11.12.2017 klo 06:37
Tiedote

Mitä saimme yhdessä aikaan pk-yrittäjien puolesta vuonna 2017?

Suomen Yrittäjät kertoo päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Mitä enemmän jäsenyrittäjiä on, sitä paremmin meitä kuullaan. Saamme jäseniltämme tietoa siitä, mitä asioita pitää alkaa ajaa. Tässä katsaus yrittäjien työhön vaikuttaviin muutoksiin, joihin vaikutimme ja jotka etenivät vuonna 2017.

Yrittäjän sairauspäivärahan karenssi lyhenee

​Erityisesti yksinyrittäjien tilanne paranee vuoden 2018 alusta, kun yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee neljästä päivästä yhteen päivään. Suomen Yrittäjät ajoi muutosta pitkään ja teki asiasta aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle vuonna 2015.

Lue lisää >>

flunssa_sairaspaivakarenssi_660.jpg

Pixhill

Pixhill

Osinkoverotusta ei kiristetty

Osinkoverotuksen kiristämiseen kohdistui paineita, kun sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt että valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä esittivät osinkoverotuksen yrittäjähuojennuksen merkittävää leikkausta listaamattomissa yhtiöissä. SY vastusti voimakkaasti yrittäjäkannusteiden heikennyksiä ja hallitus vahvisti, ettei se tule toteuttamaan osinkoverotuksen kiristyksiä.

Nollatuntisopimuksella voi edelleen tarjota työtä

Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin, että osa-aikatyöhön määritetään lailla vähintään 18 tunnin viikkotyöaika. Suomen Yrittäjät vastusti kansalaisaloitteen hyväksymistä näkyvästi. Juuri ennen joulua valmistui hallituksen esitys nollatuntisopimusten kehittämisestä. Yrittäjäjärjestö varmisti, että nollatuntisopimuksilla työn tarjoaminen on edelleen mahdollista.

Lue lisää >>

Muutos lainakattoon: Yrityksen rahoittaminen helpottui

Heinäkuussa 2016 voimaan tullut asuntolainojen lainakattoa koskenut laki aiheutti päänvaivaa yrityslaina-asiakkaille etenkin, jos lainan osavakuutena oli yrittäjän oma asunto. Suomen Yrittäjät aloitti keskustelut Finanssivalvonnan kanssa ongelman ratkaisemiseksi sen jälkeen, kun yrittäjät ilmaisivat huolensa asiasta. Lokakuun 1. päivästä lähtien pankit muuttivat lainaehtoja niin, että yrityslaina rasittaa pääasiassa muita vakuuksia kuin yrittäjän omaa asuntoa.

Lue lisää >>

Veneille ja kevyille moottoriajoneuvoille suunniteltua veroa ei säädetty

Hallitus valmisteli veneille ja kevyille moottoriajoneuvoille uutta veroa, joka olisi vaikuttanut laajasti veron kohteena olevien kulkuvälineiden kysyntään ja merkinnyt matkailuelinkeinoille ja kulkuvälineiden ammattilaiselle käytölle uutta yritystoiminnan kustannusta. Suomen Yrittäjät vaati siksi verosta luopumista ja hallitus päätti lopulta luopua veron käyttöönotosta esitettyjen elinkeinotoiminnan haittojen vuoksi.

Ammatillinen koulutus uudistuu – Suomen Yrittäjät tarjoaa yrittäjille tietoa uudistuksesta

​Ammatillisesta koulutuksesta on tulossa paljon joustavampi ja yrityslähtöisempi, jos hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen uudistukseksi hyväksytään. Koulutussopimus auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään nuoria.

Lue lisää >>

Yrittäjät menestyivät kuntavaaleissa

Valtuustoihin valittiin kevään kuntavaaleissa kaikkiaan 2064 yrittäjää. Yrittäjien osuus kaikista valtuutetuista on peräti 22,9 prosenttia. Suomen Yrittäjien kuntavaalikampanjassa kerrottiin yrittäjyyden merkityksestä kunnille ja rohkaistiin yrittäjiä ehdolle ja äänestäjiä äänestämään yrittäjää.

Lue lisää >>

yrittajaehdokkaat_ja_valtuutetut_2017_2012_650.jpg

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjät

Tulossa voimaan myöhemmin

Yrittäjät paremmin mukaan jakamaan haja-asutusalueiden postit

Eduskunnan hyväksymä postilain muutos muun muassa velvoittaa Postin kilpailuttamaan yleispalvelupostin jakelun haja-asutusalueilla ja harventaa taajamissa yleispalvelupostin jakeluminimin viidestä kolmeen kertaan viikossa. Suomen Yrittäjät vaati kilpailutusta. Nämä muutokset tulevat voimaan heinäkuun alussa 2018.

Lue lisää >>

Ilmastopolitiikan suunnitelmassa yritykset huomioon

Suomen Yrittäjät on vaikuttanut keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnokseen useisiin eri kohtiin, jossa on pystytty hillitsemään pk-yrityksiin kohdistuvia kustannuksia ja parantamaan liiketoimintamahdollisuuksia, samalla kun tärkeitä päästövähennystoimia toteutetaan vähähiilisempään tulevaisuuteen pyrkiessä.

Joukkolainat monipuolistamaan yritysrahoitusta ilman riskiä pakollisesta velkakonversiosta

Esitys joukkolainanhaltioiden edustajaa koskevaksi laiksi ei sisällä Suomen Yrittäjien vastustamaa esitystä pakollisesta velkakonversiosta. Esitys yksinkertaistaa ja helpottaa joukkolainamarkkinaa tehden siitä pk-yrityksille varteenotettavan rahoitusvaihtoehdon. Se vastaa rahoitustarpeeseen, joka on syntynyt, kun perinteisemmät rahoituslähteet ovat finanssialan kasvaneen sääntelyn seurauksena surkastuneet.

Jätemarkkinat avautumassa osin yrityksille

Ympäristöministeriö julkaisi esityksen, jossa ehdotetaan jätemarkkinoiden avaamista yksityisille jätehuollon yrityksille. Asumisessa syntyvät kuntalaisten jätteet jäisivät kuitenkin edelleen kuntien hoidettavaksi. Asia on myös pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa. Suomen Yrittäjät on ajanut jätemarkkinoiden avaamista pitkään.

Lue lisää >>

Liikesalaisuuslaki parantaa liikesalaisuuksien suojaa

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä ehdottaa säädettäväksi uutta liikesalaisuuslakia, jolla pannaan täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi. Sen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää liikesalaisuuksien suojaa Euroopan unionissa. Suojan tasossa on ollut hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Suoja on erityisen tärkeä pk-yrityksille, ja Suomen Yrittäjät toikin työryhmässä esiin pienimpien yritysten näkökulmaa.

Lue lisää >>

Valinnanvapauslaki on kohtuullinen

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valinnanvapauslaiksi on toteuttamiskelpoinen. Muutama korjaus tarvitaan, mutta lakiluonnos antaa hyvän pohjan uudistaa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ihmislähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi. Suomen Yrittäjät on puhunut valinnanvapauden puolesta pitkään.

Lue lisää >>

hoiva_660.jpg

Pixhill

Pixhill

Laista liikenteen palveluiksi hyvä kokonaisuus

Palveluiden markkinaehtoisuus liikenteessä lisääntyy lakimuutoksen jälkeen huomattavasti. Kuitenkin niin, että pienimuotoisilla toimijoilla ei ole kevyemmät säännökset toiminnan harjoittamisessa kuin markkinoilla jo olevilla yrittäjillä. Keskeistä uudistuksessa on myös liikenteen palvelujen tietojen kerääminen sekä niiden avaaminen ja avointen rajapintojen kautta tapahtuva asiointi digitalisaation mahdollistamalla ja vaatimalla tavalla. Nämä lisäävät sovellus- ja palvelukehityksen toimialalla pienten ja aloittavien yritysten mahdollisuuksia tuottaa muita yrityksiä hyödyttäviä innovaatioita liikenteen palveluihin. Lisäksi lakiin on kirjattu tiettyjä hallinnollisia helpotuksia pienten yritysten osalta. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2018 aikana.

Uutta käytännön apua yrittäjille

Neuvontapalvelu auki iltakahdeksaan

Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjille tarkoitetun maksuttoman lakineuvonnan palveluaika laajeneni. Neuvontaa saa nyt arkisin kello 8–20. Numero on 09 229 222.

Lue lisää >>

puhelu_660.jpg

Pixhill

Pixhill

Asiakirjapankista apu jäsenyrittäjille

Suomen Yrittäjien asiakirjapankkia laajennettiin. Asiakirjapankista jäsenyrittäjät voivat tallentaa käyttöönsä maksuttomasti laajan valikoiman asiakirja- ja sopimusmalleja.

Lue lisää >>

Suomalaisyrityksille uutta apua vientiin

Suomalaiset yritykset voivat hyödyttää 90 maassa toimivia Saksan ulkomaankauppakamarien (AHK) kaupallisia palveluita.

Lue lisää >>

vienti_660.jpg

Pixhill

Pixhill

Tarjoajatkin saavat nyt neuvontaa julkisissa hankinnoissa

Yrittäjäjärjestö alkoi hoitaa kaikille tarjoajille tarkoitettua neuvontaa. Uudella neuvonnalla edistetään vuoden alusta voimaan tulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin.

Lue lisää >>

hankinnat_660.jpg

Pixhill

Pixhill

Yrittäjän digikoulut vauhtiin

Eri puolilla Suomea järjestettävät Yrittäjän digikoulut auttavat pk-yrityksiä pysymään mukana digitalisaation vauhdissa. Suomen Yrittäjät järjestää Yrittäjän digikouluja yhdessä Reboot Finland -hakkeen kanssa.

Lue lisää >>

Uusi maksuton koulutusohjelma pk-yrityksille: oppia startup-kulttuurista

Suomen Yrittäjät tarjoaa kevään aikana suomalaisille yrityksille startup-kulttuuriin perehdyttävän koulutusohjelman. Fly SME -ohjelma on neljän webinaarin sarja, joka päättyy Arctic15-startup-tapahtumaan toukokuun lopussa. Fly SME -webinaarit ovat englanniksi ja ne järjestetään yhteistyössä ArcticStartupin kanssa.

Lue lisää >>