8.2.2017 klo 10:01
Uutinen

Etujärjestöjen viesti puoliväliriiheen: näillä kuudella teolla Suomen suunta kääntyy parempaan

Elinkeinoelämän järjestöt lähettävät hallituksen puoliväliriiheen kuusi ehdotusta, joilla 100-vuotiaan Suomen talouskasvu ja työllisyystilanne paranevat.

Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari lähettävät hallituksen puoliväliriiheen omat terveisensä. Niiden esittämän kuuden kohdan listan on tarkoitus edistää maan työtilannetta ja saada talous vahvempaan kasvuun. Listalla ovat seuraavat kohdat:

1) Työmarkkinoiden rakenne uusiksi

Työmarkkinatilanne kohenee järjestöjen mukaan joustavuudella sekä kilpailua helpottamalla. Olennaista niiden mukaan on helpottaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä yritysten koosta riippumatta. Tämä onnistuu järjestöjen mukaan kehittämällä työlainsäädäntöä ja työsopimuksia siten, että työllistämisestä tulee entistä helpompaa ja joustavampaa. Järjestöt muistuttavat hallitusta myös tehokkaasta sääntelyn purkamisesta sekä digitaalisuuden edistämisestä.

2) Verotus yrittäjälähtöisemmäksi

Keskeisenä muutoksena järjestöt pitävät myös verotuksen uudistamista siten, että se kannustaa entistä vahvemmin yrittämiseen, omistamiseen ja työntekoon. Olennaista olisi niiden mukaan myös turvata eri yritysmuotojen verotuksellinen tasavertaisuus ja veroratkaisujen ennustettavuus.

3) Julkinen sektori tuotava nykyaikaan

Koska väestö ikääntyy vauhdilla, on järjestöjen mukaan tärkeää tehostaa julkista sektoria ja sen palveluita. Tämä onnistuu niiden mukaan lisäämällä yksityistä toimintaa eri puolella yhteiskuntaa.

4) Valinnanvapaus on sote-uudistuksessa onnistumisen avain

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä maakuntauudistus täyttävät tavoitteensa valinnanvapauden avulla, järjestöt linjaavat. Niiden mukaan kansalaisille on taattava mahdollisimman laaja valinnanvapaus valita palvelutuottaja.

Laaja valinnanvapaus tuo järjestöjen arviolta säästöjä ja kannustaa kehittämään innovatiivisia ja kuluttajaa lähellä olevia palveluita. Tärkeäksi järjestöt kokevatkin sen, että sote-uudistus tukee uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöä.

5) Maahanmuuttajat töihin ja yrittäjiksi

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, sillä onnistunutkaan koulutuspolitiikka ei takaa järjestöjen mukaan osaavan työvoiman saatavuutta. Siksi maahanmuuttajat ovat voimavara, joiden osaamisesta on apua niin työvoimapulasta kärsiville kuin erityisosaamista vaativille aloille. Järjestöjen mukaan Suomen tulisi pyrkiä houkuttelevaksi kohteeksi myös ulkomaalaisille osaajille ja investoinneille.

6) Tuki vapaakaupalle

Suomen on päätettävä, millaisen roolin se ottaa muuttavassa maailmassa, järjestöt arvioivat. Ison-Britannian EU-eron ja USA:n presidenttivalinnan vaikutuksia on niiden mukaan vielä vaikea arvioida. Silti Suomen tulisi edistää käytännönläheisiä järjestelyjä EU:n ja Iso-Britannian kanssa. Järjestöjen mukaan Suomen on pyrittävä mahdollisimman laajaan eurooppalaiseen markkina-alueeseen, ja vapaakauppaa on edistettävä kaikkiin suuntiin.

Elinkeinoelämän järjestöt painottavat myös sitä, että Suomen tulisi uudistaa Euroopan unionia siten, että kansalaisten luottamus siihen vahvistuu. Järjestöt korostavat myös sitä, että yritysten toimintaympäristön vahvistamisen tulisi olla yhä keskeisemmällä sijalla unionin tehtävissä.

toimitus@yrittajat.fi