16.2.2023 klo 09:02
Uutinen

Epävarmuus painaa pk-yritysten suhdanneodotuksia, työllisten määrä säilymässä ennallaan

Pk-yritysten odotukset ovat laskeneet loppuvuodesta. Yritysten näkymiä lähiajan suhdannekehityksestä ovat heikentäneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen kiihdyttämä hintojen nousu. Euroopan keskuspankki jatkaa koronnostoja ja energiamarkkina on myllerryksessä.

Kevään 2023 pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut jatkoivat laskuaan. Silti puolet pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden yhä pysyvän ennallaan.

– Yritysten toimintaympäristön epävarmuus heijastuu pk-barometrin tuloksissa. Pidän myönteisenä, että teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön määrän oletetaan kasvavan tulevan vuoden aikana ja kokonaisuudessaan työllisten määrä pk-yrityksissä on säilymässä suurin piirtein ennallaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä kevään pk-yritysbarometrin julkistustilaisuudessa 16.2.2023.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kahdesti vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 650 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2022 puolivälistä tammikuun 2023 puoliväliin.

Etelä-Karjalassa toimintaa on sopeutettu ja henkilöstöstä halutaan pitää kiinni

Etelä-Karjalassa suhdanneodotukset ja investointihalukkuus on samalla tasolla muun maan kanssa, vaikka rajamaakuntamme on kärsinyt muuta maata pahemmin Venäjän toimista.

– Ilahduttavasti meidän vastaajayrityksillämme on muuta maata enemmän aikeita kehittämis- ja ohjelmistoinvestointeihin, joten rakennemuutoksen tarve on hyvin tiedostettu, kertoo Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Marko Hanhisuanto.

Etelä-Karjalan yritykset vastaavat kysynnän heikentyneen ja siihen on sopeuduttu yritysten toimintoja karsimalla ja ydintoimintoihin keskittymällä. Työvoimapula ei juuri nyt näy niin akuuttina, mutta pidemmän tähtäimen tarve nähdään selkeästi ja nykyisestä osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni.

– Eläköityminen ja uusien ikäpolvien pienuus pitävät työvoiman saatavuuden etenkin maakuntamme pienemmissä kunnissa isona haasteena tulevaisuudessakin, toteaa Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Sanna Lötjönen, joka on seurannut yritysten tilannetta pitkään erityisesti maakuntamme pohjoisosasta käsin.

Ulkoista rahoitusta aiotaan hakea, rahoituksen saatavuus heikentynyt

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta Etelä-Karjalan pk-yritykset aikovat hakea ulkoista rahoitusta jopa edellistä pk-yritysbarometria aktiivisemmin. Rahoitusta aiotaan hakea erityisesti kasvuun, investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Myös vientikauppojen rahoitusaikeissa on kasvua.

Epävarmuus tulevasta voi näkyä pk-yritysten rahoituksen saatavuudessa. Etelä-Karjalassa rahoituksen saatavuus on pk-yritysbarometrin mukaan valtakunnallista tasoa heikompaa. Tärkeimmäksi syyksi sille, että yritykset eivät ole hakeneet tai saaneet rahoitusta, mainitaan korkea oman pääoman vaatimus.

– Finnveran takauksella tai lainalla voi olla keskeinen merkitys rahoituksen järjestymisen kannalta erityisesti kasvuhakuisille yrityksille sekä esimerkiksi omistuksenvaihdostilanteissa. On tärkeää, että alueen yritykset uskaltavat rakentaa tulevaisuutta. Haluamme myös parantaa suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä vientikaupoissa, ja olemme juuri tuoneet markkinoille pk-yritysten vientiluoton, kertoo Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen.

Omistajanvaihdos ajankohtainen yhä useammalle yrittäjälle

Eläköitymisen myötä monet yritykset hakevat jatkajaa. Maakunnan yrityksistä useampi kuin joka kolmannes suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Osuus on noussut edellisestä vuodesta ja on korkeampi kuin valtakunnallisesti.

Maakunnan matalan kynnyksen maksuttomat palvelut tunnistaa yli puolet (51 %) vastaajista neuvontapisteeksi, mikä ylittää valtakunnallisen osuuden (37 %) ja toisena tulee niin täällä kuin valtakunnallisestikin oma tilitoimisto.

– Hienoa, että pitkäjänteinen omistajavaihdostyö kantaa hedelmää ja meidän tehtävämme on herätellä ja ohjata niin myyjät kuin ostajat hyödyntämään ammattilaisten apu sujuvaan yrityskauppaan, toteaa Hanhisuanto neuvonnan roolista.

Lisätietoja:
Marko Hanhisuanto, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät, 050 440 8868, marko.hanhisuanto@yrittajat.fi
Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, 050 405 2706, anna.karppinen@finnvera.fi

ALUERAPORTTI PK-BAROMETRI