13.2.2024 klo 09:00
Uutinen

Epävarmuus ja korot painavat pk-yritysten suhdanneodotuksia | Katso Pirkanmaan tulokset YouTubessa

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi viime syksystä ja Pirkanmaalla näkymät ovat keskimääräistäkin heikommat. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin ennätysnopea korkojen nousu, heikon taloustilanteen jatkuminen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan pitkittyminen. Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vähäistä. Valtakunnalliseen Pk-yritysbarometriin vastasi kaikkiaan 5 052 yritystä, joista pirkanmaalaisia oli 554.

Poikkeukselliset viime vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan pk-yritysten suhdannenäkymiin. Kevään pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotukset laskivat tuntuvasti viime syksystä. Hieman yli puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden kuitenkin pysyvän samana.   

– Viime vuonna Suomen talous eli matalasuhdannetta, ja pk-yritysbarometrin tulokset vahvistavat näkemystä yritysten poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä. Tilanne on jatkunut valitettavasti jo pidempään. Työllisyys on kuitenkin pitänyt kohtuullisen hyvin pintansa, ja inflaatiokin on taittumassa, mikä antaa viitteitä paremmasta, sanoo elinkeinoministeri Wille Rydman.  

Kasvuhakuisuuden laskeva trendi huolestuttaa  

Pk-yritysten kasvuhakuisuus on laskenut pitkään. Tämä on selvästi nähtävissä sekä kasvua tavoittelevien että voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrissä. Kasvuhakuiset yritykset toimivat kasvun moottoreina ja kirittäjinä muille yrityksille. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on ennätyksellisen pieni, ja pidemmän aikavälin trendinomainen lasku herättää huolta.   

– Suomi tarvitsee lisää kasvuhakuisuutta ja uudistuksia, jotka rohkaisevat yhä useampaa yrittäjää ottamaan riskiä ja kasvuaskeleita, sanoo johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus.    

Yritys voi kasvaa myös yritysoston avulla. Omistajanvaihdoksissa tarvitaan tukea erityisesti nyt, kun taloustilanne on kokonaisuudessaan heikko.

– On tärkeää tehdä näkyväksi ne tahot, jotka voivat tukea yritysten myynti- ja ostoprosesseissa, jotta omistajanvaihdosten potentiaali saadaan hyödynnettyä. Olemassa olevan yrityksen ostamisen mahdollisuuksista on viestittävä myös niille, jotka harkitsevat kokonaan uuden yrityksen perustamista”, korostaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden asiantuntija Elina Purho

Epävarmuus heikentää haluja investoida 

Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointeja vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joilla investointien odotetaan lisääntyvän.  

– Investointihalukkuus edellyttää kuitenkin positiivista kasvunäkymää, jota nyt on vaikea löytää. Korkojen tuleva lasku saa toivottavasti investoinnit elpymään, toteaa elinkeinoministeri Rydman.  

Noin joka kymmenes pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Sen sijaan valtakunnallisesti 14 prosenttia ja Pirkanmaalla 13 prosenttia odottaa henkilöstönsä määrän vähentyvän. Suurin joukko, 74 prosenttia koko Suomen ja 76 prosenttia Pirkanmaan pk-yrityksistä, aikoo kuitenkin säilyttää nykyisen henkilöstönsä. Myös odotukset liikevaihdon ja vakavaraisuuden kehityksestä ovat laskeneet syksyn kyselystä.  

– Yrittäjien jaksaminen ja usko parempaan on nyt koetuksella, kun näkyvillä ei ole ainakaan pikaista paluuta parempiin vuosiin. Suomen ja erityisesti Pirkanmaan tulokset ovat hälyttäviä ja edellyttävät nyt toimenpiteitä, joilla saadaan valoa tunnelin päähän. Suunnitellut työmarkkinauudistukset voivat toteutuessaan olla yksi piristysruiske työllisyyteen ja sitä kautta myös parempiin näkymiin”, kertoo Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jari Haapaniemi.  

Kustannusten nopea nousuvauhti taittumassa  

Kustannusten nousuodotukset ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2022 syksyn huipusta. Yritysten käyttämien välituotteiden hintojen odotetaan nousevan jopa puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen, mutta yritysten kustannusten ja myytyjen lopputuotteiden hintaerot ovat silti kaventumassa. 

– Hintojen nousunopeuden taittuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi myös pk-yritysten kustannuksissa. Suomessa inflaatio on siis selvästi rauhoittunut, mikä on positiivinen uutinen niin kuluttajille kuin pk-yrityksille, arvioi Brotherus.  

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä  

Talouden aktiviteetin hiipuminen, sen seurauksena heikentynyt yritysten luottokelpoisuus ja tiukka pankkitoiminnan sääntely näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. Finnvera on säilynyt merkittävänä rahoitustoimijana, vaikka sen rooli pankkilainojen vaihtoehtona ja täydentäjänä on hieman laskenut. Edelleen joka viides rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvänsä Finnveran puoleen.  

Lisäksi Finnveran takauksella on keskeinen merkitys rahoituksen saannissa. Huomionarvoista on se, että erityisesti kasvuhakuiset yritykset ovat kiinnostuneita Finnverasta rahoittajana.  

– Yritysten rahoituksen saatavuus on heikentynyt lievästi, ja maksuvaikeudet ovat kasvussa. Talouden epävarmuuden keskellä on erityisen tärkeää turvata niiden yritysten rahoituksen saatavuus, jotka tavoittelevat kasvua ja investoivat tulevaisuuteen. Finnveran merkitys kasvuyritysten, investointien ja puhtaan siirtymän rahoituksessa tulee korostumaan epävarmassa ympäristössä. Takausten lisäksi mahdollistamme rahoitusta suorilla Finnveran lainoilla sekä viennin että kasvun rahoituksessa, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.  

– Olemme käynnistäneet uudelleen myös vientitakuiden myöntämisen Ukrainaan. Finnvera järjestää ilmaista koulutusta jokaiselle viennin rahoituksen ratkaisuista kiinnostuneelle yritykselle, Heinilä jatkaa. 

Vasta viidennes kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia  

Ajankohtaisaiheena barometrissä selvitettiin myös yritysten valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään. Hieman alle puolet pk-yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimilla olevan vaikutuksia yritystoimintaansa. Osuus on laskenut kolme prosenttiyksikköä kahden vuoden takaisesta barometrista. Noin neljännes pk-yrityksistä näkee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimissa mahdollisuuksia liiketoiminnalle eli samoin kuin kaksi vuotta sitten. 

Kasvuhakuiset pk-yritykset tunnistavat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutukset yrityksen toimintaan muita yrityksiä useammin.  

– Näissä yrityksissä ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien nähdään luovan ennen kaikkea mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnalle, Yrittäjien Brotherus sanoo.  

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi kaikkiaan 5 052 yritystä, joista pirkanmaalaisia oli 554. Vastausaika oli joulukuun 2023 puolivälistä tammikuun 2024 puoliväliin. 

Pirkanmaan Yrittäjien YouTube-tallenteessa oman maakunnan tuloksia esittelevät elinkeinoasioiden asiantuntijamme Elina Purho ja Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Tutustu kevään 2024 pk-yritysbarometriin tästä.