Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

2.5.2024 klo 06:10
Uutinen

EU-vaalit 9. kesäkuuta: Vaaliuurnille lähtevät ratkaisevat Euroopan tulevaisuuden

Euroopan parlamentin toimikausi tulee olemaan poikkeuksellinen. Juuri nyt vaikutat äänestämällä niin Euroopan turvallisuuteen kuin kilpailukykyyn.

Euroopan unioni avaa yrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden toimintaympäristön. Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa globaaleihin markkinoihin.  

Tavoitteena kestävän kasvun Eurooppa

Euroopan unionin kestävyyttä haastetaan monelta suunnalta. Euroopan parlamentin vaalit on erinomainen aika etsiä vastauksia näihin haasteisiin.

Ilmastonmuutoksen haasteet ovat laaja-alaisia. EU:n on toimittava vahvana suunnannäyttäjänä globaalissa ilmastopolitiikassa ja torjuttava ilmastonmuutosta tehokkaasti. Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja niitä tulee kannustaa kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

EU:n talous- ja rahaliiton EMUn valuvikojen korjaaminen on yksi EU:n keskeisimmistä lähivuosien hankkeista. Globaalin kilpailun tiivistyessä EU:n on pidettävä huolta kilpailukyvystään myös yritysten uudistumista, innovatiivisuutta ja kasvuhalukkuutta lisäävillä toimilla. Tutkimus ja tuotekehitys, älykkään teknologian käyttöönotto, datan liikkumiseen ja jalostamiseen perustuva talous mahdollistavat uutta liiketoimintaa.

Protektionismi nousee, ja globalisaatio on vastatuulessa. EU:n tulee löytää uusi tiiviin yhteistyön ja kumppanuuden tie niin Ison-Britannian kuin Yhdysvaltojen kanssa.

Turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut, terrorismin vaara on läsnä ja yhteinen linja maahanmuuttokysymyksiin EU:ssa vielä löytymättä. Turvattomuuden tunne uhkaa kasvaa.

Yhteistyökyky, aktiivisuus ja osaaminen tuovat vaikutusvaltaa

Jakolinjat EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä repivät EU:n yhtenäisyyttä. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kunnioittamista ei enää voi pitää itsestäänselvyytenä, kun yhä useamman jäsenmaan vallan kahvassa ovat populistiset, kansallismieliset voimat. Monessa EU-maassa myös kyseenalaistetaan koko liberaali demokratia, mikä on hyvin huolestuttavaa.

Uskomme, että Suomesta valittavat 15 edustajaa täyttävät paikkansa hyvin ja vastuullisesti. Kokemus on osoittanut, että aktiivisesti toimimalla pienen maan edustajat pääsevät vaikuttamaan suuriin asioihin.

Euroopan unionin suurin ansio on rauhan ja vakauden ylläpitäminen monien raskaiden sotien maanosassa. Tätä EU:n saavutusta yrityselämä arvostaa suuresti. Ilman rauhaa ja yhteiskunnallista vakautta yrittäjien toimintaympäristöltä puuttuu pohja.

Pk-yritykset ovat eurooppalaisen työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva

EU:ssa toimii yli 24 miljoonaa yritystä. Näistä valtaosa (94%) työllistää alle 10 työntekijää. Yksinyrittäjiä on 61 prosenttia kaikista yrityksistä. Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin.

Yritystemme viennistä noin 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee EU-alueen sisältä.

Äänestä EU-vaaleissa – vaikutat omaan tulevaisuuteesi!