Kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset laskivat tuntuvasti viime syksystä. Hieman yli puolet pk-yrityksistä arvio suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana. Kanta-Hämeessä pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä sekä arviot työllisyyden, liikevaihdon, kannattavuuden ja innovaatioiden arvon kehityksestä alittavat sekä koko maan ja useimpien lähialueiden tason.
13.2.2024 klo 09:45
Uutinen

Epävarmuus ja korot painavat pk-yritysten odotuksia Hämeessä

Poikkeukselliset viime vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan pk-yritysten suhdannenäkymiin. Kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset laskivat tuntuvasti viime syksystä. Hieman yli puolet pk-yrityksistä arvio suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana. Kanta-Hämeessä pk-yrittäjien yleinen suhdannenäkymä sekä arviot työllisyyden, liikevaihdon, kannattavuuden ja innovaatioiden arvon kehityksestä alittavat sekä koko maan ja useimpien lähialueiden tason.

– Kanta-Hämeen seutukunnilla odotukset ovat samansuuntaisia, mutta hyvin eri tasoilla. Hämeenlinna lyö kiilaa henkilökunnan määrän, investointiodotuksien ja kannattavuuden osalta, jossa seudun odotukset ovat niukasti maan keskiarvoa parempia. Kasvuhakuisuuden osalta Hämeenlinnan seutu ylittää merkittävästi muun maakunnan ja maan keskiarvon, ollen siitä huolimatta matalalla tasolla, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.

Pk-yritysten kasvuhakuisuus on laskenut pitkään. Tämä on selvästi nähtävissä sekä kasvua tavoittelevien että voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrissä. Kasvuhakuiset yritykset toimivat kasvun moottoreina ja kirittäjinä muille yrityksille.

– Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on ennätyksellisen pieni, ja pidemmän aikavälin trendinomainen lasku herättää huolta. Kanta-Hämeessä kasvuhakuisia yrityksiä oli yhteensä 35 % ja vain 4 % yrityksistä haki voimakasta kasvua. 2008 alussa, juuri ennen pankkikriisiä, Hämeessä luvut olivat lähes kaksi kertaa korkeampia ja kuusi vuotta sitten 10 prosenttiyksikköä korkeammalla, Haukka kuvailee.   

Epävarmuus heikentää haluja investoida, työvoimasta pidetään kiinni 

Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joilla investointien odotetaan lisääntyvän.

Noin joka kymmenes pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Sen sijaan 14 prosenttia odottaa henkilöstönsä määrän vähentyvän. Suurin joukko, 74 prosenttia pk-yrityksistä, aikoo kuitenkin säilyttää nykyisen henkilöstönsä. Myös odotukset liikevaihdon ja vakavaraisuuden kehityksestä ovat laskeneet syksyn kyselystä. 

Kustannusten nousuodotukset ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2022 syksyn huipusta. Yritysten käyttämien välituotteiden hintojen odotetaan nousevan jopa puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen, mutta yritysten kustannusten ja myytyjen lopputuotteiden hintaerot ovat silti kaventumassa.

– Hintojen nousunopeuden taittuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi myös pk-yritysten kustannuksissa. Suomessa inflaatio on siis selvästi rauhoittunut, mikä on positiivinen uutinen niin kuluttajille kuin pk-yrityksille, arvioi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 052 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2023 puolivälistä tammikuun 2024 puoliväliin. 

Tutustu kevään 2024 pk-yritysbarometrin Kanta-Hämeen näistä linkeistä: