24.5.2023 klo 16:30
Uutinen

Etelä-Savon yrittäjät vastasivat elinvoimabarometriin: Maakuntaliiton toimintaa ei tunneta

Etelä-Savo pärjäsi kyselyssä muuta maata kehnommin yrittäjien arvioidessa maakunnan elinvoimaa. Kehittämistä on tehtävä eri osa-alueilla, jotta tulokset paranevat. Suomen Yrittäjien ensimmäiseen Elinvoimabarometriin vastasi koko maassa 4 830 yrittäjää. Uusimaa vei voiton kokonaistuloksessa.

Etelä-Savon elinvoimabarometrin tuloksissa korostuu saavutettavuuden ongelmat sekä työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet.

– Maakunnan elinvoima rakentuu useista tekijöistä, joihin kaikkiin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tämä on tärkeää kaikille asukkaille, koska yritysten menestyminen mahdollistaa asukkaille terveen julkisen talouden, kohtuullisen verotuksen ja laadukkaat palvelut, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

– Haluamme vahvasti panostaa kuntien, maakuntien, yritysten, oppilaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Siksi toteutimme tämän kyselyn. Elinvoiman rakentamisen lähtökohtana on se, että maakunnan päätöksentekoilmapiiri on yritysten kannalta positiivinen. Valtakunnallisesti 42 prosenttia yrittäjistä kokee näin olevan, Pentikäinen jatkaa.  

Saavutettavuus voi olla hyvä maakunnissakin 

– Uudellamaalla yrittäjät pitävät saavutettavuutta kaikkein parhaimpana, toisena on Pohjois-Pohjanmaa, kolmantena Pohjanmaa ja neljäntenä Lappi. Tämä osoittaa, että saavutettavuus voi olla hyvä myös Etelä-Suomen ulkopuolella, Pentikäinen sanoo.

Etelä-Savon saavutettavuus koetaan hieman kehnommaksi kuin koko maassa, noin 40% prosenttia arvioi kokonaissaavutettavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi.

–  Erityisesti maakunnan huono saavutettavuus kaikkien liikennemuotojen osalta on ongelma, johon valtakunnan päättäjien huomiota on kiinnitetty. Kuitenkaan nopeasti tehoavia lääkkeitä ei ole. Liikenneverkon parantaminen on pitkäjänteistä työtä. Liikenneväylien julkinen rahoitus on nostettava tasolle, joka turvaa maakunnan kilpailukyvyn, kommentoi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Työvoiman saatavuuden haasteet piinaavat Etelä-Savoa

Maakunnan yritysten huoli osaavan työvoiman saatavuudesta heikentää maakunnan imagoa.  Yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyöllä haetaan ongelmaan ratkaisuja, mutta myös työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan työvoimapulan ratkaisemiseksi, pohtii maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Tutkimus toi ilmi, että yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee, jossakin elinkaarensa vaiheessa apua, neuvoja, koulutusta tai rahoitusta.  

– Kyselyyn vastanneista yrittäjistä noin 40 prosenttia maakunnan alueella oli käyttänyt julkisia yrityspalveluita. Tämä osoittaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjille erittäin tärkeitä, riippumatta niiden järjestäjästä, sanoo Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen. 

Maakuntien päätösvalta hämäränpeitossa 

Elinvoimabarometrin mukaan 57 prosenttia vastaajista ei tiedä, mistä maakuntaliitto päättää. Yrittäjät pitää tätä huolestuttavana. 

– 14 prosenttia yrittäjistä koki, että maakunnan toimijoiden kesken käydään riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta. Maakunnan poliittisten päättäjien ja virkamiesten tulisi käydä keskustelua avoimemmin ja aloitteellisemmin. Viestintä on siis tärkeässä roolissa myös Etelä-Savossa, jopa 68 prosenttia vastanneista kokee, että toimijoiden keskeisellä yhteydenpidolla on ollut merkitystä maakunnan elinvoimaan. Yrittäjäjärjestö osallistuu mielellään tähän keskusteluun, Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen sanoo.

Myönteinen tieto on se, että maakunnassa keskustellaan laajasti elinvoimasta ja tuolla keskustelulla on yritysten näkemyksen mukaan myös maan keskiarvoa enemmän vaikutusta käytännön toimintaan. Voimme siis itsekin tehdä paljon tilanteen muuttamiseksi. Hyvä keino on julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö ongelmien ratkaisemiseksi, kommentoi Pentti Mäkinen.

Kahdeksan vinkkiä alueiden yhteistyöhön 

Yrittäjien vinkit maakuntien ja yrittäjien yhteistyön ja elinvoiman vahvistamiseksi: 

1. Maakuntien on syydä luoda yhteinen strategia, tiekartta tulevaan, yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa.

2. Pitää luoda johtamisrakenteet tukemaan hyvää yhteistyötä ja sopia, kuka ottaa siitä johtajuutta ja valmisteluvastuuta.

3. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Palvelut on turvattava läpi maakunnan, myös yksin- ja pienyrittäjien verkostoille.

4. Verkostot yhdistävät yrittäjiä. Varmistetaan, että tilaisuuksia verkostoitua on tarjolla maakunnassa erilaisille yrityksille ja yrittäjille.

5. Maakuntien kannattaa koota kuntiaan ja yrityksiään elinvoimahankkeisiin ja auttaa niitä EU-rahoituksen saamiseksi.

6. Viennin ja tutkimustoiminnan vauhdittamiseksi maakuntien kannattaa tehdä yhteistyötä Business Finlandin kanssa.

7. Yritysvaikutusten arviointi pitää ottaa järjestelmällisesti mukaan kaikkeen julkiseen päätöksentekoon.

8. Pitää rakentaa yhdessä positiivista maakuntakuvaa, joka houkuttelee yrityksiä sijoittumaan alueelle.

Tutustu maakuntakohtaisiin tuloksiin!  Maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa. Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2023.