Näin YEL-työtulo määräytyy
YEL-työtulon määrittely ei juurikaan muutu YEL-uudistuksen myötä, sanoo eläkevakuutusyhtiön asiantuntija. Kuva: Getty Images
10.8.2022 klo 08:29
Uutinen

Katso esimerkit: Näin YEL-työtulo lasketaan jatkossakin – ”Ei tule muuttumaan missään tilanteessa”

Laskimme, miten YEL-työtulo määräytyy viidellä eri alalla.

YEL-järjestelmän uudistus on herättänyt keskustelua siitä, kasvaako YEL-maksujen määrä jatkossa, jos eduskunta hyväksyy hallituksen lakiuudistusesityksen.

Työeläkeyhtiöstä kuuluu selvä vastaus.

– YEL-työtulon määritelmään ei olla kaavailemassa suurempaa muutosta. Työtulo määritellään siis jatkossa pitkälti samalla tavalla kuin nytkin, mutta määritelmää täsmennetään, työeläkeyhtiö Elon asiakaspalvelupäällikkö Heta Virkki sanoo.

Yrittäjämediat laski yhteistyössä Elon kanssa, miten viiden eri alan yrittäjän YEL-työtulot määräytyvät tällä hetkellä ja millaisen sosiaaliturvan ja eläkkeen niiden perusteella saa. Työtulon määräytyminen pätee Virkin mukaan pitkälti myös YEL-uudistuksen jälkeen.

– Laskuesimerkit ovat relevantteja myös uudistuksen jälkeen. Työeläkeyhtiön kannalta oleellista on varmistaa, että yrittäjän YEL-työtulo on oikealla tasolla. Siinä meitä auttaa työeläkealalle valmisteilla oleva yhteinen työtulolaskuri, joka kertoo työtulon perustuen toimialan palkkatasoon. Lakimuutos ei muuta sitä tosiasiaa, että yrittäjän henkilökohtainen tilanne voi vaikuttaa työtulon määrään. Harkinta säilyy jatkossakin, Virkki vahvistaa.

Eläkevakuutusyhtiö käyttää YEL-laskelmien pohjana tietoja toimialan palkkatasosta ja liiketoiminnan laajuudesta.

Virkin mukaan YEL-uudistus ei toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä muutoksia nykyisten yrittäjien YEL-työtuloihin.

– Jos eläkeyhtiölle tulee valvontavastuu ja yrittäjän työtulo poikkeaa siitä, mitä sen pitäisi olla, kuulemme yrittäjää ja varmistamme, onko hänen työtulonsa taso oikealla tasolla.

Lue lisää YEL-asiaa täältä. Suomen Yrittäjät järjestää tietoiskun YEL-järjestelmän uudistuksesta. Ilmoittaudu tietoiskuun täällä!

”Vähäinen vaikutus pienille yrittäjille”

Jos yrityksen toimialan keskimääräiset palkat olisivat 30 000 euroa, mutta yrityksen liikevaihto on 20 000, työeläkeyhtiö ei Virkin mukaan vahvista isompaa työtuloa kuin yrityksen liikevaihto on.

– Työtulon määritelmä ei tule muuttumaan missään tilanteessa, se ainoastaan täsmentyy. Sen määräytymiseen vaikuttavat samat asiat kuin tälläkin hetkellä, Virkki jatkaa.

Yrittäjällä on jatkossakin mahdollisuus vaikuttaa YEL-työtulonsa tasoon. Vaikka eri ammattien palkkatasoa katsotaan, se ei Virkin mukaan tarkoita, että työeläkeyhtiön ehdotus olisi suurempi kuin yrittäjän tällä hetkellä maksama YEL-työtulo.

– YEL-työtulo voi muuttua niillä yrittäjillä, jotka tekevät selkeästi päätoimista työtä, joiden liiketoiminta on laajaa ja vakiintunutta ja jotka ovat pidemmän ajan alivakuuttaneet itsensä väärälle tasolle. Vaikutus on selvästi vähäisempi pienille yrittäjille, joiden liiketoiminta on muutenkin maltillisen kokoista.

”Työtulon määritelmä ei tule muuttumaan missään tilanteessa. Sen määräytymiseen vaikuttavat samat asiat kuin tälläkin hetkellä.”

Heta Virkki, asiakaspalvelupäällikkö, Elo

Voit lukea lisää YEL-uudistuksesta täältä ja täältä.

Näin YEL-työtulo määräytyy eri aloilla

Laskuesimerkeissä yrittäjä on syntynyt 1.8.1992, eikä hänellä ole aikaisempaa eläkekertymää eli henkilö ei ole ollut aikaisemmin palkkatöissä. Ikä ei vaikuta sosiaalietuuksien määrään.

Laskelmat perustuvat siihen olettamaan, että kyseisen yrittäjän ansiot pysyvät samana koko työuran ajan. Useimmiten ansiot nousevat työuran aikana, jolloin eläkekertymä kasvaa. Laskelmat on tehty yhteistyössä työeläkeyhtiö Elon asiantuntijan kanssa.

Eläkearviot on laskettu vuoden 2022 tasossa eli ilman indeksikorotuksia. Arvio perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja siinä on huomioitu elinaikakertoimen vaikutus. Laskelmat on tehty vuoden 2022 luvuilla. 

Työtulosuositukset on saatu tällä hetkellä käytössä olevasta ETK:n toimialakohtaisesta työtulo-oppaasta. Maksuarviossa on huomioitu aloittavan yrittäjän alennus.

Fysioterapeuttiyrittäjä (päätoiminen)

Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaan mukaan fysioterapeuttiyrittäjän työtulo määräytyy kokemuksen, erityisosaamisen, liiketoimintamuodon ja toiminnan laajuuden perusteella. Keskimääräisenä työtulon arvioinnin perustana käytetään alan työehtosopimuksen palkkaa lisättynä neljän vuoden palvelulisällä. Päätoimisen, yksin toimivan fysioterapeuttiyrittäjän minimityötuloksi arvioidaan 30 700 euroa vuodessa. 

Liikevaihto: 70 000 euroa

Työtulo: 27 000 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

5076 eur / vuosi

423 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 63 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 75 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 66 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 35 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 63 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

1125 eur / kk (alin eläkeikä)

1313 eur / kk (ylin eläkeikä)

Kosmetologiyrittäjä (sivutoiminen)

Päätoimisen kosmetologin työtuloksi arvioidaan 15 600 – 31 200 euroa vuodessa. Työtulon suuruuteen vaikuttavat hoitolan sijainti, paikkakunta ja kosmetologisten erikoishoitojen määrä. Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaan mukaan arvio soveltuu lähinnä ilman muita työntekijöitä toimivan kosmetologin vähimmäistyötuloksi.

Työtulo: 10 000 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

1881 eur / vuosi

157 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 30 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 28 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 0 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 0 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 30 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

417 eur / kk (alin eläkeikä)

486 eur / kk (ylin eläkeikä)

Parturi, yksinyrittäjä (päätoiminen)

Työtulo arvioidaan ammattitaitoisen henkilökunnan lukumäärän perusteella.

Työtulo: 23000 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

4325 eur / vuosi

360 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 54 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 64 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 59 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 35 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 54 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

958 eur / kk (alin eläkeikä)

1119 eur / kk (ylin eläkeikä)

Ravintoloitsija (päätoiminen)

Yrittäjän työtulo perustuu majoitus- ja ravitsemisalan esimiesten säännöllisen työajan keskiansiotasoon. Suuri osa ravitsemisliikkeistä on pieniä 1–3 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto jää alle 0,3 miljoonaan euroa vuodessa. 

Vuosimyynti: Alle 200 000 euroa

Työtulo: 20 000 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

3761 eur / vuosi

313 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 47 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 56 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 54 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 35 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 47 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

833 eur / kk (alin eläkeikä)

973 eur / kk (ylin eläkeikä)

Sähköasennusalan yrittäjä (päätoiminen)

Yrittäjän työtulo sähköliikkeessä vaihtelee yrityksen liikevaihdon rakenteen mukaan. Pienin työtulo on vähittäismyyntivoittoisella yrittäjällä. Mikäli yritys harjoittaa muiden toimintojensa lisäksi sähkösuunnittelutoimintaa ”huomattavassa laajuudessa”, on työtuloa korotettava Eläketurvakeskuksen työtulo-oppaan mukaan 30 prosentilla.

Liikevaihto: 150 000 euroa

Työtulo: 31300 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

5886 eur / vuosi

490 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 73 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 87 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 74 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 35 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 73 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

1304 eur / kk (alin eläkeikä)

1522 eur / kk (ylin eläkeikä)

Taksiyrittäjä (täysiaikainen)

Yrittäjän työtulo voidaan Eläketurvakeskuksen mukaan määritellä pitäen ohjeena alan työehtosopimuksen taulukkopalkkoja. Yrittäjän minimityötuloksi tulee tällöin 24 800 euroa vuodessa. Laskelma perustuu työehtosopimukseen 1.2.2018.

Vuosityöaika: 2000 – 2200 tuntia (yrittäjän ilmoittama)

Työtulo: 24800 euroa

YEL-vakuutusmaksu: 

4663 eur / vuosi

389 eur / kk

Arvio päivärahoista:

Sairauspäiväraha: 58 eur / arkipäivä

Tapaturmapäiväraha: 69 eur / päivä

Ansiopäiväraha: 62 eur / työpäivä

Peruspäiväraha: 35 eur / työpäivä

Vanhempainpäiväraha: 58 eur / arkipäivä

Arvio työeläkkeestä:

1033 eur / kk (alin eläkeikä)

1206 eur / kk (ylin eläkeikä)

Lähde: Elon YEL-laskuri

Juttua muokattu 11.8. Muutettu kohtaa, jossa kerrotaan työtulon määräytymisestä.

Pauli Reinikainen