PSD2-direktiivi voi hankaloittaa pienten yritysten toimintaa
Verkkokaupan asiakas saattaa ihmetellä kahteen kertaan pyydettävää tunnistautumista. Kuva: Getty Images

EU-direktiivi voi pahimmillaan pelästyttää verkkokauppa-asiakkaan – Yrittäjä huolissaan: ”Aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ongelmia”

Pankista muistutetaan, että verkkokauppiaalla on aina mahdollisuus vaikuttaa asiakkaille tarjottaviin maksutapoihin.

EU:n tuore, vuonna 2019 käyttöön otettu PSD2-maksupalveludirektiivi voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa menetettyjä asiakkaita verkkokauppiaille.

Suomen Yrittäjiin yhteyttä ottanut lahjatavaroiden verkkokauppaa pyörittävä yrittäjä Saaga Saarnisola on huolissaan.

– Direktiivi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ongelmia, hän sanoo.

Kyseinen direktiivi pakottaa asiakkaan tunnistautumaan ostotapahtuman yhteydessä pankkitunnuksillaan kaksi kertaa: ensin annetaan maksunvälittäjälle lupa suorittaa maksuja asiakkaan tililtä ja sen jälkeen asiakasta pyydetään tunnistautumaan uudelleen varsinaista maksua varten. Ensimmäisen vaiheen yhteydessä voidaan ilmoittaa, että maksunvälittäjälle annetaan tilinkäyttöoikeus kolmeksi päiväksi. Saarnisolan mukaan tämä voi hämmentää joitakin asiakkaita niin, että he jättävät ostoprosessin kesken ja jättävät tilauksen tekemättä.

– Jos tilaus katkeaa jo ensimmäisestä tunnistautumisesta, emme saa asiakkaan yhteystietoja lainkaan emmekä pysty kontaktoimaan heitä, hän pahoittelee.

Pienille yrityksille ongelma on Saarnisolan mukaan merkittävä, koska jokainen asiakas ja tilaus on tärkeä ja peruutettu ostos voi vaikuttaa välittömästi yrityksen talouteen. Hän on huolissaan myös asiakkaalle jäävästä vaikutelmasta.

– Olen lisännyt tiedon tunnistautumisesta tilaus- ja toimitusehtoihin, mutta niitä lukee vain harva.

”Ymmärrän, että asiakas voi hämmentyä”

OP:n maksuliikepalveluista vastaava johtaja Hanna Äijälä tunnistaa ongelman.

– Ymmärrän, että ensimmäisessä tunnistautumisvaiheessa näkyville tuleva teksti on hyvin erilainen, kuin mihin asiakas on kenties tottunut.

Direktiivin taustalla on komission halu saada uusia palveluntarjoajia pankkien rinnalle. Siksi pankkeja on velvoitettu tarjoamaan uusia maksurajapintoja markkinoiden käyttöön. Tämä on aiheuttanut sen, että kauppiaille verkkokauppa-alustoja tarjoavat maksuvälittäjät ovat ottaneet maksurajapinnat käyttöön ja ne ovat yleistyneet verkkokauppojen maksuvaihtoehtoina.

Asiakkaalle rajapinnat eivät eroa perinteisistä maksuvaihtoehdoista, mutta maksamisen polku on erilainen. EU-lainsäädäntö ei määrittele tarkasti, mitä vaiheita maksamisen prosessissa on oltava.

Äijälän mukaan pankeilla on varsin vähän liikkumavaraa direktiivin noudattamisessa.

– Ymmärrän, että asiakas voi hämmentyä. Olen itse asiakkaana huomannut saman asian. Tunnistautumisen yhteydessä voi lukea, että lupa maksujen suorittamiseen annetaan 145 minuutiksi tai kolmeksi päiväksi. Lain mukaan aika on kerrottava. Usein aikaa halutaan antaa enemmän, jotta tapahtuma saadaan suoritettua loppuun asti.

Saarnisolan Kolmas Silmä Puoti -verkkokaupan tilauksista noin 20 prosenttia on viime kuukausina keskeytetty ainakin osittain uuden maksurajapinnan takia. Osa asiakkaista ottaa yhteyttä.

– He kertovat, että olisivat tilanneet, mutta verkkokauppa ei toimi vaan sieltä tulee jokin kumma viesti, kauppias kertoo.

Kauppias voi vaikuttaa maksutapoihin

Henna Äijälän mukaan PSD2-direktiivin mukaisia uusia maksurajapintoja ei ole alun perin suunniteltu ensisijaisesti verkkokaupan maksuihin.

– Silti niiden ensisijainen käyttökohde sattuu olemaan nimenomaan verkkokaupoissa. Kyseinen direktiivi on ollut voimassa vasta vähän aikaa ja sen onnistumista varmasti arvioidaan vielä.

Maksuvälittäjät ovat ottaneet rajapintoja käyttöön, koska ne ovat välittäjille maksuttomia. Äijälä muistuttaa, että kauppias voi vaikuttaa siihen, mitä maksutapoja asiakkaille tarjotaan.

– Kauppias voi pyytää verkkokaupan palveluntarjoajaa olemaan käyttämättä PSD2-rajapintoja. Tällöin pankkien perinteiset maksutavat riittävät.

Äijälä huomauttaa lisäksi, että korttimaksutilanteissa tilinkäytön valtuutuspyyntöä ei tarvita.

Pauli Reinikainen