Julkiset hankinnat Häme -kehittämisohjelman loppusuoralla voidaan olla tyytyväisiä tekemisistä ja tuloksista. Kuvassa projektissa työskennelleet MTK Hämeen hankekoordinaattori Outi Kyöstilä, projektipäällikkö Karita Toivanen ja Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius sekä palvelupäällikkö Pauliina Hirviniemi.
23.5.2023 klo 15:06
Uutinen

Elinvoimapolku – työkalu julkisten hankintojen kehittämiseen

Kunnilla on julkisten hankintojen kautta edellytykset toimia elinvoimaisuuden edistämisen keskeisenä toimijana. Yritysmyönteinen kunta kehittää osaamistaan ja hankintatoimeaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa.

Julkiset hankinnat Häme -kehittämisohjelmassa on syksystä 2021 Hämeen Yrittäjien ja MTK Hämeen toimesta on kehitetty yhteistyötä ja hankintaosaamista kuntien kanssa. Merkittävänä kehittämiskohteena on ollut tuottaa käytännönläheinen työkalu hankintojen kehittämiseen, suunnitteluun ja johtamiseen.
– Kunnille järjestetyt työpajat ja haastattelut osoittivat, että kunnat painivat samojen haasteiden parissa. Tehtävää on paljon, mutta aikaa tai resursseja vähän. Tietoa on, mutta se on sirpaleista ja nopeasti muuttuvaa. Henkilökunta vaihtuu ja osaamisen taso sen myötä vaihtelee. Näihin asioihin pyrimme löytämään ratkaisua Julkisten hankintojen elinvoimapoluksi nimetyllä työkalulla, taustoittaa Karita Toivanen MTK Hämeestä.

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille kunnille tai kaupungeille, ja niiden julkisia hankintoja johtaville henkilöille ja kuntapäättäjille. Julkisia hankintoja voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti johtamisen, osaamisen ja viestinnän näkökulmasta.

Elinvoimapolusta jokainen voi poimia itselleen tärkeät osa-alueet ja edetä sopivassa aikataulussa sekä järjestyksessä. Työkalu on maksuton ja sen hyödyntämiseen tarvitaan lähinnä aikaa, tahtoa, resursseja ja yhteistyötä.
– Elinvoimapolkua oli mielenkiintoista tehdä, koska tarve oli tunnistettu ja tiesi olevansa tärkeän teeman äärellä. Nälkä kasvoi syödessä ja sisältöjen rajaaminen oli todella haasteellista, nostaa esille Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Sanna myös muistuttaa, että jos elinvoimapolulla matka ei oikein käynnisty tai etene toivotulla tavalla, voi aina olla yhteydessä Hämeen Yrittäjien hankintaneuvontaan ja pyytää sparrausta.

Elinvoimapolkua kehitetään eteenpäin saadun palautteen pohjalta, ja siihen on tulossa tulevan kesän aikana myös käytännönläheinen työkalu hankintojen elinvoimavaikutusten mittaamiseen. Jo yksittäisenkin hankinnan kohdalla voidaan arvioida työllisyys- ja verovaikutukset sekä alueen taloudellinen ostovoima.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia voit laittaa osoitteeseen: info@julkisethankinnathame.fi

Julkisten hankintojen elinvoimapolku on toteutettu Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoituksella. Elinvoimapolun toteutuksessa on tehty yhteistyötä eri kumppanien kanssa, kokoamalla tietoa yhteen ja hyödyntämällä olemassa olevia työkaluja.

Julkisten hankintojen kehittämisestä hyötyvät kaikki

Kehittämisohjelma tavoittelee sitä, että systemaattisen julkisten hankintojen kehittämistyön myötä kunnassa on turvallinen ja kannustava ympäristö tehdä sekä kehittää hankintoja.
– Kunnilla on riittävä tieto tehdä strategisia linjauksia ja kehittämistarpeet kartoittaen mahdollisuus siirtyä hankintojen teknisestä toteutuksesta vaikuttavuuden tavoitteluun, kannustaa Karita Toivanen.

Hankintaosaamista tarvitaan läpi koko organisaation. Osaamisen kehittämisessä ei tule keskittyä pelkästään kilpailutusprosessin tekniseen läpivientiin, vaan huomioida laajemmin koko prosessi organisaation tarpeiden suunnittelusta tehtyjen sopimusten ja toimittajien hallintaan.

Tavoitteena voi esimerkiksi olla hankintaosaamisen tason ja kehittämistarpeiden tunnistaminen kunnassa. Kehittämisen myötä myös henkilökunta sitoutuu yhteiseen tekemiseen, hankintaprosessit kehittyvät, virheiden tekemisen pelko vähenee ja työn mielekkyys kasvaa.
– Julkisissa hankinnoissa on kyse muustakin kuin niin sanotusta kirjaosaamisesta. Kolme keskeistä onnistumiseen ohjaavaa asiaa ovat asenne, rohkeus ja yhteistyö. Kun nämä ovat kunnossa, voidaan onnistua hankintaprosesseissa, Meronen-Vilenius huomauttaa.

Viestinnän rooli hankinnan onnistumiselle

Onnistuminen julkisissa hankinnoissa vaatii aktiivista ja selkokielistä viestintää sekä sisäisesti että ulkoisesti kaikissa hankintaprosessin eri vaiheissa. Mitä aikaisemmin tulevista hankinnoista viestitään, sitä laadukkaampia tarjouksia saadaan. Samalla hankintaa pystytään kehittämään vuoropuhelussa hankkijan, tarjoajien ja loppukäyttäjien kesken.

Viestintään on hyvä luoda ohjeistus ja pelisäännöt. Nämä helpottavat työtä sekä lisäävät toiminnan avoimuutta ja aktiivisuutta. Luottamuksen lisääntyessä kiinnostus hankintoja kohtaan kasvaa.