”Omavaraisuuden lisääminen energian ja lannoitteiden osalta luo pitkällä tähtäimellä vakautta maatalouteen” toteaa Mäntyniemen tilan yrittäjä Lauri Jaatinen.
22.3.2024 klo 13:04
Uutinen

Elinvoimateko #5 MTK Keski-Suomi

Maaseudun Elinvoimateko: MTK Keski-Suomi ja hajautettu energiantuotanto

MTK Keski-Suomi tukee monipuolisesti eri tekijöitä maaseudun elinvoimaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi Keski-Suomen alueella. Hajautettu energiantuotanto ja biokaasun hyödyntäminen ovat keskeisiä tekijöitä näissä ponnisteluissa, tarjoten paikallistaloudelle uusia mahdollisuuksia ja vahvistaen maaseudun roolia puhtaamman energian tuotannossa.

Hajautetun energiantuotannon edistäminen
MTK Keski-Suomi edistää aktiivisesti hajautetun energiantuotannon konsepteja, kuten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa ja erityisesti biokaasun tuotantoa. Nämä toimet tukevat paitsi uusiutuvan energian käytön lisäämistä, myös tarjoavat maatalousyrittäjille ja maaseudun asukkaille uudenlaisia tulo- ja työllistymismahdollisuuksia. Hajautettu energiantuotanto tuo myös merkittävää kansallista etua huoltovarmuuden näkökulmasta. Kun energiaa tuotetaan ja kulutetaan paikallisesti, energiajärjestelmän hauraudet ja riskit vähenevät, ja samalla turvataan energiansaanti kriisitilanteissa.

Ruoantuottajien rooli kokonaisturvallisuudessa
Ruoantuottajat ovat avainasemassa kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistamisessa. Maatalous ei ainoastaan tuota elintärkeitä elintarvikkeita, vaan se myös ylläpitää maaseudun elinvoimaa ja taloudellista vakautta. Hajautettu ruoantuotanto yhdessä energiantuotannon kanssa varmistaa, että elintarvikkeita on saatavilla paikallisesti, myös kriisitilanteissa.

Synergia hajautetun energiantuotannon ja ruoantuotannon välillä
Hajautetun energiantuotannon ja ruoantuotannon välinen synergia tukee huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta monella tasolla. Biokaasulaitokset, jotka käyttävät maatalouden jätteitä ja sivutuotteita, tuottavat sekä uusiutuvaa energiaa että luonnonmukaisia lannoitteita, jotka palaavat ruoantuotantoon. Tämä suljettu kierto ei ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia, vaan myös tehostaa resurssien käyttöä ja vahvistaa ruoan ja energian paikallista tuotantoa.

Yhteisöllisyys ja kestävä kehitys
MTK Keski-Suomen toimet korostavat yhteisöllisyyden ja kestävän kehityksen merkitystä maaseudun elinvoimaisuudelle. Koulutus ja tiedonlevitys hajautetusta energiantuotannosta ja esimerkiksi biokaasun hyödyistä ovat avainasemassa, kun pyritään lisäämään paikallista osallistumista ja sitoutumista näihin hankkeisiin.

Päätelmä
Hajautettu energiantuotanto ja ruoantuottajien rooli ovat ratkaisevan tärkeitä huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta. MTK-Keski-Suomen ja toimialan muiden tekijöiden panostukset näihin alueisiin edistävät paitsi kestävää kehitystä, myös parantavat alueen kykyä vastata häiriötilanteisiin ja kriiseihin. Tällainen integroitu lähestymistapa ruoan ja energian tuotantoon luo vahvan perustan yhteiskunnan kokonaisvaltaiselle turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle.

#elinvoimalupaus #keskisuomi #yrittäjät #vauhdintekijät

Keski-Suomen elinvoimalupauksen allekirjoittaneiden toimijoiden elinvoimateot julkaistaan Keski-Suomen Yrittäjien uutisvirrassa.