27.3.2019 klo 13:56
Uutinen

Fennovoima muuttaa organisaationsa rakennetta osana kehitysohjelmaa

Fennovoima muuttaa organisaationsa rakennetta ja muodostaa uuden laitostoiminnot-yksikön. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää vastuita ja parantaa yhteistyötä laitostoimittajan kanssa hankkeen seuraavissa vaiheissa.

Fennovoima käynnisti vuoden 2018 lopussa kehitysohjelman, jonka tarkoituksena on varmistaa Hanhikivi 1 -voimalaitosprojektin eteneminen uuden aikatauluarvion mukaisesti. Kehitysohjelman päätavoitteet ovat: turvallinen laitos ja tasokas turvallisuussuunnittelu, rakentamisvalmius ja teknisen suunnittelun eheys, laadukas toteutus ja toimitusketjun suorituskyky sekä käyttövalmius ja vahva turvallisuuskulttuuri.

Osana kehitysohjelmaa Fennovoima muuttaa 1.4.2019 alkaen organisaatiorakennettaan muodostamalla uuden laitostoiminnot-yksikön. Yksikön vetäjäksi on nimetty tekniikan tohtori Timo Okkonen. Timo Okkonen on aiemmin toiminut Fennovoiman kehitysjohtajana ja hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Laitostoiminnot-yksikkö vastaa laitostoimituksen turvallisuuden, suunnittelun, toteutuksen ja käyttövalmiuden arvioinnista.

Diplomi-insinööri Jouni Takakarhu nimettiin aiemmin vt. projektijohtajaksi. Jouni Takakarhu ottaa nyt vastuun projektitoiminnot-yksikön vetämisestä ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Projektitoiminnot-yksikön tehtävänä on varmistaa laitostoimituksen eteneminen sopimuksen ja aikataulun mukaisesti.

Tukitoimintojen osalta ei tule merkittäviä organisaatiomuutoksia, lukuunottamatta laatuyksikköä, jonka toiminta hajautetaan osittain muihin yksiköihin. Osana muutosta laatujohtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Virtanen jättää yhtiön. Samalla muodostetaan uusi tietohallintoyksikkö, jonka vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Mikko Virtanen.

”Kehitysohjelman ja organisaatiomuutoksen tavoitteena on selkeyttää vastuita organisaatiossa, parantaa yhteistoimintaa laitostoimittajan kanssa sekä varmistaa valmiutemme siirtyä seuraaviin vaiheisiin projektissa”, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki.

”Kehitysohjelmamme ei ole vain Fennovoiman sisäinen, vaan koskee koko Hanhikivi 1 -projektia. Olemme keskustelleet yhdessä laitostoimittajan kanssa muutoksista, joita odotamme näkevämme koko projektissa”, jatkaa Hemminki. ”Projektin osapuolet näkevät, että muutosten pitäisi tuoda myönteistä virettä yhteiseen projektiimme.”

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Heli Nikula puh. 020 757 8429
Viestintä- ja PR-johtaja Sakari Kotola puh. 020 757 9245