25.8.2021 klo 10:44
Uutinen

Etelä-Savon yrityspalvelut keskiöön

Yrityspalveluiden saatavuus tulee tulevassa kuntien tehtäväkentän murroksessa turvata. Kuntien on varmistettava, että yrityspalveluita ei heikennetä. Yrittäjän on saatava palvelut yhdeltä luukulta ja nopeasti.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa neuvontapalveluita. Lisäksi osa yrityksistä tarvitsee erilaisia viranomaispalveluita, esimerkiksi rakennuslupia.

– Kunnan on varmistettava, että yrittäjät tietävät saavilla olevista palveluista. Nykyinen hajallaan oleva palvelukirjonta tulee koota siten, että palvelut ovat helposti ja nopeasti saatavavilla.

Kun hyvinvointialueet perustetaan, kuntien tehtäväkenttä muuttuu radikaalisti, kun sote-tehtävät siirtyvät pois kuntien vastuulta. Lisäksi kunnille aiotaan uutena tehtävänä siirtää valtiolta työllisyys- ja yrityspalveluita. Nämä muutokset ovat mahdollisuuksia, joka tulee käyttää hyväksi ja edistää kuntien elinvoimaa yritysten toimintaedellytykset turvaamalla.

– Tavoitteena on oltava, että yrittäjäksi aikova saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan sekä julkisen tuen yritystoimintansa aloittamiseen samanlaisena ja yhtä laadukkaana eri puolilla maat.

Etelä-Savossa yrityspalvelut on järjestetty kunnissa hyvin eri tavoin. Muun muassa Mikkelissä yrityspalveluista vastaa kehitysyhtiö Miksei Oy, Pieksämäellä on kaupungin alaisuudessa yrityspalvelut ja Savonlinnassa elinkeinopalvelut. Osassa kuntia on omia elinvoimahenkilöitä, jotka tarjoavat vaihtelevasti elinvoimaan vaikuttavia yritysneuvonnan palveluita.

Yrityspalvelut yhtiöpohjalta

Monet kunnat järjestävät yrityspalvelut seudullisesti yhtiömuodossa. Toisaalta monet kunnat ovat purkaneet seudullisia yhtiöitä, ja vetäneet palvelut emokunnan sisälle joko suoraan tai välillisesti kuntajohtajan vetovastuulle. Yrittäjien mielestä kunnan kannattaa järjestää yritys- ja elinkeinopalvelut kehitysyhtiön pohjalta.

– Kehitysyhtiö tarjoaa välineet paremman elinkeinopolitiikan tekemiseen ja yrityksille kontakteja ja apua yritystoiminnan edistämiseen. Kehitysyhtiö on alueensa elinvoiman edistämisen moottori ja usein näkyvä toimija. Kehitysyhtiön omistaa monesti useampi kunta yhdessä ja se tarjoaa laaja-alaisempaa palvelua, Heidi Loukiainen sanoo.

Suomen Yrittäjien raportti on tarkoitettu päättäjien ja virkakunnan käsikirjaksi yritys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu -raportti on luettavissa tästä.

Lisätiedot: Heidi Loukiainen, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät, p. 050 552 9930

Muita kiinnostavia aiheita