25.3.2024 klo 16:11
Uutinen

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Takamaa kannustaa: ”Yrittäjä, käytä 10 minuuttia aikaa vastaamiseen, sillä hyödyt siitä itsekin”

Yrittäjä, jos kuka, tietää millaista yrittäminen omassa kotikunnassa on. Hän tietää, mikä on kunnossa, mikä vinossa ja mikä kaipaisi parannusta, että yrittämisen olosuhteet olisivat vieläkin paremmat. Omat mielipiteet saa tuotua nyt helposti esiin vastaamalla Yrittäjien Kuntabarometriin.

Yrittäjän aika on kortilla ja moni varmasti miettiikin, mitä minä hyödyn Kuntabarometriin vastaamisesta. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien varatoimitusjohtaja Jani Takamaa alkaa listaamaan hyötyjä.

– Muutokset ja parannukset eivät tapahdu itsestään. Ja jos ei tiedetä, miten asiat ovat tällä hetkellä, niitä on hankala lähteä parantamaan. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät on yhdessä jokaisen paikallisyhdistyksemme kanssa tehnyt aktiivisesti työtä, että paikallinen yrittäjyys otettaisiin huomioon kunnan päätöksenteossa ja esimerkiksi hankinnoissa. Kuntabarometrin kautta saamme yrittäjiltä rehellisiä mielipiteitä, millä mallilla asiat ovat ja tiedämme siten, mihin pitäisi vaikuttaa enemmän, Takamaa toteaa.

Vastauksia käydään läpi tarkasti paikallisyhdistysten ja kuntapäättäjien kanssa. Eteenpäin viedään selkeitä ja paikallisia parannusehdotuksia.

– Kuntien elinvoimaisuuden perustan luovat paikalliset yrittäjät. Sen takia jokaiselle kuntapäättäjälle pitäisi olla itsestään selvää, että yritykset ja niiden toimintaedellytykset pitäisi ottaa huomioon päätöksen teon jokaisessa vaiheessa, sanoo Takamaa.

Yksi merkittävä asia, jossa paikalliset yrittäjät tulee huomioida, on julkiset hankinnat.

– Kuntabarometrissa kerätään tietoa myöskin julkisten hankintojen onnistumisesta kunnassa. Viime vuosien aikana olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että hankinnoissa otettaisiin entistä enemmän huomioon myös pk-yritykset. Hankintojen osiin jakaminen mahdollistaa sen, että myös pienemmät yritykset pääsevät mukaan tarjoamaan ja itse asiassa, mikäli hankintaa ei ole jaettu osiin, pitäisi hankintayksikön perustella, miksi näin on toimittu, Takamaa selventää.

Kuntabarometri kehittämisen työkaluna

Yrittäjien Kuntabarometri mittaa suoraan yrittäjien asiakastyytyväisyyttä omaan kuntaansa. Millaista palvelua yrittäjä saa? Hoituvatko esimerkiksi lupa-asiat joustavasti ja nopeasti? Saako palvelua matalalla kynnyksellä? Vastaamalla pääsee antamaan suoraa palautetta ja arvioimaan oman kunnan toimintaa.

Edelliskerran Kuntabarometri toteutettiin kaksi vuotta sitten. Elinkeinopolitiikan saamia kokonaisarvosanoja vertailtaessa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alue ylsi koko maamme parhaimmaksi. Seinäjoki voitti neljättä kertaa peräkkäin Kuntabarometrin suurten kaupunkien eli yli 50 000 asukkaan sarjan. Ilmajoki kipusi oman sarjansa kolmanneksi ja Isokyrö ylsi kymmenen parhaan joukkoon. 

– Alueemme saama kokonaisarvosana oli 3,36 valtakunnallisen keskiarvon ollessa 3,08. Alueeltamme 11 kuntaa ylsi yli valtakunnallisen keskiarvon. Eteläpohjalaiset yrittäjät arvioivat kotikuntiensa toimintaa myönteisemmin kuin muualla maassa, Takamaa toteaa.

Aktiivisesta vastaamisesta hyötyvät kaikki, sillä mitä kattavampi vastausmäärä on, sitä paremmat ja vahvemmat työkalut saamme kuntiemme yrittäjyysmyönteisyyden kehittämiseen.

– Koitetaan saada mahdollisimman kattava vastaajajoukko ja siihen tarvitsemme jokaista yrittäjää. Toivomme, että myös kuntapäättäjät kokevat kyselyn positiivisena kilvoitteluna. Tottahan jokainen haluaa olla tyytyväisyysmittauksen kärjessä, naurahtaa Takamaa.

INFO:
Miksi kyselyyn vastaaminen kannattaa?

  • Pääset antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntasi toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa?
  • Kunnat saa tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.
  • Me yrittäjäyhdistykset saamme tietoa siitä, mihin asioihin meidän pitää jäsentemme puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen yrittäjä kertoo oman näkemyksensä.

Yrittäjä – arvioi oman kuntasi onnistumista! Kuntabarometriin pääset vastaamaan https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2024/. Vastausaikaa on 1.4. saakka.