Emilia Nordquist ei kaihda rikkoa vanhoja kaavoja siivousalalla – ”Suunnitelmat muuttuvat, mutta visio pitää”

Mintti Siivous Oy:ssa ei tyydytä tekemään asioita perinteiseen malliin. Vastikään viimeisimmän rahoituskierroksensa päättänyt yritys tähtää Emilia Nordquistin johdolla valtakunnallisille markkinoille.

”Kun täällä lopetan aikanaan työt, en siivoa enää ikinä ja yrittäjää musta ei tule koskaan”.

Näin kuuluivat Emilia Nordquistin kuuluisat viimeiset sanat, jotka hän lausui entisille kollegoilleen opiskeluaikanaan Hesburger konsernin Burgerclean Oy:ssa. Tuolloin viikonloppuesimiehen tehtävissä toiminut Nordquist ei vielä osannut aavistaa, mihin suuntaan elämä häntä veisi. Suomenruotsalainen ja akateeminen perhetausta olivat samaan aikaan johdattaneet nuoren naisen insinööriopintojen pariin, opinahjoon, jossa erityisesti suvun miehet olivat osaamisensa kartuttaneet.

Nyt on elokuu vuonna 2023 ja Nordquistin yrittäjähaastattelu tehdään Pansiossa hänen omistamansa Mintti Siivous Oy:n tiloissa. Mitä vuosien aikana tapahtui ja miten Nordquistista tuli yrittäjä ja vielä alalla, johon hän joskus vannoi, ettei koskaan palaisi?

Emilia Nordquistin olemuksesta huokuu energiaa ja nuoren yrittäjän draivia. Hän on Mintti Siivous Oy:n perustaja ja yksi kolmesta omistajasta yhdessä Sofokuksen ja Jonne Mäkisen kanssa. Roolijako on omistajien kesken selvä ja looginen. Sofokus ja Mäkinen ovat yritystoiminnassa taka-alalla ja vastaavat yrityksen kasvusta, myynnistä, markkinoinnista ja siivousalalla ainutkertaisen softan kehityksestä. Nordquist sen sijaan johtaa yrityksen henkilöstöä sekä päivittäistä toimintaa ja toimii myös Mintti Siivouksen kasvoina ulospäin.   

– Aluksi olin niin arka, etten halunnut laittaa edes kuvaani yrityksen nettisivuille, toteaa Nordquist.

Insinööri, sotilas vai yrittäjä?

Porissa syntynyt ja sittemmin turkulaistunut Nordquist on ehtinyt nähdä elämää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Isän työ paperitehtaan johtajana kuljetti perhettä ympäri maailmaa ja loi samalla perheen tyttärestä myös eräänlaisen kosmopoliitin. Ehkä siinä on myös osa syy siihen, miksi Nordquistista kasvoi sekä maailmankansalainen että maailmanparantajaluonne.

– Koen ja tunnen epäoikeudenmukaisuuden todella vahvasti, ja minulla on halu jättää maailma paremmaksi paikaksi, kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Rakastan myös sääntöjä ja järjestystä, mikä on varmasti osasyy siihen, miksi lähdin kokeilemaan sotilasuraa.

25-vuotiaana palvelukseen astunut Nordquist oli yksi harvoista suomalaisista naisista, joka kyseisenä vuonna hakeneista läpäisi kansainvälisten valmiusjoukkojen psyykkiset ja fyysiset testit. Vaikka sotilasura ei lopulta Nordquistista omalta tuntunutkaan, jäi käteen paljon oppeja, jotka ovat hyödyksi myös yrittäjänä.

– Asia, jota armeija opetti, oli resilienssi. Eräs pataljoonan komentaja sanoi aikoinaan, että ”kurjuutta pitää joskus harjoitella”. Eli pitää välillä olla kylmä, nälkä, väsynyt ja vaatteet märät. Siitä pitää mennä sitten eteenpäin ja pystyä toimimaan.

Vaikka yrittäjyyteen harvemmin kuuluvat märät vaatteet ja kylmyys, näkee Nordquist paljon samaa myös yrittäjyydessä ja siihen liittyvissä haastavissa tilanteissa.

– Jos joku startup-yrittäjä väittää, että alku on ollut pelkkää onnea ja autuutta, niin hän puhuu todennäköisesti kukkua. Yrittäjyyteen kuuluu, että olet välillä väsynyt, kiukkuinen ja nälkäinen. Välillä ehkä itket itsesi uneen, mutta silti pitää jatkaa. Silti koskaan ei saa luovuttaa omasta visiostaan. Suunnitelmat ehkä muuttuvat, mutta lopullisen vision pitää säilyä.

Isoja ratkaisuja ja pohdintoja

Sysäys yrittäjyyteen oli monien tekijöiden summa. Ympärillä olevat yrittäjähenkiset ihmiset näkivät Nordquistin potentiaalin ja kannustivat pohtimaan oman yrityksen perustamista.

– Työskenneltyäni siivousalalla useissa eri yrityksissä minulla oli käsitys siitä, miten hommat yleisesti tehdään. Huomasin nopeasti asioita ja tapoja, joiden tekemiseen voisi olla parempikin ratkaisu ja minua kannustettiin kehittämään oma yritysidea näiden ratkaisujen ja visioideni pohjalta.

Kaikista merkittävimmät ja vaikuttavimmat tapahtumat Nordquistin elämässä olivat kuitenkin hänen molempien vanhempiensa menehtyminen, mikä lopulta ajoi hänet isojen ratkaisujen ja pohdintojen äärelle.

– Aloin miettiä, mitä haluan loppuelämältäni ja millaista elämää haluan elää. Ymmärsin, että yrittäjänä voin vaikuttaa omaan uraani ja elää omien arvojeni mukaisesti.

Mahdollisuus loistaa

Yrityksenä Mintti Siivous Oy ei tyydy noudattamaan alalle juurtuneita perinteitä eikä yrittäjä kaihda rikkoa matkan varrelle tulevia lasikattoja.

– Jos suoraan sanotaan, on ala kilpailuttanut itsensä hengiltä. Emme suostu jättämään asiakkaille sellaisia tarjouksia, joissa meidän pitäisi homman saadaksemme ottaa hinnasta 40 prosenttia pois tai vaihtoehtoisesti tehdä työt puolet nopeammin. Tähän ryhtyminen aiheuttaisi loppujen lopuksi vain pahaa mieltä niin työntekijälle, meille kuin asiakkaalle.

Nordquistin iso tavoite on muuttaa koko alaan liitettäviä mielikuvia sekä tarttua tekijöiden nopeaan vaihtuvuuteen, matalaan palkkaukseen ja perehdytyksen puutteeseen.

– Näen, että yrittäjänä ja johtajana minun tehtäväni on huolehtia siitä, että jokainen työntekijämme voi loistaa. Miten heillä voisi olla mahdollisuus loistaa, jos emme tarjoaisi heille työssä vaadittavia tietoja ja taitoja?

Yrittäjän mukaan ala on pitkään kärsinyt arvostuksen puutteesta ja kulttuurista, jossa omaa osaamista sekä ammattitaitoa ei tuoda riittävästi esille.

– Kaikilla on siivoamisesta jokin mielipide, sillä jokainen tekee sitä vähintään omassa kodissaan. Kun asiaa ryhdytään tekemään ammattimaisesti, se onkin ihan toinen juttu. Fakta on se, että siivousalalla eivät kaikki pärjää. Työ on fyysistä ja sitä tehdään tietyillä aikamääreillä. Päivät eivät ole koskaan samanlaisia ja yllätyksiä tulee eteen, eli resilienssiä tarvitaan.

Esimerkkiä IT- ja mainosalalta

Nordquistin yrityksessä ei tyydytä tavanomaisiin ratkaisuihin koski asia sitten työntekijöiden työvaatteita tai asiakastietojärjestelmiä. Monia hyviä käytänteitä on jalkautettu yrityksen toimintaan suoraan IT- ja mainosalalta, jolla Nordquistin yhtiökumppanit työskentelevät. Muutama esimerkki näistä ovat digiratkaisut ja yritystoiminnan rahoittaminen

Nyt juuri Mintti Siivous Oy on saanut viimeisimmän rahoituskierroksensa loppuun. Sen johdosta yritys lähtee jatkokehittämään sopimusasiakkaille ja työntekijöille luotua softaa. Kyseessä on siis moderni siivousalan ohjausjärjestelmä.

Työntekijöiden osakkuus on myös kotoisin IT- ja mainosalalta, jossa toimintatapa on hyvin yleinen.

– Olemme halunneet tällä tavalla sitouttaa mahtavia tyyppejä, joilla on halua kehittyä ja sitoutua enemmän mukaan yrityksen toimintaan.

Inkeri Sundberg