30.9.2020 klo 14:58
Uutinen

Etelä-Savon Yrittäjät haastaa kunnat elinvoimatalkoisiin

Etelä-Savon elinkeinoelämä antoi keväällä arvionsa kuntien elinvoimapolitiikan toimivuudesta. Heikoimmat arvosanat tulivat hankintapolitikan toteuttamisesta, kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyydestä ja yleisesti siitä, kuinka kunnissa nähdään elinkeinopolitiikan asema. Etelä-Savon kokonaisarvosana oli maan toiseksi huonoin.

Etelä-Savo on yrittäjyysmaakunta. Täällä on erittäin vahva yrityskanta eli yrittäjien määrä suhteessa työllisiin. Yhtälö on erityisen vaarallinen: yrityskanta on vahva, mutta yrittäjät kokevat elinkeinopolitiikan aseman olevan päätöksenteon agendalla heikko. Tarvitsemme täyskäännöksen!

Etelä-Savon Yrittäjät haastaa alueen kunnat ja kuntapäättäjät elinvoimatalkoisiin alueemme elinkyvyn turvaamiseksi. Ensinnäkin vaadimme jokaista kuntaa käymään läpi hankintapolitiikkansa: etenkin hankintastrategian ja -ohjeet, isojen strategisten hankintojen toteutuksen, pienhankintojen kilpailutuksen ja hankintoja koskevan viestinnän. Toisekseen pyydämme kuntia julkaisemaan vuosittain ostolaskuaineistot ja mikä tärkeintä; myös analysoimaan dataa.

Keväällä 2021 käydään kuntavaalit, jotka ovat elinvoimavaalit. Mitä enemmän vaaleissa on yrittäjäehdokkaita ja yrittäjyyttä arvostavia ehdokkaita sitä parempaa tulee olemaan kuntien elinkeinopolitiikka. Tulevaisuutta ratkotaan nyt.

Tärkeä työkalu elinkeinopolitiikan kehittämisessä on kesäkuussa julkaistu kuntabarometri. Etelä-Savon Yrittäjät ja paikallisyhdistykset jatkavat tulosten läpikäyntiä yhdessä kuntien kanssa.

Etelä-Savon Yrittäjät

Lisätiedot: Niina Kuuva, aluejohtaja, 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi