15.6.2021 klo 17:40
Uutinen

Evo: valitus oikeuskanslerille – tiedekansallispuistohankkeen työryhmä hajoamassa

Useat paikalliset toimijat eroavat Evon tiedekansallispuistohankkeen työryhmästä. Taustalla on tyytymättömyys kansallispuistohankkeen valmisteluprosessiin sekä isot näkemyserot.

Hämeen Yrityssanomat/ Hämeenlinna

MTK Häme, alueen metsänhoitoyhdistykset sekä Suomen Metsästäjäliitto ja sen Etelä-Hämeen piiri sekä alueen riistanhoitoyhdistykset eroavat Evon tiedekansallispuistoryhmästä 15.6. annetulla ilmoituksella. Samalla he vaativat Evon kehittämistä retkeilyalueena. Hämeen Yrittäjät tai sen paikallisyhdistykset eivät ole olleet mukana ryhmässä missään sen työskentelyn vaiheessa.

Ympäristöministeriö saa vahvaa kritiikkiä ryhmältä. Heidän mukaansa ministeriön toimeksianto alueelliselle työryhmälle ei mahdollistanut vapaata ajattelua täysin uudenlaisen kansallispuistoajatuksen luomiselle. Samalla tiedekansallispuisto on jäänyt irralliseksi käsitteeksi vailla oikeaa sisältöä.

Samoilla linjoilla on ollut myös entinen maakuntajohtaja Juhani Honka ja paluun Hämeenlinnan politiikkaan tekevä Jari Koskinen Hämeen Sanomissa 4.5. julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

”Ihmisiä kiinnostaa se, mitä siellä (Evolla) saa tehdä, nähdä tai mitä muita palveluita on tarjolla”, Honka ja Koskinen totesivat.

Heidän mukaansa asia tulisi valmistella täysin uudelta ja asioita mahdollistavalta pohjalta.

”Mitä jos Evo-asiassa laitettaisiin kirkko keskelle kylää? Perustettaisiin Evon tiedepuisto – Evo Science Park”, parivaljakko kiteyttää. Tämä mahdollistaisi heidän mukaansa alueen kehittämisen ilman kansallispuistoa ja sen tuomia rajoituksia.

Evon Luonto Oy:n yrittäjä Kaj Järvisen mukaan kansallispuiston brändi on varmasti parempi kuin retkeilyalueella, mutta tämä ei yksin riitä.

”Parempi brändi ei tuo kuitenkaan lisää liiketoimintaa, mikäli alueelle ei voi investoida. Asiakkaat eivät maksa maisemien katsomisesta, vaan majoituksesta, puhtaista lakanoista ja kaikesta siitä mukavuudesta, mitä metsään on viety, Järvinen summaa”.

Vetovastuu annettiin aloitteen tekijälle

Ympäristöministeriö osoitti alueellisen työryhmän vetovastuun aluksi kansallispuistohanketta ehdottaneelle Kentällä-työryhmälle ja sittemmin Helsingin yliopistolle. Nyt työryhmästä eronneet kokivat, että hankkeen tasapuolinen valmistelu ei ollut mahdollista, jos valmistelusta vastaa kansallispuistoa ehdottanut taho. Asiasta on tehty valitus oikeuskanslerille.

Ryhmän lähettämän tiedotteen mukaan työskentelyssä on ollut vakavia puutteita.

”Työryhmän työ on ollut hapuilevaa ja ohjailevaa. Työn tekoon ei laadittu sisältösuunnitelmaa, työssä ei ole tehty lisäselvityksiä kuten aluetalouslaskelmia eikä työllä ole kokousaikakalenteria. Kokouksiin on tuotu uutta aineistoa juuri ennen kokouksia. Kokouspöytäkirjoja ei ole toimitettu kuin vasta myöhemmin tiedustelujen jälkeen. Metsästäjätahon jättämää metsästystä koskevaa vaihtoehtoista ehdotusta ei otettu käsiteltäväksi. Ryhmän puheenjohtajan toiminta on koettu puolueelliseksi. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty, mutta kuulemisten sisällöllä ei ole ollut painoarvoa päätöksenteossa.”

Muita kiinnostavia aiheita