Kuva: Getty Images
17.3.2022 klo 15:26
Uutinen

Fysioterapeuteilta tyrmäys Kela-korvausten leikkauksille – Uhkakuvana ennenaikainen eläköityminen

Fysioterapian Kela-korvausten poistaminen lisää Suomen Fysioterapeutit ry:n mukaan terveydenhuollon kustannuksia ja riskiä työkykyongelmien lisääntymiseen.

Kerroimme aikaisemmin tällä viikolla Sosiaali- ja terveysministeriön ministerityöryhmän päätöksistä, joiden mukaan osa yksityisen hoidon Kela-tuista loppuu lähes kokonaan.

Suomen Fysioterapeutit ry pitää todennäköisenä, että päätös johtaa julkisen sektorin ruuhkautumiseen ja ikääntyneiden palvelutarpeen kasvamiseen. Fysioterapeuttien aiheesta tekemä selvitys löytyy täältä.

”Fysioterapian keskeinen asiakasryhmä on tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät. Yli 50-vuotiailla tule-vaivat ovat suurin syy pitkiin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Väestön ikääntyessä työuria tulisi kaikin keinoin pidentää, ammattiliiton tiedotteessa kerrotaan. Tuki- ja liikuntaelinvaivoihin fysioterapia on liiton mukaan tehokkain kuntoutusmuoto. 

Kela-korvattuja fysioterapiakäyntejä tehdään vuosittain 1,2 miljoonaa. Terveyskeskuksessa fysioterapiakäyntejä on 1,5 miljoonaa. Eniten Kela-korvattua fysioterapiaa käyttävät 50–64-vuotiaat.

”Tässä ikäryhmässä fysioterapialla on kauaskantoinen vaikutus eläkeiän toimintakykyyn, koska asiakkaan tämänhetkisen vaivan kuntoutuksen lisäksi fysioterapiaan kuuluu tulevien terveysvaivojen ennaltaehkäisy ja terveyttä edistävä työ. Keski-iän elämäntapamuutokset vähentävät ikääntymiseen liittyviä sote-kustannuksia.”

”Kuntoutus viivästyy ja sairauspoissaolot lisääntyvät”

Liitto pitää nykyistä Kela-korvausjärjestelmää tärkeänä asiakasohjauksen välineenä, jolla on keskeinen merkitys yksityisen sektorin tuhansien pienten fysioterapiayritysten toiminnassa.

”Lääkärin laatima lähete ohjaa asiakkaita fysioterapiaan. Vakiintuneen toimintamallin muuttaminen vaatisi siirtymäaikaa, muuten toimiva palvelukokonaisuus voi romahtaa”, liitto kirjoittaa.

Fysioterapian Kela-korvausten määrä on vuositasolla 8,7 miljoonaa euroa. Hallitus on arvioinut, että enintään 10 prosenttia asiakkaista siirtyisi yksityiseltä sektorilta terveyskeskuksiin. Fysioterapian osalta tämä tarkoittaa liiton mukaan 10,7 miljoonan euron lisäkustannuksia.

”Kela-korvausten poistamiseen liittyy lukuisia riskejä, joista monien kustannusvaikutukset ovat moninkertaiset saavutettavaan säästöön nähden. Palveluiden ruuhkautuessa kuntoutus viivästyy, lisäten pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Verotulot vähenevät ja työnantajien kustannukset kasvavat. Pahimmillaan tilanne komplisoituu pysyvään työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen, jolloin kustannukset ovat miljardiluokkaa”, liitto jatkaa tiedotteessaan.

”Hallitus ottaa erittäin suuria ja täysin turhia riskejä 8,7 miljoonan euron säästöjen vuoksi. Onko järkevää romuttaa yksi harvoja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintamalleja, ruuhkauttaa juuri toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden sote-keskukset ja heikentää fysioterapiayritysten toimintamahdollisuuksia? Ei ole.”

Pauli Reinikainen