23.1.2018 klo 15:24
Uutinen

Etelä-Savon Yrittäjät – Mitä saimme aikaan 2017?

Etelä-Savon Yrittäjät vaikutti yrittäjille tärkeisiin asioihin vuonna 2017. Vaikuttamisen vuonna oli kuntavaalit ja toisena isona kokonaisuutena sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä asioita.

Yrittäjien osaamisen kehittäminen

Hyppää kyytiin! ESR -hankkeemme kautta tarjosimme konkreettisia, yrityksille räätälöityjä työkaluja yrityksen kunnossapitämiseen. Hanke auttoi eteläsavolaisia pk-yrityksiä uudistumaan ja kehittämään liiketoimintaa huomioiden kaikessa tekemisessä digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Hanke jatkuu vielä vuoden 2018. Hyppää kyytiin! – Digitalisaatio ja sähköiset palvelut helpottavat yrityksen arkea.

Hankintaneuvo

Etelä-Savossa toimii alueellinen Hankintaneuvo -palvelu. Se tarjosi erityisesti pk-yrityksille neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena oli, että pk-yritykset aktivoituvat jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin ja, että hankintayksiköiden ja tarjoojayrittäjien välinen vuoropuhelu lisääntyy ja kehittyy. Lisäksi hankintaneuvonnalla tavoitellaan sitä, että hankintayksiköt pyytävät tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia. Palvelu jatkuu vuonna 2018.

Uusi jäsenetu

K-ryhmän kanssa on tehty alueellinen jäsenetusopimus. K-kaupoista ja K-Raudoista jäsenyrittäjät saavat alennusta 5-10 %. Jäsenedut ja edun myöntävät liikkeet löytyvät www.yrittajat.fi/etelasavo -sivuilta.

Paikallisyhdistysten vaikuttamistyö

Paikallisyhdistykset tekevät hyvää ja vaikuttavaa työtä kuntien elinvoiman ja yrittäjäystävällisyyden eteen. Vuonna 2017 kuntavaaleissa valtuustoihin pääsi 110 yrittäjää Etelä-Savossa. Yrittäjäyhdistykset järjestivät useita tapaamisia niin valtuutettujen kuin kuntien virkamiesten kanssa pitkin vuotta. Suomalaisen yrittäjän päivänä oli myös runsaasti eri muodoin tapahtumia yhdistyksissä. Yrittäjäyhdistysten ja kuntien edustajat kokoontuivat hyvin erilaisiin valmistelu- ja keskustelutilaisuuksiin kehittämään yhdessä oman kunnan toimintaa.

Etelä-Savon Yrittäjillä on 19 paikallisyhdistystä. Vuonna 2017 järjestimme toiminnan tueksi paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille kaksi yhteistä neuvottelupäivää. Päivien aikana keskityttiin paikallisyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiin asioihin ja toiminnan kehittämiseen verkostoitumista unohtamatta.

Yritysten liiketoiminnan edistämiseksi on yhdistyksissä tehty yhteisiä yrittäjiä hyödyttäviä markkinointikampanjoita ja projekteja. Lisäksi useissa yhdistyksissä järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, jotka toimivat verkostoitumistilaisuuksina ja tiedonvaihdon välineinä yrittäjien ja sidosryhmäedustajien välillä.

Punkaharjun Yrittäjät on ehdolla Suomen Yrittäjien parhaaksi paikallisyhdistykseksi 2017 omassa sarjassaan.

Kangasniemen Yrittäjät on ehdolla Suomen Yrittäjien parhaaksi tekijäksi 2017 paikallisyhdistyksistä. Kangasniemen Yrittäjät teki yhdessä kunnan kanssa palvelutarvekyselyn kunnan vapaa-ajan asukkaille. Yhdistys tarjosi osalle vastaajista maksuttoman kartoituksen, jonka avulla vapaa-ajan asujia ohjattiin paikallisten palveluiden pariin. Projekti toi töitä etenkin rakennussektorille.

Vaikuttaminen päättäjiin – yhdessä elinvoimaa Etelä-Savoon

Jokaisella eteläsavolaisella kansanedustajalla on oma nimikkoyrittäjä. Nimikkoyrittäjätoiminnan tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta yrittäjien ja edustajien kesken. Yrittäjille tämä kanava on suora yhteys valtakunnan päätöksentekoon. Kansaedustajat puolestaan saavat ajankohtaista tietoa yrittäjien arjesta.

Etelä-Savon Kunnallisjohdonseminaari järjestettiin toistamiseen vuonna 2017. Seminaari kokosi eteläsavolaisten kuntien päättäjät, virkamiehet ja yrittäjät sekä eri sidosryhmien edustajat yhdessä pohtimaan, miten saadaan ”Enemmän irti siitä mitä meillä on”. Lokakuussa pidetyssä seminaarissa kantavana teema oli ”Onnistuneella markkinoinnilla voimaa elinkeinopolitiikkaan”.

Vuosittaiset yrittäjälounastilaisuudet tarjoavat yrittäjille ja yrittäjien sidosryhmäedustajille tietopaketin ajankohtaisista ilmiöistä, näkemyksistä ja suuntauksista. Vuonna 2017 lounasluennolla pureuduttiin kuluttajakäyttäytymiseen – millaisia kulutustrendejä on nähtävissä.

Vaikuttaminen Suomen Yrittäjissä

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola on toiminut Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana vuoden 2016 syksystä alkaen. Etelä-Savolla on erittäin vahva edustus Suomen Yrittäjien eri valiokuntien ja verkostojen kautta. Eteläsavolaiset yrittäjät vaikuttava 7/14 valiokunnassa tai verkostossa ja ne ovat elinkeinopoliittinen valiokunta, energia- ja ympäristövaliokunta, rahoitus- ja verovaliokunta, hyvinvointipalveluiden valiokunta, rakentamisen valiokunta sekä kasvuyrittäjäverkosto ja yksinyrittäjäverkosto.

Suomen Yrittäjät – Mitä saimme aikaan 2017

Etelä-Savon Yrittäjien muu toiminta

Järjestöllä on kohdennettua toimintaa yksinyrittäjille, nuorille yrittäjille ja sotealan toimijoille.

Etelä-Savon Yrittäjät toimii aktiivisesti noin 40 eri työryhmässä. Laadimme mielipidekirjoituksia ja kannanottoja sekä järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia ajankohtaisista teemoista kuten paikallinen sopiminen. Suurin vuosittainen tapahtuma on Yrittäjägaala, johon osallistuu 400-500 juhlijaa.

Viestimme ahkerasti jäsenille ja paikallisyhdistysten luottamushenkilöille. Kerran kuussa ilmestyy jäsenuutiskirje, jossa on paikallisyhdistysten omat tiedotteet mukana. Sähköpostin lisäksi ovat sähköiset kanavat ovat hyvin käytössä. Etelä-Savon Yrittäjien ja kauppakamarin yhteinen Menestyjät -lehti ilmestyy maakuntalehtien välissä kuusi kertaa vuodessa.

Kiitos Vuodesta 2017 hyvät yrittäjät ja yhteistyökumppanit!

Lisätiedot: Mirja Haavikko, toimitusjohtaja mirja.haavikko@yrittajat.fi p. 0500 651 310

Liity joukkoomme tästä.