17.3.2021 klo 10:42
Uutinen

Etelä-Karjalan yritysten tilanne hyvin huolestuttava koronakriisin keskellä

Koronapandemia on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan merkittävästi koko maakunnan yrittäjien toimintaan ja yritysten työllisyystilanteeseen. Vastauksista ilmenee, että kriisi on haitannut liiketoimintaa 75 prosentissa yrityksiä. Etelä-Karjalan Yrittäjien helmi-maaliskuussa teettämään tilannekyselyyn vastasi 335 yrittäjää.

Tuoreen kyselyn mukaan koronakriisi on vaikuttanut eteläkarjalaisiin yrityksiin hyvin voimakkaasti. Tämänhetkinen koronavirustilanne on aiheuttanut haittaa merkittävästi 32 prosenttiin ja jonkin verran 43 prosenttiin yrityksistä. Toisaalta koronan vaikutus on ollut positiivinen seitsemässä prosentissa yrityksistä. Liikevaihdossa mitaten vuosimuutos on ollut negatiivinen 59 prosentissa yrityksiä ja kolmella prosentilla se on loppunut jopa kokonaan.

– Koronakriisi on kohdellut yrityksiä hyvin eri tavalla: joitakin jopa hyvin, mutta joihinkin se on iskenyt isolla voimalla, Jami Holtari Etelä-Karjalan Yrittäjistä sanoo.
– Iso vastaajamäärä kertoo, että tilanne on ollut hyvin poikkeuksellinen ja tästä halutaan avautuakin.

Työllisyysvaikutuksia kriisistä on ollut paljon. Lomautuksiin on turvautunut jo 25 prosenttia vastanneista ja mahdollisesti usea joutuu niihin vielä kevään aikana palaamaan. Lomautukset ovat onneksi olleet ensisijaisesti määräaikaisia ja osa yrityksistä on jo voinut kutsua työntekijöitään takaisin töihin. Irtisanomisia on kyselyyn vastanneista yrityksistä ollut noin viidellä prosentilla, mutta vastaavasti myös lisää työpaikkoja on syntynyt viidessä prosentissa yrityksiä.

– Yrittäjät haluavat pitää väkensä töissä, jos vain mahdollista. Yrittäjät ja työntekijät ovat samassa veneessä tämänkin kriisin keskellä, Holtari toteaa.

Tulevaisuus koronakriisin jälkeen näyttäytyy yrityksissä hyvin eri tavoin; toiminnan päättymistä ennakoi joka sadas yritys ja jatkumisen näkee epävarmana 15 prosenttia yrityksistä. 61 prosenttia vastanneista uskoo selviävänsä kriisistä ja 15 prosenttia näkee tulevaisuuden entistä positiivisempana. 21 prosenttia yrityksistä uskoo liikevaihdon kehityksen olevan positiivista, mutta toisaalta 49 prosentissa vastanneista sen uskotaan laskevan seuraavina kuukausina verrattuna viime vuoteen.

Yrityksissä on edelleen hyvin iso avuntarve ja tukea tarvitaan toiminnan kehittämiseen sekä akuutin kriisin hoitamiseen. Taloudellisen tuen tarve on myös olemassa ja 23 prosenttia vastanneista kokee tukien olleen toistaiseksi riittämättömiä. Vuonna 2020 jaettuja koronatukia haki vastaajista 56 prosenttia ja näistä myönteisiä päätöksiä oli suurin osa (47 %). Palaute koronatukien osalta on yrittäjiltä hyvin kriittistä, esimerkiksi osa kokee niiden ehdot liian tiukoiksi.

– Yrittäjiä korpeaa, että tukia tarjotaan välillä innokkaastikin, mutta kun tuki tulee haettavaksi, sitä joko ei saa tai saa vain vähän, Holtari arvioi yrittäjiltä vuoden aikana tullutta palautetta.

Yritykset ovat hakeneet monipuolisesti muiltakin toimijoilta apua; lainojen lyhennyksiin on saatu lykkäyksiä (22 %) ja maksuaikaa vuokriin (11 %), vakuutusmaksuihin (9 %) ja veroihin (10 %). 22 prosenttia yrityksistä on turvautunut uudella lainarahoituksella.

Kaiken kaikkiaan yrittäjät näkevät eri muotoiset tukimuodot tarpeellisiksi, mutta niiden toteutuksessa on paljon parannettavaa. Paljon kritiikkiä saa myös Suomen hallitus, 50 prosenttia vastaajista näkee hallituksen toimien olleen riittämättömiä eikä yrittäjien hätää ole ymmärretty oikein.

Etelä-Karjalassa yrittäjiä on autettu vuoden verran monin tavoin. Yrittäjien vastausten perusteella parhaiten apua on saatu suoraan yrittäjäjärjestöltä. Lisäksi maakuntaan Korona-apu -konseptin mukaisesti rakennetulla neuvontapäivystyksellä on ollut merkitystä, ja tässä palvelussa mukana on ollut yhteensä 16 yritysneuvojaa Wirmasta, Kehystä, Etelä-Karjalan Yrittäjistä ja Business Millista.

– Onneksi maakunnasta löytyi nopeasti ymmärrystä yrittäjille ja tukea pystyttiin tarjoamaan paikallisesti ja henkilökohtaisesti, Jami Holtari kiittää toimijoita.

Nämä neljä yrityspalvelutoimijaa tavoittivat lisäksi yli 2500 yritystä, eli reilun kolmanneksen kaikista eteläkarjalaisista yrityksistä, joille tarjottiin apua yritystukien hakuun. Toiminta osoittautui erittäin tarpeelliseksi, sillä tavoitetuista yrityksistä neljäsosa ilmoitti tarvitsevansa apua liiketoimintansa kehittämisessä ja tukirahoituksen hakemisessa. Etelä-Karjalaan rekisteröityneille yrityksille jaettiin yli 23 miljoonaa euroa Business Finlandin ja ELY-keskusten korona-avustuksia. Tästä potista voi arvioida, että yrityspalvelutoimijoiden avulla yrityksille koronarahoitusta kanavoitiin liki kahdeksan miljoonaa euroa. Jaetut tukieurot ovat naapurimaakuntiin verrattuina selkeästi korkeammalla tasolla yrityskantaan nähden. Lisäksi kunnat jakoivat yksinyrittäjätukia yli kahdella miljoonalla eurolla ja kustannustukea on myönnetty kahdessa erässä yli miljoonalla eurolla.

– Korona-apujoukot ovat edelleen valmiudessa auttamaan maakuntamme yrityksiä, muistuttaa Holtari lopuksi.

Lisätietoja:
Jami Holtari, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät, 0400 551 435, jami.holtari@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita