YEL-uudistus herättää huolta ja pelkoja, joita ei saa jättää huomiotta – Mikael Pentikäinen haluaa lopettaa holhouksen: ”Pitää luottaa yrittäjän harkintakykyyn”  

Suomen Yrittäjät kannattaa YEL-järjestelmän muokkaamista siten, että pakollisen vakuuttamisen alarajan jälkeen yrittäjällä on täysi vapaus valita eläketurvansa taso.

Yrittäjän eläkelain uudistaminen on nostanut esille pelkoja yrittäjien taloustilanteen heikentymisestä. Olemme selvittäneet asiaa aikaisemmassa artikkelissamme, jonka voit lukea täältä.

Somekeskusteluissa moni yrittäjä on ilmaissut huolensa siitä, että YEL-maksut menevät kankkulan kaivoon, eikä niitä saa koskaan takaisin.

– Yrittäjien luottamus yrittäjien omaan eläkejärjestelmään on heikkoa, eikä eduskunnan käsittelyssä oleva uudistus sitä lisää, päinvastoin. Laajalti pelätään, että YEL-maksua ohjaava työtulo määrätään laskurilla ja palkansaajan mediaanipalkalla ilman, että yrittäjää kuullaan ja sillä on yhteyttä yrittäjän arkeen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

“On syytä pelätä, että uudistus vähentää halua yrittää. Se ei ole Suomelle hyväksi.”

Mikael Pentikäinen

Pelkoja on kohdistunut myös siihen, että YEL-maksuja korotetaan haastavassa taloustilanteessa, jossa suhdanteet heikkenevät ja yrittäjien käytettävissä olevat varat vähenevät. Pahimmillaan tämän pelätään aiheuttavan jopa yritysten kaatumisia.

– On syytä pelätä, että uudistus vähentää halua yrittää. Se ei ole Suomelle hyväksi, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä YEL-järjestelmän muokkaamista siten, että pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella yrittäjällä on täysi vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso. 

– Yrittäjän elämä on jatkuvaa sopeutumista, ja se vaatii joustavaa järjestelmää. Pitää luottaa yrittäjän harkintakykyyn eikä holhota liikaa, kuten Suomessa on tapana. On tärkeää ymmärtää, että moni yrittäjä hoitaa eläke- ja vakuutusturvaansa muuten, esimerkiksi vakuutuksilla ja sijoitustoiminnalla, Pentikäinen huomauttaa.

Toisaalta hän toivoo yrittäjiltä ymmärrystä siitä, että YEL ei ole vain eläkejärjestelmä. Sen tarkoituksena on turvata myös yrittäjän työaikaista sosiaaliturvaa.

Yrittäjien Salminen pelkää ”harkitsemattomia” päätöksiä

Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Petri Salminen edellyttää päättäjiltä ymmärrystä yrittäjien tilanteen huomioimiseksi.

– Yhteiskunta ei voi omilla harkitsemattomilla päätöksillään ulosmitata yrityksen mahdollisuutta rakentaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä, hän sanoo.

“Tiedämme varsin hyvin, että yrittäjät kokevat epäluottamusta järjestelmää kohtaan.”

Petri Salminen

Yrittäjät seuraa Salmisen mukaan tarkasti YEL-järjestelmän uudistuksen vaiheita ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että yrittäjien huolet tulevat kuulluksi päätöksiä tehtäessä.

– Tiedämme varsin hyvin, että yrittäjät kokevat epäluottamusta järjestelmää kohtaan. Tätä epäluottamusta ei vähennä yhtään se, että yrittämisen vapautta ja valintojen mahdollisuutta pyritään entisestään rajoittamaan.

Epäluottamusta yrittäjän eläkejärjestelmää kohtaan on lisännyt YEL-uudistuksen keskeinen osa-alue, työtulon määrittäminen. Eduskunnan käsittelyssä olevassa YEL-lakimuutoksessa kyseistä säädöstä työtulon määrittämisestä täsmennetään. Jatkossa kokoaikaisen yrittäjän palkkana pidetään toimialan mediaanipalkkaa. Osa-aikaisella yrittäjällä myös työtulo on osa mediaanipalkasta.

Salmisen mukaan yrittäjien huoli on otettava vakavasti ja työtulon määrittämisessä on pidettävä järki mukana.

– Jos tehdään harkitsemattomia yksinkertaistuksia tai keskiarvoistuksia vertaamalla työtuloa palkansaajien tuloihin, siinä kajotaan yrittäjän mahdollisuuksiin rakentaa kannattavaa liiketoimintaa tai kokeilla uusien innovaatioiden kannattavuutta. Ja juuri siitä yrittäjyydessä on kyse, oman osaamisen testaamisesta markkinoilla, hän korostaa.

YEL-uudistus seurausta eläkeyhtiöiden ”pyyhkeistä”

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén on viime päivinä seurannut tiiviisti sosiaalisessa mediassa vellonutta YEL-keskustelua. Hän huomauttaa, että YEL-uudistuksen lähtökohtana on eläkeyhtiöiden moitteita saanut toiminta.

– Muutos tehdään erityisesti siksi, että eläkeyhtiöt saivat vuoden 2021 kesällä pyyhkeitä Finanssivalvonnalta siitä, etteivät ne ole vahvistaneet YEL-työtuloja lain mukaan työpanoksen arvoa harkiten vaan pelkän yrittäjän ilmoituksen perusteella. Esitys lain muuttamiseksi ei ole tullut Suomen Yrittäjiltä vaan sen ovat valmistelleet sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet.

Hellstén muistuttaa, ettei yrittäjä saa tälläkään hetkellä määritellä YEL-työtuloaan itse.

– Yrittäjän eläkelain mukaan eläkelaitoksen tulee vahvistaa työtulo vastaamaan yrittäjän työpanoksen arvoa.

Työpanoksen arvolla viitataan kohtuulliseen palkkaan, joka yrittäjän olisi maksettava, jos yrittäjän työtä vastaavaan tehtävään palkataan vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Pauli Reinikainen