2.10.2017 klo 12:50
Uutinen

Etelä-Savo vahvaan kasvuun

Etelä-Savon maakuntastrategia ”Puhtaasti paras! Etelä-Savo – Saimaan maakunta” on laadittu vuoteen 2030. Strategian kolme kärkeä metsä, ruoka, vesi ovat alueemme luontaisia vahvuuksia ja kehityksen perusta. Yli tuhat eri alojen eteläsavolaista toimijaa asukkaista valtion hallinnon edustajiin osallistui aktiivisesti strategian laadintaan. Se on osoitus mahtavasta yhteistyöstä ja sitoutumisesta Etelä-Savon kehittämiseksi.

Etelä-Savon maakuntaohjelma 2018-2021 on nyt lausunnolla. Se on laadittu maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta ja on keskeinen työkalu, jossa on toimenpiteitä neljäksi vuodeksi strategian toteuttamiseksi. Meillä jokaisella on mahdollisuus kommentoida ja antaa näkemyksiä maakuntaohjelmasta; näen sen mahdollisuutena ja velvollisuutena oman maakunnan hyväksi. Oman panoksensa on jo antanut yli 500 henkilöä.

Maakuntaohjelma on valmisteltu rinnan maakuntauudistuksen kanssa, joka tulee voimaan vuoden 2020 alussa. Maakuntaohjelma tulee ulottumaan itsehallinnollisen maakunnan ensimmäisiin toimintavuosiin. Tämä antaa tulevalle uudelle maakuntavaltuustolle hyvät lähtökohdat aluekehitystyölle heti suuren uudistuksen tultua voimaan.

Maakuntauudistuksessa onnistuneella kasvupalvelujen toteutuksella on mahdollista lisätä yrittäjyysaktiivisuutta alueellamme. Tuleviin kasvupalveluihin tarvitaan uudenlaisia tehokkaita prosesseja, joilla kehitetään yrityksiä menestymään ja kasvamaan. Tämä mahdollistaa myös uusien yritysten syntymisen ja luoda aivan uutta liiketoimintaa.

Maakunta, kunta ja yritykset yhteistyössä

Kuntien ja yritysten välinen yhteys on kiistaton. Kunnille tulee entistä vahvempi elinkeinopoliittinen rooli paikallisen yrittäjyyden, työn ja hyvinvoinnin edistäjänä sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Elinvoimaiset yritykset luovat elinvoimaa ympärilleen.

Yrittäjyysaktiivisuus on Etelä-Savossa Suomen kärkeä. Yrittäjien osuus työllisistä on maan toiseksi korkein, liki 15 %. Uusi Etelä-Savon maakunta on kasvun mahdollistaja yhteistyössä maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvitaan lisää energiaa ja konkretiaa yhdessä tekemiseen, sillä maakuntamme tarvitsee kaikki nykyiset yritykset isoista kärkiyrityksistä pienimpiin yrityksiin. Tästä joukosta on pidettävä hyvää huolta ja niiden toimintaedellytyksiä on kaikin keinoin edistettävä.

Kunnan hyvää elinkeinopolitiikka on tehdä päätökset niin, että yrittäminen on kunnassa kitkatonta. Etelä-Savon maakuntastrategia ”Puhtaasti paras! Etelä-Savo – Saimaan maakunta” kolmine kärkineen metsä, ruoka, vesi ovat hyvä perusta koko Etelä-Savolle. Viedään yhdessä Etelä-Savo vahvalle kasvu-uralle!

Mirja Haavikko
toimtiusjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät