29.4.2021 klo 08:14
Uutinen

Enemmistö pk-yrityksistä odottaa koronan väistymistä varsin rauhallisina, avautumisen tahti ja työvoiman saatavuus kynnyskysymyksiä

Päijät-Hämeen Yrittäjät toteutti 21.4.-27.4. päijäthämäläisille yrityksille KoronaExit -kyselyn, johon vastasi 120 yritystä. Kyselyllä selvitettiin mm. yritysten valmistautumista koronan jälkeiseen aikaan, näkymiä seuraavan 6 kk:n osalta sekä esteitä ja mahdollisuuksia koronan jälkeiselle kasvulle. Toimialoista olivat vastaajien joukossa eniten edustettuina matkailu-, majoitus- ja ravitsemustoiminta (17%), muu palvelutoiminta (15%), tukku- ja vähittäiskauppa (12%) sekä muut toimialat (18%). Vastanneista yrityksistä 42% oli 2-5 hengen yrityksiä, 30% yksinyrittäjiä ja 10% 6-10 henkeä työllistäviä.

Enemmistö voi odottaa tilanteen normalisoitumista

Vastanneista 35% on ryhtynyt toimiin koronan jälkeisen ajan suhteen: 23% on suunnannut liiketoimintaa uudelleen koronan vuoksi, 12% on selvittänyt koti- tai vientimarkkinoiden mahdollisuuksia. Enemmistö, 65%, odottaa tilanteen normalisoitumista ajan kanssa eikä ole ryhtynyt erityisiin toimiin.

Kolmannes ennakoi nousua, vain neljäsosalla näkymät heikot

Kysyttäessä yrityksen näkymistä seuraavan puolen vuoden aikana 33% vastaajista odotti liikevaihdon lähtevän nousuun korona-aikaan verrattuna; 42 prosentilla odotukset olivat neutraalit, ilman liikevaihdon kasvua tai laskua. Vastanneista 25% kertoi koronan vaikutukset suuriksi ja näkymänsä heikoiksi.
– Suunta on selvästi parempaan päin ja luottamus tulevaan on kasvanut. Tulokset tukevat yritysten kanssa käytyjä keskusteluja, osalla menee hyvin tai oikein hyvin ja vastaavasti toisten näkymät ovat huonot. Tilanne voi vaihdella paljon samankin toimialan sisällä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Yhteiskunnan avautuminen ja työvoiman saatavuus kysymysmerkkejä, kasvutoiveet kulutustarpeessa ja digiloikassa

Suurimpina kasvun esteinä koronan jälkeen nähtiin ihmisten mahdollinen varovaisuus liikkeelle lähtemisessä kun rajoitukset poistuvat, osaavan työvoiman saatavuus, sekä rahan ja kassavirran puute.Toisaalta moni vastaaja ei nähnyt esteitä kasvulle lainkaan.
– On hienoa, että moni vastaajista ei näe kasvulle esteitä, jopa päinvastoin toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen. – Osaavan työvoiman saatavuus on tunnistettu haaste ja sen eteen tulee todella tehdä laajaa yhteistyötä, ettei yritysten kasvu jää siitä kiinni. Kasvun mahdollisuuksia nähtiin kulutustarpeen purkautumisessa ja kotimaisen kysynnän lisääntymisessä. Myös yrityksen oma kasvanut osaaminen ja digiloikka nousivat esille potentiaalisina kasvutekijöinä.

Lisätietoja:

Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, 0400 854 995

Juha Tähkänen, puheenjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, 040 093 8151

Muita kiinnostavia aiheita