Heikentääkö EU:n hiilitulli suomalaisyritysten kilpailukykyä?
Hiilitulli koskee muun muassa alumiinituotteita. Kuva: Getty Images

EU:n hiilitulli ei välttämättä aja yritysten etua: ”On aiheellista pelätä, että tuotantoa siirtyy pois Suomesta”

Oy Flinkenberg Ab:n toimitusjohtaja Christoffer Ehrnrooth pitää mahdollisena, että EU:n hiilitulli kääntyy itseään vastaan.

EU-direktiivin mukaan EU:n rajalla on maksettava vuoden 2026 alusta alkaen tullimaksua teräs-, lannoite- ja sementtituotteista, jotka tulevat EU-alueen ulkopuolelta. Direktiivin mukaiset toimenpiteet ovat osittain voimassa jo nyt, sillä lokakuun alusta alkaen yritysten on kerättävä tietoa tuonnin hiilidioksidipäästöistä.

Julkisuudessa hiilitullia on pidetty epäonnistuneena ratkaisuna, joka heikentää eurooppalaisten tehtaiden kilpailukykyä. Direktiivin tarkoituksena on ollut suojata EU:n vähäpäästöistä teollisuutta muun maailman saastuttavammalta teollisuudelta. Rajalla tuotteista maksettaisi tullia tuotannossa syntyneiden päästöjen mukaan, minkä EU uskoo kannustavan saastuttavampia maita vähentämään päästöjään.

Muun muassa teräslevyjen myyntiin, esikäsittelyyn ja jatkojalostukseen keskittyvän Oy Flinkenberg Ab:n toimitusjohtaja ja omistajiin lukeutuva Christoffer Ehrnrooth suhtautuu hiilitulliin kaksijakoisesti.

– On edelleen osittain epäselvää, mitä tämä tulee tarkoittamaan markkinoilla. Yleisellä tasolla ideana on, että eurooppalaisten terästehtaiden kilpailuasetelma paranisi. Olen hieman huolissani siitä, miten käy loppukäyttäjille. Säilyykö heidän kilpailukykynsä, jos lopputuotteiden valmistaminen Euroopassa kallistuu.

Julkisuudessa hiilitullia on pidetty epäonnistuneena ratkaisuna, joka heikentää eurooppalaisten tehtaiden kilpailukykyä.

Ehrnrooth pitää mahdollisena, että Euroopan markkinoilla terästuotteet kallistuisivat, jolloin omia tuotteitaan kansainvälisillä markkinoilla myyvät eurooppalaiset yritykset menettäisivät kilpailukykyään esimerkiksi aasialaisiin kilpailijoihinsa verrattuna.

– On aiheellista pelätä, että hiilitullin takia tuotantoa siirtyisi pois Suomesta. Jos konepajat siirtävät tullin takia tuotantoa Euroopan ulkopuolelle, hiilitulli kääntyy itseään vastaan.

Mikä hiilirajamekanismi?

  • Hiilirajamekanismi (asetus hiilidioksidipäästöjen säätömekanismin perustamisesta rajalle) on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia. Sen tarkoitus on ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle.
  • Hiilitulli koskee välituotteita kuten rautaa ja terästä, niistä valmistettuja muttereita ja pultteja, alumiinia, lannoitteita, sähköä ja sementtiä.
  • Hiilivuodolla tarkoitetaan sitä, että EU-alueen tiukat ilmastotoimet siirtävät tuotantoa EU:n ulkopuolisiin maihin, missä tuotannon päästöistä ei tarvitse maksaa.
  • Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Etla on esittänyt, että hiilitullien ja päästöoikeuksien ilmaisjaon poistumisen vaikutusta olisi syytä korvata teollisuudelle teknologiatuilla tai verotuksella, ellei EU:n hiilirajamekanismia korjata.

Raportointivelvollisuus lisää työmäärää

EU:n tulevan hiilirajamekanismin (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) raportointivelvollisuus alkoi lokakuun 1. päivästä lähtien.

– Kun EU:n asetuksessa määritettyjä tavaroita tuodaan EU:n tullialueelle, maahantuojan on 1.10.2023 alkaen tehtävä neljännesvuosittain tuonnista raportti Euroopan komissiolle. Velvollisuus koskee kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita, Suomen Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom selvittää.

Raportoinnin on arveltu teettävän runsaasti lisätöitä sekä pienille että isoille yrityksille. Tämän seurauksena suoraa raaka-ainetuontia saatetaan siirtää nykyistä enemmän huolintayrityksille. Ne hoitavat samalla myös raportoinnin.

”Uudet vaatimukset kannattaa huomioida myös meneillään olevissa sopimusneuvotteluissa.”

Roope Ohlsbom, Suomen Yrittäjät

Ensimmäinen raportti on annettava 31.1.2024 mennessä. Siinä ilmoitetaan tiedot ajalta 1.10.2023–31.12.2023.

– Raportissa tulee selvittää tuontitavaran määrä, tavaran suorat ja epäsuorat päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja siitä saadut kompensaatiot. Tuotekohtaisia laskentasääntöjä ei ole vielä julkaistu, koska päästöjen laskentatapaa tarkennetaan vielä. Tulli tiedottaa asiasta heti, kun tiedot ovat saatavilla, Ohlsbom kertoo. Hän neuvoo yrityksiä ilmoittamaan tavarantoimittajilleen uusista vaatimuksista.

– Uudet vaatimukset kannattaa huomioida myös meneillään olevissa sopimusneuvotteluissa. Tavaran toimittajalta kerätyt tiedot ilmoitetaan Tullin kautta 1.1.2024 alkaen, mutta tiedot tulee olla kerättynä jo ajalta 1.10.2023–31.12.2023.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen