15.12.2021 klo 22:22
Uutinen

Espoon Yrittäjistä valittiin useita yrittäjävaikuttajia Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uudet kokoonpanot 14.12.2021.

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä.  

Espoon Yrittäjien edustus koostuu seuraavista henkilöistä ja paikoista:

  • Päivi Repo, Paveco Oy | Järjestövaliokunta
    Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä. Espoon Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Repo valittiin Työmarkkinavaltuuskuntaan vuosi sitten, joten hän jatkaa jäsenenä myös vuona 2022.
  • Aija Bärlund, Aija Bärlund Oy | Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta
  • Tuula Sario, Lexlegato | Kaupan ja palveluiden valiokunta
  • Pamela Spokes, Discover Design Do | Maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmä, pj.
  • Tom Stenmark, Jubilo Oy | Ruotsinkielisten yrittäjien verkoston johtoryhmä / Svenskspråkiga företagarnätverkets styrgrupp
  • Martin Andersson, DESIDERATA Oy | Ruotsinkielisten yrittäjien verkoston johtoryhmä / Svenskspråkiga företagarnätverkets styrgrupp

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot  

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuoda esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien 

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan. 

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita. 

Katso täältä: Suomen Yrittäjien Valiokuntien, verkostojen johtoryhmien ja työmarkkinavaltuuskunnan kokoonpanot.

Lisätietoja:
Espoon Yrittäjät
toimitusjohtaja Erkki Pärssinen
p. 050 411 1104, erkki.parssinen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät
kehittämispäällikkö Hannamari Heinonen 
p. 050 567 3395, hannamari.heinonen@yrittajat.fi ja
kenttäjohtaja Mari Kokko
p. 040 521 2124, mari.kokko@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät