Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai. Kuva: Markus Sommers
6.2.2023 klo 09:53
Uutinen

Gallup: Puolet työllisistä sitä mieltä, että Suomi tarvitsee lisää ulkomaista työvoimaa 

Puolet työelämässä olevista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan lisää ulkomaista työvoimaa, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä Työelämägallup.

Oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen ja työkalut työpaikalle kotimaisten kielten kehittämiseksi ovat vastaajien mielestä tärkeimmät keinot ulkomaisen työvoiman sijoittumiseksi työyhteisöön. Suomen Yrittäjät peräänkuuluttaa konkreettisia tekoja työperäisen maahanmuuton kirittämiseksi, kuten verovähennyksiä kansainvälisten osaajien maahanmuuttokustannuksiin.

Ulkomaisen työvoiman lisäämistä vastustaa noin kolmannes (32 %). Hieman alle viidennes (18 %) ei osaa ottaa kantaa asiaan. 

Noin viidennes (21 %) arvioi, että omalla työpaikalla on tarvetta saada ulkomaista työvoimaa. Kaksi kolmesta on eri mieltä. 18–29-vuotiaat, johtavassa asemassa olevat ja toimihenkilöt arvioivat tarpeen suurimmaksi. Työntekijät, yrittäjät ja työttömät arvioivat tarpeen vähäisimmäksi. 

– Lähes 75 prosenttia yrityksistä kertoo kärsivänsä työvoimapulasta ja 300 000 ihmistä on työttömänä tai lomautettuna. Kohtaanto-ongelma on yksi työelämämme viheliäisimmistä pulmista. Tarvitsemme tehokkaan täydennyskoulutusten lisäksi mittavia satsauksia ulkomaisen työvoiman rekrytoimiseksi, verkostopäällikkö Aicha Manai Yrittäjistä sanoo. 

Keinot ovat olemassa

Työperäisten maahanmuuttajien oleskelulupaprosessin sujuvoittaminen ja työkalujen saaminen työpaikalle suomen ja ruotsin kielen kehittämiseksi ovat vastaajien mielestä tärkeimmät keinot, kun tavoitteena on lisätä ulkomaisen työvoiman sijoittumista työyhteisöön. 

Esiin nousevat myös monimuotoisen johtamisen osaamisen ja työyhteisön valmiuksien vahvistamisen toimia kaksi- ja monikielisesti. Tärkeinä näitä asioita pitävät noin 70 prosenttia työelämässä olevista. 

– Rakenteellisten uudistusten lisäksi työyhteisöissä ja yhteiskunnassa laajemminkin olisi hyvä käydä realistisia keskusteluja siitä, miltä tulevaisuuden monimuotoinen työelämä tulee näyttämään. Me tuemme työnantajia muutoksessa muun muassa kouluttamalla yrityksiä monikielisen työyhteisön johtamisesta, Manai sanoo 

– Hyvä, että Maahanmuuttovirasto tehostaa juuri nyt oleskelulupaprosesseja. Toimiva lupajärjestelmä on vähimmäisvaatimus. Työelämägallupin vastaajista 71 prosenttia pitää oleskelulupaprosessien sujuvoittamista tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

– Esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksuille tulisi antaa osittainen verovähennysoikeus, kun he jäävät Suomeen töihin ja myöntää pysyvä oleskelulupa. Yrittäjät ehdottaa, että hallitus asettaa määrälliset tavoitteet työ- ja koulutusperusteiselle maahanmuutolle ja mitoittaa toimenpiteensä sen mukaisiksi.

Työelämägallupin tuloksiin voi tutustua tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Työelämägallupin toteutti Kantar Public Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. 
Tutkimuksessa oli 1 511 vastaajaa, joista työllisiä 1 028 (palkansaajat, yrittäjät, lomautetut ja työttömät). Kysely tehtiin 19.–26.1.2023. 
Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 
Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1 028) osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansaa 50 % tulostasolla. 

Toimitus
Toimitus