17.8.2020 klo 13:44
Uutinen

Ensimmäisestä koronakriisistä lähes kuivin jaloin, toista aaltoa ei kaivata

Koronaviruksen aiheuttama kriisi yrityksissä lieveni selvästi kesän aikana, mutta toista aaltoa pelätään. Etätyö on samalla tuonut uusia ja pysyviä käytäntöjä työelämään, kertoo tuore Yrittäjägallup.

Yritykset ovat selvinneet koronakriisissä kohtuullisen hyvin ja usko tulevaisuuteen on selvästi parantunut kevään korvilta. Uudesta korona-aallosta ollaan silti huolissaan. Olennaista viruksen leviämisen ehkäisemisessä on saada testaus ja jäljitys toimimaan nopeasti sekä kattavasti. Etä- ja monipaikkatyöskentely tulevat jatkumaan syksyllä. Yritystukia tarvitaan edelleen ja uusia liiketoiminnan suuntia on vakavasti pohdittava.

Tuen tarve vähentynyt

Kesä on näyttänyt monilla yrityksillä selvästi valoisammalta. Silti tietyillä toimialoilla suoraa tukea kaivataan paikoin kipeästi. Tällä hetkellä esimerkiksi yritysten kustannustuen piiriin on päässyt vain melko tiukoin kriteerein. Myös yksinyrittäjätukea on syytä jatkaa, jos korona rajoittaa toimintaedellytyksiä. Jos toinen aalto tulee, tarvitaan korjattuja tukitoimia.

Etätyö lisääntynyt – pysyvästi

59 prosentissa yrityksistä on tehty koronakriisin aikana etätöitä. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöissä se tarkoittaa noin 300 000–350 000 henkilöä. Se on noin neljännes yksityisen sektorin työvoimasta. Toimialoista etätöitä on tehty eniten palveluissa (68 %). Joka toinen vastaaja oli sitä mieltä, että etätyöt tulevat jatkumaan syksyn aikana.

37 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että etätyöskentely ei ole juuri vaikuttanut yrityksen toimintaan. Hyötyinä etätöissä koettiin etenkin pelisääntöjen uudistuminen, tilantarpeen väheneminen, ja tuottavuuden sekä työviihtyvyyden kasvu. Negatiivisena koettiin muun muassa yhteistyön heikkeneminen ja toiminnan vaikeutuminen sosiaalisten kohtaamisten vähetessä. Sekä hyvät että huonot piirteet korostuivat erityisesti isommissa, yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

30 prosenttia uskoo hybridihommiin

Koronakriisi näyttää lisäävän pysyvällä tavalla monipaikkaista työskentelyä. Sitä aiotaan jatkaa pysyvästi 30 prosentissa yrityksistä. Tämä voi vaikuttaa pysyvästi moneen totuttuun toimintamalliin: toimistotilojen tarpeeseen, itsenäisempään ja itseohjautuvampaan työskentelyyn sekä tietysti palvelujen ja kohtaamisten digitalisoitumiseen.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannostaKyselyyn vastasi 1034 pk-yrityksen edustajaa

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin TÄSTÄ

Muita kiinnostavia aiheita