3.3.2021 klo 08:00
Uutinen

Espoo Business Events – Yrittäjien ja yritysten tapahtumat kokoava kalenteri saa jatkoa

Espoossa on testattu uutta digitaalista tapahtumakalenteria, joka kokoaa yhteen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattujen tapahtumien ja koulutusten tiedot. Kokeilu on onnistunut niin hyvin, että kalenterin käyttö jatkuu ainakin kesäkuun 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on, että laajenee pysyväksi, koko pääkaupunkiseudun yrittäjätapahtumat kattavaksi kalenteriksi.

Kalenterikokeilu alkoi marraskuussa 2020, kun tapahtumakalenteri julkaistiin osoitteessa businessevents.espoo.fi. Tuon jälkeen kalenterissa on esitelty yli 110 tapahtumaa. Eniten kalenterista on etsitty ilmoituksia erilaisista yrittäjyyskoulutuksista sekä startup- ja verkostoitumistapahtumista. Tapahtumatietoja digitaalisesta kalenterista on hakenut kaikkiaan noin 530 henkilöä, jotka ovat etsineet tietoja yhteensä yli 3 000 kertaa.

Kalenterin käyttö jatkuu nyt 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeen rahoituksella kesäkuun 2021 loppuun saakka. Kevään ja alkukesän aikana kerätään analytiikkaa sekä palautetta ja kehitystoiveita kumppaneilta ja muilta kalenterin käyttäjiltä. Tapahtumien ilmoittajiksi kutsutaan lisää kumppaneita ja kalenteriverkoston toimintaa tiivistetään. Yhteiset palvelut vahvistavat koko alueen elinvoimaa.

”Espoossa me näemme, että asiakas on kaikkien yhteinen ja haluamme palvella esimerkiksi yrittäjiä kuntarajoista välittämättä. Vahvistamme koko pääkaupunkiseudun elinvoimaa tarjoamalla palveluja tehokkaasti yhdessä. Siksi on koko alueen yrittäjien ja yritysten etu, että myös digitaalinen tapahtumakalenteri laajenee Helsinkiin ja Vantaalle”, sanoo Espoon kaupungin elinkeinopäällikkö Harri Paananen.

Kalenterikokeilussa mukana olleet, yrittäjille ja yrityksille suunnattuja tapahtumia järjestävät kumppanit ovat kiitelleet, että vihdoin käytössä on paikka, josta kaikki kohderyhmän tapahtumat löytyvät kootusti.

”Olen ilahtunut siitä yhteisön voimasta, jolla olemme kalenteria rakentaneet. Kaikki haluavat tehdä yhteistyötä, jotta alueen yrittäjät, yritykset, startupit ja tutkimuslaitokset löytävät toisensa ja menestyvät”, toteaa projektipäällikkö Heli Hidén.

Tietoja niin fyysisistä kuin virtuaalisista tapahtumista

Kalenterissa on tietoja sekä fyysisistä että virtuaalisista verkostoitumistapahtumista, yrittäjyyskoulutuksista, tiettyyn teemaan tai alaan liittyvistä seminaareista ja esimerkiksi kasvu- ja kiihdyttämöohjelmien hakuajoista.

Mukana kalenteria rakentamassa ovat Business Espoo -yrityspalveluverkoston seitsemän toimijaa: Espoon kaupunki, Enter Espoo, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo.

Lisäksi kokeiluun on kutsuttu Espoon ja sen lähialueen keskeisiä tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestävät muun muassa startup-tapahtumia, seminaareja ja avoimia verkostoitumistapahtumia.

Kalenteria ja sen toimintamallia kehittämässä ovat olleet VTT, Aalto Startup Center ja Urban Mill. Mukaan kokeilemaan on lähtenyt myös eri alojen ekosysteemitoimijoita ja -keskittymiä kuten Smart Otaniemi, Health Capital Helsinki, Helsinki Business Hub, Business Finland, Kiuas, A Grid ja Enterprise Europe Network (EEN). Tuorein mukaan lähtijä on Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelma Aalto Ventures Program.

Kokeilu aloitettiin syksyllä 2020 osana Espoon digiagendaa, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin palveluja ja digitaalisia ratkaisuja. Kokeilua jatketaan kesäkuun 2021 loppuun osana 6Aika kasvun ekosysteemit -projektia. Kalenterin on toteuttanut ja sen kehittämistä verkoston kanssa jatkaa Siili Solutions.

Lisätietoja

Tapahtumakalenteri: projektipäällikkö Heli Hidén, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö,
puh. 040 801 9930, heli.hiden@espoo.fi

Digiagendan kokeilut: kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö,
puh. 043 825 2905, valia.wistuba@espoo.fi