23.11.2020 klo 09:55
Uutinen

Espoon Yrittäjien edunvalvonta toi tulosta

Espoon kaupunki on ottamassa palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa. Kohtuullisen pitkän suunnittelu- ja valmisteluvaiheen jälkeen on päästy lopputulokseen, joka antaa espoolaisille huoltajille aidon mahdollisuuden valita yksityisen ja julkisen palveluntuotannon välillä.

Näin Espoo osoittaa luottamusta ja antaa vastuuta perheille itselleen. Espoolaisten veronmaksajien kannalta tämä tarkoittaa myös sitä, että kaupungin omat investointitarpeet tuottamattomiin ”seiniin” vähenevät.

Virkamiesesityksessä palvelusetelin arvo oli 870 euroa lasta kohden. Alle kolmevuotiaille lapsille kertoimeksi esitettiin 1,45 ja hintakatoksi 40 euroa. Pienten päiväkotien kannalta kerroin ja hintakatto olivat esityksessä aivan liian alhaiset ja ne johtaisivat pienet päiväkodit taloudelliseen ahdinkoon, jopa lopettamaan toimintansa. Espoossa pieniä, yhden tai kahden lapsiryhmän yksityisiä päiväkoteja on useita kymmeniä.

Espoon Yrittäjät esitti, että kerroin nostettaisiin 1,55:een ja hintakatto vähintään 60 euroon. Espoon kaupunginhallitus päättikin äänin 8-7, että kerroin nostetaan yrittäjäjärjestön ehdottamalle tasolle ja hintakatto 50 euroon. Yrittäjien esittämien korotusten puolesta Espoon kaupunginhallituksessa äänestivät kokoomuksen, RKP:n ja kristillisdemokraattien edustajat.

Satsaus varhaislapsuuteen tuo panokset moninkertaisina takaisin tulevina kasvun ja aikuisuuden vuosina. Pienet palveluntuottajat ovat osalle lapsista välttämättömiä mm. erilaisten sopeutumis- ja muiden vastaavien ongelmien johdosta. Useimmille maahanmuuttajalapsille integroituminen ja uusien ystävien saaminen on helpompaa rauhallisemmassa ja pienemmässä yksikössä.

Lopullisesti palveluseteleistä päättää Espoon kaupunginvaltuusto ensi vuoden budjetin yhteydessä. Palvelusetelit voivat tulla käyttöön ensi syksyllä 2021.

Lisätietoja:

Espoon Yrittäjät, toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, p. 050 411 1104, erkki.parssinen(at)yrittajat.fi