutinen

Elinkeinostrategia 2024 – Odotetaanko vai tehdäänkö?

Etelä-Karjalan elinkeinoelämä on saanut valmiiksi yhteisen strategian. Sen tarkoituksena on kertoa, millä valinnoilla maakunta menestyy yritystoiminnan näkökulmasta.

Ympärillämme tapahtuneet muutokset edellyttävät uusiutumista ja uusia valintoja; emme voi jäädä paikoillemme.

Väestörakenne, taloussuhdanteet ja turvallisuustilanne haastavat meitä monin tavoin. Uuden suunnan ottaminen on kriittinen tekijä myös yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta. Uusi suunta tarkoittaa myös uusia strategisia valintoja. Strategiassa esitetään niistä eteläkarjalaisen yritysyhteisön kollektiivinen näkemys.

Kauppakamarin, yrittäjäjärjestön ja LUT-yliopiston käynnistämän prosessin tarkoituksena oli tukea koko maakunnan taloudellista toimeliaisuutta. Työn kuluessa korostui kokonaisvaltainen hyvinvointi pitäen sisällään niin yritysten tuottaman lisäarvon kuin asukkaiden henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin.

Strategiatyö jatkuu vielä tarkkojen toimenpiteiden ja mittareiden määrittelyllä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.