Järjestöt eivät ole tyytyväisiä hallituksen esitykseen polttoainetuesta. Kuva: Getty Images

Esitys kuljetusalan polttoainetuesta valmistui, Taksiliitto tyrmistyi: ”Hävytöntä touhua”

SKAL vaatii lain muuttamista eduskunnan käsittelyssä. Taksiliiton mukaan perusteet taksiliikenteen jättämisestä tuen ulkopuolelle ovat syrjiviä.

Hallitus on saanut valmiiksi esityksensä kuljetusyritysten polttoainetuesta. Sillä halutaan kompensoida Ukrainan sodan seurauksena alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua. Tuki koskee maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Tuen määrä laskettaisiin dieselostojen arvonlisäverottomasta määrästä helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ja sen määrä olisi viisi prosenttia kyseisen ajanjakson polttoaineostoista.

Kerroimme aikaisemmin Taksiliiton tyytymättömyydestä esitystä kohtaan. Taksiliikenne ei ole mukana lopullisessakaan esityksessä. Hallitus perustelee tätä sillä, että taksiliikenteen hinnoittelu on vapaata ja kustannusnousu voidaan huomioida nopeasti.

”Ei tätä voi kauheasti kehumaan ruveta.”

Timo Koskinen

– Myös tavaraliikenteessä ja linja-autoliikenteessä hinnoittelu on täysin vapaata. Sen sijaan esimerkiksi taksin Kela-kuljetuksissa hinnoittelua ei voida muuttaa nopeasti. Myös merkittävä osa yrityskuljetuksista on kilpailutettu, jolloin hintoja ei voi muuttaa kesken sopimuskauden. Syrjäseuduilla taksit ajavat Postin kuljetuksia, joiden hintoja ei voi muuttaa noin vaan. Tämä on totaalista toimialan syrjintää, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Koskinen ei juuri halua kommentoida esitystä enempää, koska taksiala on jätetty sen ulkopuolelle.

– Ei tätä voi kauheasti kehumaan ruveta. On käsittämätöntä, että ratkaisua perustellaan sillä, että taksien Kela-korvaus tulee muuttumaan heinäkuussa. Mitä tekemistä heinäkuulla on alkuvuoden kanssa. Se ei yhtään lämmitä että silloin muutetaan hintoja, kun puhutaan helmi-huhtikuun tuesta. Tämä on hävytöntä touhua.

Yrittäjät: Haku käynnistyy liian myöhään

Suomen Yrittäjien mukaan kuljetusalan polttoainetuki on tärkeä tukitoimi kannattavuuskriisistä kärsivälle alalle.

– On valitettavaa, että hallituksen esityksen mukaan tuki on haettavissa vasta ensi marraskuussa. Dieselin ja bensan hinta on ollut historiallisen korkealla tasolla jo useita kuukausia ja yritykset ovat hädässä juuri nyt. Monessa yrityksessä ollaan huolissaan siitä, miten loppuvuoteen saakka selvitään, jos polttoaineiden hinnat pysyvät tällä tasolla ja apua polttoainetuen muodossa ei ole saatavissa ennen loppuvuotta, Yrittäjien liikennepoliittinen asiantuntija Emma-Stina Vehmanen sanoo.

Lakiesitykseen tehtiin lausuntopalautteen perusteella useita muutoksia, joita Suomen Yrittäjät pitää järkevinä.

– On esimerkiksi hyvä, että ammattimaista kuljetustoimintaa pakettiautoilla tekevät yritykset pääsevät sittenkin polttoainetuen piiriin.

Tämä koskee yrityksiä, jotka ovat rekisteröityneet liikenne- ja viestintävirastoon tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.

Vehmasen mukaan on tärkeää, että polttoainetuen ja eduskunnassa jo käsittelyssä olevan jakeluvelvoitteen väliaikaisen alentamisen lisäksi ammattidiesel saadaan nopeasti käyttöön. 

SKAL: Eduskunnan muutettava lakia

Kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvojan SKAL ry:n mukaan kuljetusalan tuen määrä on jäämässä huomattavasti alle hallituksen aiemmin linjaaman 75 miljoonan euron. Nyt esitetyllä viiden prosentin tukitasolla polttoainetukea tulee jaettavaksi noin 30 miljoonaa euroa. SKAL on esittänyt 11,5 prosentin tukea.

– Tällä tukiosuudella polttoainetuen kokonaismäärä tulee jäämään vain noin 30 miljoonaan euroon, mikä ei vastaa hallituksen tahtotilaa tuen määrästä. Se ei myöskään vastaa yrityksien tarpeita. Eduskunnan on käsittelyssään muutettava lakia vastaamaan alalle luvattua tukea, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Polttoainetukea voisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan hakea helmi-huhtikuun aikana tankatusta dieselpolttoaineesta. Tuki koskisi sekä kuorma- että pakettiautoliikennettä.

Hallituksen esityksen mukaan polttoainetukea myönnettäisiin kuljetusalalla toimivalle yritykselle, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai joka on kevyellä kalustolla rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi. Kriteerinä on myös yrityksen hallinnassa oleva, kuljetustoiminnassa tarvittava ja ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo.

Pauli Reinikainen