Yrittäjän eläkevakuutus YEL
Laskimme, miten YEL-minimiä maksavan yrittäjän vuotuinen eläkemaksu muuttuu, jos hän kasvattaa työtuloaan. Kuva: Getty Images
10.8.2022 klo 09:01
Uutinen

Esimerkit paljastavat: Tämän verran YEL-minimiä maksavan eläkemaksu muuttuu, jos työtulo nousee

Selvitimme yhdessä työeläkeyhtiön kanssa, miten työtulon nostaminen vaikuttaa YEL-minimiä maksavan yrittäjän kohdalla.

YEL-järjestelmän uudistuksen mahdollinen vaikutus YEL-työtulon määräytymiseen on herättänyt epätietoisuutta yrittäjien keskuudessa.

Osa yrittäjistä on pelännyt merkittävää lisälaskua, jos työtulon määräytymisperusteet muuttuvat. Äskettäin uutisoimme, ettei eläkeyhtiössä pidetä uudistusta merkittävänä pienyrittäjän kannalta.

– Lakimuutos ei muuta sitä tosiasiaa, että yrittäjän henkilökohtainen tilanne voi vaikuttaa työtulon määrään. Harkinta säilyy jatkossakin, työeläkeyhtiö Elon asiakaspalvelupäällikkö Heta Virkki vahvisti Yrittajat.fille.

Virkin mukaan työtulo määritellään uudistuksen jälkeen pitkälti samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä.

Selvitimme yhdessä työeläkeyhtiö Ilmarisen asiantuntijan kanssa, miten työtulon kasvattaminen vaikuttaa tällä hetkellä YEL-minimiä maksavan yrittäjän talouteen. Yrittäjien työtuloja päivitetään tällä hetkellä pääsääntöisesti kahdessa tilanteessa: yrittäjän hakiessa siihen muutosta ja eläkeyhtiöiden toimesta aina vuodenvaihteessa palkkakertoimella.

Työtulojen ylläpito on käytännössä pitkälti yrittäjän itsensä vastuulla. Lakiuudistuksessa edellytetään, että eläkeyhtiöt tarkistavat jatkossa työtulojen tasot säännöllisesti joka kolmas vuosi. Eläkeyhtiöt tekevät yrittäjille tarkistuksista kirjallisen ehdotuksen, johon yrittäjien edellytetään reagoivan määräajassa. Yrittäjä voi täydentää ehdotusta antamalla täydentäviä tietoja työtulonsa tasosta.

Selvitimme yhdessä työeläkeyhtiö Ilmarisen asiantuntijan kanssa, miten työtulon kasvattaminen vaikuttaa tällä hetkellä YEL-minimiä maksavan yrittäjän talouteen.

Vuonna 2022 YEL-minimi on 8261,71 euroa. Tällä työtulolla vuosittainen YEL-maksu on 1548 euroa. Laskelmat paljastavat, että työtulon kasvattaminen 15 000 euroon muuttaa vuosittaisen YEL-maksun 3612 euroon.

Suomen Yrittäjät on avannut verkkosivuilleen kattavan tietopaketin yrittäjän eläkevakuutuksesta. Voit tutustua sisältöön täällä.

Alla olevien laskelmien eläkearvio sisältää ansiotason 1,5 prosentin reaalikasvun vuodessa. Eläkearvio perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja siinä on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Esimerkkien eläkearviot eivät sisällä mahdollisesti jo kertynyttä työeläkettä.

Esimerkkilaskelma 1: Yrittäjä maksaa YEL-minimiä

Laskelman perusteena käytetty vuonna 1981 syntynyttä yrittäjää, joka maksaa YEL-työtulon minimiä. Vuonna 2022 minimityötulo on 8261,71 euroa. Työtulon minimi tarkistetaan aina vuoden lopussa. Tällöin sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa uuden palkkakertoimen seuraavalle vuodelle ja työeläkeyhtiöt määrittelevät YEL-maksut palkkakertoimella korotetun YEL-työtulon mukaan.

Laskelmassa on huomioitu aloittavan yrittäjän 22 prosentin alennus vakuutusmaksussa. Alennuksen jälkeen vuosittainen YEL-vakuutusmaksu on 1548 euroa. Tällöin yrittäjä maksaa YEL-maksua 129 euroa kuukaudessa.

Alennusjakson päätyttyä neljän vuoden jälkeen maksu on 1992 euroa. Tällöin yrittäjä maksaa YEL-maksua 166 euroa kuukaudessa.

Arvio vanhuuseläkkeestä alimmassa eläkeiässä (66 vuotta 10 kuukautta): 337 euroa / kk

Arvio vanhuuseläkkeestä tavoite-eläkeiässä (69 vuotta 2 kuukautta): 423 euroa / kk

Esimerkkilaskelma 2: Työtulo nousee 15 000 euroon

Jos yrittäjä nostaisi työtuloaan 15 000 euroon, vuosittainen YEL-vakuutusmaksu olisi aloittavan yrittäjän alennus huomioituna 2820 euroa. Tällöin yrittäjä maksaisi YEL-maksua 235 euroa kuukaudessa.

Alennusjakson päätyttyä vakuutusmaksu olisi 3612 euroa. Tällöin yrittäjä maksaisi YEL-maksua 301 euroa kuukaudessa.

Arvio vanhuuseläkkeestä alimmassa eläkeiässä (66 vuotta 10 kuukautta): 612 euroa / kk

Arvio vanhuuseläkkeestä tavoite-eläkeiässä (69 vuotta 2 kuukautta): 767 euroa / kk

Esimerkkilaskelma 3: Työtulo nousee 25 000 euroon

Jos yrittäjän työtulo nousisi 25 000 euroon, vuosittainen YEL-vakuutusmaksu olisi aloittavan yrittäjän alennus huomioituna 4704 euroa. Tällöin yrittäjä maksaisi YEL-maksua 392 euroa kuukaudessa.

Alennusjakson päätyttyä vakuutusmaksu olisi 6024 euroa. Tällöin yrittäjä maksaisi YEL-maksua 502 euroa kuukaudessa.

Arvio vanhuuseläkkeestä alimmassa eläkeiässä (66 vuotta 10 kuukautta): 1 020 euroa / kk

Arvio vanhuuseläkkeestä tavoite-eläkeiässä (69 vuotta 2 kuukautta): 1 279 euroa / kk

Lähde: Ilmarisen YEL-laskuri.

Pauli Reinikainen